Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Regnskapstjenester Lillestrøm As
Juridisk navn:  Regnskapstjenester Lillestrøm As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92053804
c/o Oddvar Igeltjørn Sundenga 6 c/o Oddvar Igeltjørn Sundenga 6 Fax:
2008 Fjerdingby 2008 Fjerdingby
Fylke: Kommune:
Viken Rælingen
Org.nr: 999240461
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 12/3/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Slm Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.95%
Resultat  
  
53.12%
Egenkapital  
  
-15.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.328.000 2.043.000 1.967.000 2.017.000 1.671.000
Resultat: 245.000 160.000 -101.000 194.000 129.000
Egenkapital: 314.000 373.000 227.000 328.000 184.000
Regnskap for  Regnskapstjenester Lillestrøm As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.328.000 2.043.000 1.967.000 2.017.000 1.671.000
Driftskostnader -2.083.000 -1.884.000 -2.069.000 -1.824.000 -1.542.000
Driftsresultat 245.000 160.000 -102.000 194.000 129.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 1.000 0
Resultat før skatt 245.000 160.000 -101.000 194.000 129.000
Skattekostnad -54.000 -14.000 0 -49.000 -37.000
Årsresultat 191.000 146.000 -101.000 145.000 92.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.000 0 4.000 4.000 0
Sum omløpsmidler 834.000 878.000 645.000 890.000 735.000
Sum eiendeler 837.000 878.000 649.000 894.000 735.000
Sum opptjent egenkapital 264.000 323.000 177.000 278.000 134.000
Sum egenkapital 314.000 373.000 227.000 328.000 184.000
Sum langsiktig gjeld 0 11.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 523.000 495.000 422.000 565.000 551.000
Sum gjeld og egenkapital 837.000 879.000 649.000 893.000 735.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.283.000 1.998.000 1.912.000 2.005.000 1.674.000
Andre inntekter 45.000 45.000 55.000 12.000 -3.000
Driftsinntekter 2.328.000 2.043.000 1.967.000 2.017.000 1.671.000
Varekostnad -8.000 -22.000 -49.000 -63.000 0
Lønninger -1.799.000 -1.512.000 -1.528.000 -1.389.000 -1.403.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -276.000 -350.000 -492.000 -372.000 -139.000
Driftskostnader -2.083.000 -1.884.000 -2.069.000 -1.824.000 -1.542.000
Driftsresultat 245.000 160.000 -102.000 194.000 129.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 191.000 146.000 -101.000 145.000 92.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 0 4.000 4.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.000 0 4.000 4.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 426.000 477.000 460.000 391.000 402.000
Andre fordringer 37.000 45.000 37.000 67.000 49.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 371.000 356.000 148.000 433.000 284.000
Sum omløpsmidler 834.000 878.000 645.000 890.000 735.000
Sum eiendeler 837.000 878.000 649.000 894.000 735.000
Sum opptjent egenkapital 264.000 323.000 177.000 278.000 134.000
Sum egenkapital 314.000 373.000 227.000 328.000 184.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 11.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 11.000 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 62.000 65.000 75.000 34.000
Betalbar skatt 68.000 0 0 53.000 38.000
Skyldig offentlige avgifter 224.000 182.000 149.000 209.000 187.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 227.000 250.000 208.000 228.000 292.000
Sum kortsiktig gjeld 523.000 495.000 422.000 565.000 551.000
Sum gjeld og egenkapital 837.000 879.000 649.000 893.000 735.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 311.000 383.000 223.000 325.000 184.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.8 1.5 1.6 1.3
Likviditetsgrad 2 1.6 1.8 1.5 1.6 1.4
Soliditet 37.5 42.4 3 36.7 25.0
Resultatgrad 10.5 7.8 -5.2 9.6 7.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.7 1.4 1.9 1.7 3.0
Total kapitalrentabilitet 29.3 18.2 -15.6 21.8 17.6
Signatur
07.12.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex