Regnskapstjenester.com DA
Juridisk navn:  Regnskapstjenester.com DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69895360
c/o Grete Anita Gromholt Sentvetveien 328 c/o Grete Anita Gromholt Sentvetveien 328 Fax: 69895361
1866 Båstad 1866 Båstad
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 987008512
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 6/18/2004
Foretakstype: DA
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.69%
Resultat  
  
242.11%
Egenkapital  
  
10.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 69.000 87.000 108.000 170.000 330.000
Resultat: 65.000 19.000 100.000 98.000 54.000
Egenkapital: 662.000 598.000 579.000 559.000 600.000
Regnskap for  Regnskapstjenester.com DA
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 69.000 87.000 108.000 170.000 330.000
Driftskostnader -5.000 -17.000 -10.000 -73.000 -276.000
Driftsresultat 65.000 69.000 99.000 98.000 54.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 -51.000 0 0 0
Finans 0 -51.000 1.000 0 0
Resultat før skatt 65.000 19.000 100.000 98.000 54.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 65.000 19.000 100.000 98.000 54.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 581.000 571.000 -412.000 450.000 526.000
Sum omløpsmidler 81.000 26.000 991.000 109.000 94.000
Sum eiendeler 662.000 597.000 579.000 559.000 620.000
Sum opptjent egenkapital 662.000 598.000 579.000 559.000 600.000
Sum egenkapital 662.000 598.000 579.000 559.000 600.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 21.000
Sum gjeld og egenkapital 662.000 598.000 579.000 559.000 621.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 35.000 160.000
Andre inntekter 69.000 87.000 108.000 136.000 170.000
Driftsinntekter 69.000 87.000 108.000 170.000 330.000
Varekostnad 0 0 0 -28.000 -16.000
Lønninger 0 0 0 -3.000 -71.000
Avskrivning -5.000 -6.000 -9.000 -13.000 -19.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -11.000 -1.000 -29.000 -170.000
Driftskostnader -5.000 -17.000 -10.000 -73.000 -276.000
Driftsresultat 65.000 69.000 99.000 98.000 54.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 -51.000 0 0 0
Finans 0 -51.000 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 65.000 19.000 100.000 98.000 54.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom -278.000 -347.000 -434.000 -542.000 -678.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 11.000 15.000 21.000 31.000 44.000
Sum varige driftsmidler -267.000 -332.000 -412.000 -512.000 -634.000
Sum finansielle anleggsmidler 848.000 903.000 0 961.000 1.160.000
Sum anleggsmidler 581.000 571.000 -412.000 450.000 526.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 912.000 10.000 3.000
Andre fordringer 0 0 1.000 4.000 19.000
Sum investeringer 0 0 71.000 71.000 71.000
Kasse, bank 81.000 26.000 8.000 24.000 1.000
Sum omløpsmidler 81.000 26.000 991.000 109.000 94.000
Sum eiendeler 662.000 597.000 579.000 559.000 620.000
Sum opptjent egenkapital 662.000 598.000 579.000 559.000 600.000
Sum egenkapital 662.000 598.000 579.000 559.000 600.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 19.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 21.000
Sum gjeld og egenkapital 662.000 598.000 579.000 559.000 621.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 81.000 26.000 991.000 109.000 73.000
Likviditetsgrad 1 4.5
Likviditetsgrad 2 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5
Soliditet 100.0 100.0 100.0 100.0 96.6
Resultatgrad 94.2 79.3 91.7 57.6 16.4
Rentedekningsgrad 1.4
Gjeldsgrad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 9.8 11.5 17.3 17.5 8.7
Signatur
07.06.2006
DELTAKERNE I FELLESSKAP
Prokurister
07.06.2006
DELTAKERNE I FELLESSKAP
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2014
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2013
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex