Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Regnskapstjenester Ann-Karin Johansen
Juridisk navn:  Regnskapstjenester Ann-Karin Johansen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33039880
Postboks 788 Grønligata 21A Fax: 33039881
3196 Horten 3188 Horten
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Horten
Org.nr: 982206448
Aksjekapital: 25 NOK
Etableringsdato: 8/2/2000 1
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.64%
Resultat  
  
-2.29%
Egenkapital  
  
-56.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 1.842.000 2.158.000 1.937.000 1.907.000 1.790.000
Resultat: 1.194.000 1.222.000 892.000 984.000 915.000
Egenkapital: 62.000 143.000 90.000 66.000 101.000
Regnskap for  Regnskapstjenester Ann-Karin Johansen
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 1.842.000 2.158.000 1.937.000 1.907.000 1.790.000
Driftskostnader -648.000 -937.000 -1.044.000 -923.000 -875.000
Driftsresultat 1.194.000 1.221.000 892.000 984.000 915.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000 0
Resultat før skatt 1.194.000 1.222.000 892.000 984.000 915.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.194.000 1.222.000 892.000 984.000 915.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 62.000 337.000 287.000 238.000 281.000
Sum eiendeler 62.000 337.000 287.000 238.000 281.000
Sum opptjent egenkapital 62.000 143.000 90.000 66.000 101.000
Sum egenkapital 62.000 143.000 90.000 66.000 101.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 194.000 197.000 172.000 180.000
Sum gjeld og egenkapital 62.000 337.000 287.000 238.000 281.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.622.000 2.158.000 1.937.000 1.907.000 1.790.000
Andre inntekter 220.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.842.000 2.158.000 1.937.000 1.907.000 1.790.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -445.000 -600.000 -602.000 -635.000 -616.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -203.000 -337.000 -442.000 -288.000 -259.000
Driftskostnader -648.000 -937.000 -1.044.000 -923.000 -875.000
Driftsresultat 1.194.000 1.221.000 892.000 984.000 915.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.194.000 1.222.000 892.000 984.000 915.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 26.000 217.000 173.000 157.000 171.000
Andre fordringer 1.000 0 14.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 34.000 120.000 100.000 82.000 110.000
Sum omløpsmidler 62.000 337.000 287.000 238.000 281.000
Sum eiendeler 62.000 337.000 287.000 238.000 281.000
Sum opptjent egenkapital 62.000 143.000 90.000 66.000 101.000
Sum egenkapital 62.000 143.000 90.000 66.000 101.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 5.000 27.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 129.000 110.000 107.000 121.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 61.000 60.000 65.000 59.000
Sum kortsiktig gjeld 0 194.000 197.000 172.000 180.000
Sum gjeld og egenkapital 62.000 337.000 287.000 238.000 281.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 62.000 143.000 90.000 66.000 101.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.5 1.4 1.6
Likviditetsgrad 2 0.0 1.8 1.5 1.4 1.6
Soliditet 100.0 42.4 31.4 27.7 35.9
Resultatgrad 64.8 56.6 46.1 51.6 51.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0 1.4 2.2 2.6 1.8
Total kapitalrentabilitet 1925.8 362.3 310.8 413.9 325.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2013
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2012
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex