Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Regnskapstjenester Eidsvoll As
Juridisk navn:  Regnskapstjenester Eidsvoll As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63969220
Vormavegen 15 Vormavegen 15 Fax: 63956691
2080 Eidsvoll 2080 Eidsvoll
Fylke: Kommune:
Viken Eidsvoll
Org.nr: 999581641
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 1/16/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Hca Revisjon & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.21%
Resultat  
  
23.33%
Egenkapital  
  
323.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.683.000 7.670.000 7.004.000 6.145.000 6.336.000
Resultat: 645.000 523.000 562.000 381.000 407.000
Egenkapital: 652.000 154.000 160.000 235.000 198.000
Regnskap for  Regnskapstjenester Eidsvoll As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.683.000 7.670.000 7.004.000 6.145.000 6.336.000
Driftskostnader -8.033.000 -7.129.000 -6.422.000 -5.743.000 -5.919.000
Driftsresultat 650.000 541.000 582.000 402.000 416.000
Finansinntekter 3.000 2.000 3.000 3.000 3.000
Finanskostnader -8.000 -21.000 -23.000 -24.000 -12.000
Finans -5.000 -19.000 -20.000 -21.000 -9.000
Resultat før skatt 645.000 523.000 562.000 381.000 407.000
Skattekostnad -148.000 -119.000 -136.000 -95.000 -110.000
Årsresultat 498.000 404.000 426.000 287.000 297.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.000 399.000 507.000 512.000 171.000
Sum omløpsmidler 2.076.000 1.711.000 1.789.000 1.407.000 1.521.000
Sum eiendeler 2.095.000 2.110.000 2.296.000 1.919.000 1.692.000
Sum opptjent egenkapital 622.000 124.000 130.000 205.000 168.000
Sum egenkapital 652.000 154.000 160.000 235.000 198.000
Sum langsiktig gjeld 0 290.000 395.000 478.000 119.000
Sum kortsiktig gjeld 1.443.000 1.665.000 1.740.000 1.206.000 1.375.000
Sum gjeld og egenkapital 2.095.000 2.109.000 2.295.000 1.919.000 1.692.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.553.000 7.729.000 7.001.000 6.139.000 6.316.000
Andre inntekter 130.000 -59.000 4.000 6.000 20.000
Driftsinntekter 8.683.000 7.670.000 7.004.000 6.145.000 6.336.000
Varekostnad -188.000 -157.000 -148.000 -99.000 -325.000
Lønninger -5.945.000 -5.296.000 -4.810.000 -4.244.000 -4.250.000
Avskrivning -28.000 -108.000 -89.000 -68.000 -43.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.872.000 -1.568.000 -1.375.000 -1.332.000 -1.301.000
Driftskostnader -8.033.000 -7.129.000 -6.422.000 -5.743.000 -5.919.000
Driftsresultat 650.000 541.000 582.000 402.000 416.000
Finansinntekter 3.000 2.000 3.000 3.000 3.000
Finanskostnader -8.000 -21.000 -23.000 -24.000 -12.000
Finans -5.000 -19.000 -20.000 -21.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -410.000 -500.000 -250.000 -250.000
Årsresultat 498.000 404.000 426.000 287.000 297.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 19.000 399.000 507.000 512.000 171.000
Sum varige driftsmidler 19.000 399.000 507.000 512.000 171.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 19.000 399.000 507.000 512.000 171.000
Varebeholdning 35.000 36.000 22.000 19.000 22.000
Kundefordringer 1.439.000 1.019.000 1.141.000 767.000 931.000
Andre fordringer 137.000 98.000 99.000 77.000 64.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 466.000 558.000 527.000 544.000 504.000
Sum omløpsmidler 2.076.000 1.711.000 1.789.000 1.407.000 1.521.000
Sum eiendeler 2.095.000 2.110.000 2.296.000 1.919.000 1.692.000
Sum opptjent egenkapital 622.000 124.000 130.000 205.000 168.000
Sum egenkapital 652.000 154.000 160.000 235.000 198.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 22.000 29.000 19.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 290.000 395.000 478.000 119.000
Leverandørgjeld 37.000 43.000 78.000 18.000 71.000
Betalbar skatt 170.000 126.000 125.000 78.000 107.000
Skyldig offentlige avgifter 585.000 515.000 530.000 399.000 495.000
Utbytte 0 -410.000 -500.000 -250.000 -250.000
Annen kortsiktig gjeld 651.000 571.000 507.000 460.000 451.000
Sum kortsiktig gjeld 1.443.000 1.665.000 1.740.000 1.206.000 1.375.000
Sum gjeld og egenkapital 2.095.000 2.109.000 2.295.000 1.919.000 1.692.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 633.000 46.000 49.000 201.000 146.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1 1 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 1.4 1 1 1.2 1.1
Soliditet 31.1 7.3 7 12.2 11.7
Resultatgrad 7.5 7.1 8.3 6.5 6.6
Rentedekningsgrad 81.3 25.8 25.3 16.8 34.9
Gjeldsgrad 2.2 12.7 13.3 7.2 7.5
Total kapitalrentabilitet 31.2 25.7 25.5 21.1 24.8
Signatur
29.05.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex