Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Regnskapstjenester AS
Juridisk navn:  Regnskapstjenester AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37027610
Industritoppen 7 Industritoppen 7 Fax: 37026410
4848 Arendal 4848 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 976576594
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/10/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Tor Løvberg As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.94%
Resultat  
  
-27.79%
Egenkapital  
  
3.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.572.000 2.523.000 2.455.000 2.408.000 2.935.000
Resultat: 343.000 475.000 314.000 358.000 411.000
Egenkapital: 637.000 615.000 593.000 604.000 534.000
Regnskap for  Regnskapstjenester AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.572.000 2.523.000 2.455.000 2.408.000 2.935.000
Driftskostnader -2.237.000 -2.062.000 -2.117.000 -2.032.000 -2.497.000
Driftsresultat 335.000 462.000 337.000 376.000 438.000
Finansinntekter 26.000 35.000 1.000 5.000 1.000
Finanskostnader -18.000 -22.000 -24.000 -23.000 -28.000
Finans 8.000 13.000 -23.000 -18.000 -27.000
Resultat før skatt 343.000 475.000 314.000 358.000 411.000
Skattekostnad -71.000 -103.000 -75.000 -89.000 -110.000
Årsresultat 272.000 372.000 239.000 269.000 301.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 848.000 940.000 1.032.000 1.080.000 1.168.000
Sum omløpsmidler 1.004.000 966.000 723.000 758.000 784.000
Sum eiendeler 1.852.000 1.906.000 1.755.000 1.838.000 1.952.000
Sum opptjent egenkapital 537.000 515.000 493.000 504.000 434.000
Sum egenkapital 637.000 615.000 593.000 604.000 534.000
Sum langsiktig gjeld 286.000 368.000 447.000 518.000 291.000
Sum kortsiktig gjeld 929.000 923.000 715.000 717.000 1.126.000
Sum gjeld og egenkapital 1.852.000 1.906.000 1.755.000 1.839.000 1.951.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.572.000 2.523.000 2.455.000 2.408.000 2.935.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.572.000 2.523.000 2.455.000 2.408.000 2.935.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.603.000 -1.551.000 -1.559.000 -1.483.000 -1.953.000
Avskrivning -92.000 -92.000 -89.000 -88.000 -84.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -542.000 -419.000 -469.000 -461.000 -460.000
Driftskostnader -2.237.000 -2.062.000 -2.117.000 -2.032.000 -2.497.000
Driftsresultat 335.000 462.000 337.000 376.000 438.000
Finansinntekter 26.000 35.000 1.000 5.000 1.000
Finanskostnader -18.000 -22.000 -24.000 -23.000 -28.000
Finans 8.000 13.000 -23.000 -18.000 -27.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -250.000 -350.000 -250.000 -200.000 -200.000
Årsresultat 272.000 372.000 239.000 269.000 301.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 173.000 265.000 357.000 420.000 508.000
Sum varige driftsmidler 173.000 265.000 357.000 420.000 508.000
Sum finansielle anleggsmidler 675.000 675.000 675.000 660.000 660.000
Sum anleggsmidler 848.000 940.000 1.032.000 1.080.000 1.168.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 621.000 383.000 264.000 256.000 312.000
Andre fordringer 0 10.000 59.000 20.000 38.000
Sum investeringer 148.000 0 36.000 36.000 34.000
Kasse, bank 236.000 573.000 363.000 447.000 400.000
Sum omløpsmidler 1.004.000 966.000 723.000 758.000 784.000
Sum eiendeler 1.852.000 1.906.000 1.755.000 1.838.000 1.952.000
Sum opptjent egenkapital 537.000 515.000 493.000 504.000 434.000
Sum egenkapital 637.000 615.000 593.000 604.000 534.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 10.000 19.000 24.000 24.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 286.000 368.000 447.000 518.000 291.000
Leverandørgjeld 50.000 13.000 25.000 3.000 299.000
Betalbar skatt 81.000 112.000 79.000 89.000 96.000
Skyldig offentlige avgifter 292.000 281.000 213.000 267.000 206.000
Utbytte -250.000 -350.000 -250.000 -200.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 256.000 166.000 148.000 158.000 325.000
Sum kortsiktig gjeld 929.000 923.000 715.000 717.000 1.126.000
Sum gjeld og egenkapital 1.852.000 1.906.000 1.755.000 1.839.000 1.951.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 75.000 43.000 8.000 41.000 -342.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1 1.1 0.7
Likviditetsgrad 2 1.1 1 1 1.1 0.7
Soliditet 34.4 32.3 33.8 32.8 27.4
Resultatgrad 1 18.3 13.7 15.6 14.9
Rentedekningsgrad 18.6 2 1 16.3 15.7
Gjeldsgrad 1.9 2.1 2 2 2.7
Total kapitalrentabilitet 19.5 26.1 19.3 20.7 22.5
Signatur
20.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex