Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Regnskapstjenester Sør Sa
Juridisk navn:  Regnskapstjenester Sør Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37005280
Skrubbedalsveien 5 Stoa Skrubbedalsveien 5 Stoa Fax: 37005281
4848 Arendal 4848 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 970933565
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 1/1/1954 1
Foretakstype: SA
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.74%
Resultat  
  
494.29%
Egenkapital  
  
6.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.824.000 5.456.000 4.400.000 4.259.000 4.168.000
Resultat: 138.000 -35.000 159.000 175.000 -35.000
Egenkapital: 1.404.000 1.323.000 1.378.000 1.236.000 1.126.000
Regnskap for  Regnskapstjenester Sør Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.824.000 5.456.000 4.400.000 4.259.000 4.168.000
Driftskostnader -5.689.000 -5.491.000 -4.254.000 -4.098.000 -4.226.000
Driftsresultat 135.000 -35.000 146.000 160.000 -59.000
Finansinntekter 3.000 3.000 17.000 15.000 24.000
Finanskostnader 0 -3.000 -3.000 0 0
Finans 3.000 0 14.000 15.000 24.000
Resultat før skatt 138.000 -35.000 159.000 175.000 -35.000
Skattekostnad -32.000 5.000 -42.000 -45.000 3.000
Årsresultat 106.000 -30.000 117.000 130.000 -32.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 127.000 111.000 112.000 118.000 149.000
Sum omløpsmidler 2.306.000 2.331.000 2.184.000 1.961.000 1.685.000
Sum eiendeler 2.433.000 2.442.000 2.296.000 2.079.000 1.834.000
Sum opptjent egenkapital 404.000 298.000 328.000 211.000 81.000
Sum egenkapital 1.404.000 1.323.000 1.378.000 1.236.000 1.126.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.030.000 1.119.000 917.000 843.000 707.000
Sum gjeld og egenkapital 2.434.000 2.442.000 2.295.000 2.079.000 1.833.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.824.000 5.456.000 4.400.000 4.259.000 4.168.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.824.000 5.456.000 4.400.000 4.259.000 4.168.000
Varekostnad -155.000 -101.000 -104.000 -15.000 -13.000
Lønninger -4.525.000 -4.491.000 -3.341.000 -3.359.000 -3.428.000
Avskrivning -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.001.000 -891.000 -801.000 -716.000 -777.000
Driftskostnader -5.689.000 -5.491.000 -4.254.000 -4.098.000 -4.226.000
Driftsresultat 135.000 -35.000 146.000 160.000 -59.000
Finansinntekter 3.000 3.000 17.000 15.000 24.000
Finanskostnader 0 -3.000 -3.000 0 0
Finans 3.000 0 14.000 15.000 24.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 106.000 -30.000 117.000 130.000 -32.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 52.000 29.000 23.000 23.000 46.000
Fast eiendom 7.000 15.000 23.000 31.000 40.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 7.000 15.000 23.000 31.000 40.000
Sum finansielle anleggsmidler 68.000 67.000 66.000 64.000 63.000
Sum anleggsmidler 127.000 111.000 112.000 118.000 149.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 821.000 949.000 971.000 536.000 683.000
Andre fordringer 157.000 119.000 124.000 166.000 113.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.327.000 1.263.000 1.088.000 1.258.000 888.000
Sum omløpsmidler 2.306.000 2.331.000 2.184.000 1.961.000 1.685.000
Sum eiendeler 2.433.000 2.442.000 2.296.000 2.079.000 1.834.000
Sum opptjent egenkapital 404.000 298.000 328.000 211.000 81.000
Sum egenkapital 1.404.000 1.323.000 1.378.000 1.236.000 1.126.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 44.000 49.000 104.000 87.000 7.000
Betalbar skatt 55.000 2.000 42.000 23.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 486.000 573.000 435.000 421.000 343.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 445.000 496.000 336.000 312.000 355.000
Sum kortsiktig gjeld 1.030.000 1.119.000 917.000 843.000 707.000
Sum gjeld og egenkapital 2.434.000 2.442.000 2.295.000 2.079.000 1.833.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.276.000 1.212.000 1.267.000 1.118.000 978.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.1 2.4 2.3 2.4
Likviditetsgrad 2 2.2 2.1 2.4 2.3 2.4
Soliditet 57.7 54.2 6 59.5 61.4
Resultatgrad 2.3 -0.6 3.3 3.8 -1.4
Rentedekningsgrad -11.7 48.7
Gjeldsgrad 0.7 0.8 0.7 0.7 0.6
Total kapitalrentabilitet 5.7 -1.3 7.1 8.4 -1.9
Signatur
03.03.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
03.03.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex