Regnskapstjenester Anne Lise Foss Fjeldbu
Juridisk navn:  Regnskapstjenester Anne Lise Foss Fjeldbu
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62827121
Østre Granliveg 51 Østre Granliveg 51 Fax:
2210 Granli 2210 Granli
Fylke: Kommune:
Innlandet Kongsvinger
Org.nr: 990703035
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/2/2007 1
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
5.58%
Resultat  
  
4.97%
Egenkapital  
  
40%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 530.000 502.000 504.000 555.000 531.000
Resultat: 380.000 362.000 369.000 407.000 390.000
Egenkapital: -18.000 -30.000 -7.000 -3.000 -15.000
Regnskap for  Regnskapstjenester Anne Lise Foss Fjeldbu
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 530.000 502.000 504.000 555.000 531.000
Driftskostnader -150.000 -140.000 -135.000 -148.000 -141.000
Driftsresultat 380.000 362.000 369.000 407.000 390.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 380.000 362.000 369.000 407.000 390.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 380.000 362.000 369.000 407.000 390.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 102.000 92.000 99.000 134.000 103.000
Sum eiendeler 102.000 92.000 99.000 134.000 103.000
Sum opptjent egenkapital -18.000 -30.000 -7.000 -3.000 -15.000
Sum egenkapital -18.000 -30.000 -7.000 -3.000 -15.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 120.000 122.000 106.000 137.000 118.000
Sum gjeld og egenkapital 102.000 92.000 99.000 134.000 103.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 530.000 502.000 490.000 555.000 531.000
Andre inntekter 0 0 14.000 0 0
Driftsinntekter 530.000 502.000 504.000 555.000 531.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -18.000 -18.000 -17.000 -17.000 -17.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -132.000 -122.000 -118.000 -131.000 -124.000
Driftskostnader -150.000 -140.000 -135.000 -148.000 -141.000
Driftsresultat 380.000 362.000 369.000 407.000 390.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 380.000 362.000 369.000 407.000 390.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 61.000 55.000 60.000 59.000 54.000
Andre fordringer 6.000 5.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 35.000 32.000 39.000 74.000 49.000
Sum omløpsmidler 102.000 92.000 99.000 134.000 103.000
Sum eiendeler 102.000 92.000 99.000 134.000 103.000
Sum opptjent egenkapital -18.000 -30.000 -7.000 -3.000 -15.000
Sum egenkapital -18.000 -30.000 -7.000 -3.000 -15.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 11.000 0 17.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 115.000 110.000 106.000 119.000 118.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 120.000 122.000 106.000 137.000 118.000
Sum gjeld og egenkapital 102.000 92.000 99.000 134.000 103.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -18.000 -30.000 -7.000 -3.000 -15.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8 0.9 1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 0.9 1 0.9
Soliditet -17.6 -32.6 -7.1 -2.2 -14.6
Resultatgrad 71.7 72.1 73.2 73.3 73.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -6.7 -4.1 -15.1 -45.7 -7.9
Total kapitalrentabilitet 372.5 393.5 372.7 303.7 378.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex