Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Regnskapstjenester Frivold
Juridisk navn:  Regnskapstjenester Frivold
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98209920
Ringveien 54 Ringveien 54 Fax:
3226 Sandefjord 3226 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 955031725
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 3/12/1995
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.12%
Resultat  
  
-9.2%
Egenkapital  
  
54.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 462.000 472.000 344.000 340.000 244.000
Resultat: 296.000 326.000 190.000 57.000 -30.000
Egenkapital: 172.000 111.000 71.000 141.000 54.000
Regnskap for  Regnskapstjenester Frivold
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 462.000 472.000 344.000 340.000 244.000
Driftskostnader -165.000 -147.000 -155.000 -282.000 -275.000
Driftsresultat 296.000 326.000 189.000 57.000 -30.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 0 0
Resultat før skatt 296.000 326.000 190.000 57.000 -30.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 296.000 326.000 190.000 57.000 -30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 198.000 168.000 103.000 174.000 89.000
Sum eiendeler 199.000 169.000 104.000 175.000 90.000
Sum opptjent egenkapital 172.000 111.000 71.000 141.000 54.000
Sum egenkapital 172.000 111.000 71.000 141.000 54.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 27.000 57.000 33.000 34.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 199.000 168.000 104.000 175.000 89.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 462.000 472.000 344.000 365.000 255.000
Andre inntekter 0 0 0 -25.000 -11.000
Driftsinntekter 462.000 472.000 344.000 340.000 244.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -165.000 -147.000 -155.000 -282.000 -275.000
Driftskostnader -165.000 -147.000 -155.000 -282.000 -275.000
Driftsresultat 296.000 326.000 189.000 57.000 -30.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 296.000 326.000 190.000 57.000 -30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 29.000 27.000 0 82.000 84.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 169.000 141.000 103.000 92.000 4.000
Sum omløpsmidler 198.000 168.000 103.000 174.000 89.000
Sum eiendeler 199.000 169.000 104.000 175.000 90.000
Sum opptjent egenkapital 172.000 111.000 71.000 141.000 54.000
Sum egenkapital 172.000 111.000 71.000 141.000 54.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 27.000 11.000 46.000 14.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 22.000 31.000 22.000 -12.000 21.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -2.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 27.000 57.000 33.000 34.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 199.000 168.000 104.000 175.000 89.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 171.000 111.000 70.000 140.000 54.000
Likviditetsgrad 1 7.3 2.9 3.1 5.1 2.5
Likviditetsgrad 2 7.3 2.9 3.1 5.1 2.6
Soliditet 86.4 66.1 68.3 80.6 60.7
Resultatgrad 64.1 69.1 54.9 16.8 -12.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.5 0.5 0.2 0.6
Total kapitalrentabilitet 148.7 1 182.7 32.6 -33.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex