Regnskapstjenester Bente Teigen
Juridisk navn:  Regnskapstjenester Bente Teigen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48286640
Kvinnegardslie 221 Kvinnegardslie 221 Fax:
3570 Ål 3570 Ål
Fylke: Kommune:
Viken Ål
Org.nr: 982894263
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/22/2001
Foretakstype: ENK
Tidligere navn: bente teigen
Utvikling:
Omsetning  
  
6.83%
Resultat  
  
7.32%
Egenkapital  
  
51.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 907.000 849.000 819.000 814.000 823.000
Resultat: 777.000 724.000 690.000 672.000 693.000
Egenkapital: 124.000 82.000 113.000 102.000 97.000
Regnskap for  Regnskapstjenester Bente Teigen
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 907.000 849.000 819.000 814.000 823.000
Driftskostnader -130.000 -125.000 -128.000 -143.000 -130.000
Driftsresultat 777.000 724.000 690.000 671.000 693.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 777.000 724.000 690.000 672.000 693.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 777.000 724.000 690.000 672.000 693.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 176.000 121.000 149.000 139.000 130.000
Sum eiendeler 176.000 121.000 149.000 139.000 130.000
Sum opptjent egenkapital 124.000 82.000 113.000 102.000 97.000
Sum egenkapital 124.000 82.000 113.000 102.000 97.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 52.000 39.000 37.000 36.000 33.000
Sum gjeld og egenkapital 176.000 121.000 150.000 138.000 130.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 907.000 849.000 819.000 814.000 823.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 907.000 849.000 819.000 814.000 823.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -130.000 -125.000 -128.000 -143.000 -130.000
Driftskostnader -130.000 -125.000 -128.000 -143.000 -130.000
Driftsresultat 777.000 724.000 690.000 671.000 693.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 777.000 724.000 690.000 672.000 693.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 119.000 96.000 101.000 100.000 99.000
Andre fordringer 21.000 18.000 19.000 21.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 37.000 7.000 29.000 18.000 11.000
Sum omløpsmidler 176.000 121.000 149.000 139.000 130.000
Sum eiendeler 176.000 121.000 149.000 139.000 130.000
Sum opptjent egenkapital 124.000 82.000 113.000 102.000 97.000
Sum egenkapital 124.000 82.000 113.000 102.000 97.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 3.000 5.000 6.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 37.000 34.000 30.000 26.000 27.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 2.000 2.000 4.000 0
Sum kortsiktig gjeld 52.000 39.000 37.000 36.000 33.000
Sum gjeld og egenkapital 176.000 121.000 150.000 138.000 130.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 124.000 82.000 112.000 103.000 97.000
Likviditetsgrad 1 3.4 3.1 4 3.9 3.9
Likviditetsgrad 2 3.4 3.1 4 3.9 4.0
Soliditet 70.5 67.8 75.3 73.9 74.6
Resultatgrad 85.7 85.3 84.2 82.4 84.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.3 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 441.5 598.3 4 486.2 533.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex