Regnskap & Rådgivning As
Juridisk navn:  Regnskap & Rådgivning As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 47 Bekkeveien 200 Fax:
3108 Vear 3173 Vear
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 917325758
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 6/6/2016 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorpartnere As
Utvikling:
Omsetning  
  
23.33%
Resultat  
  
59.87%
Egenkapital  
  
93.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.587.000 4.530.000 3.226.000 1.816.000 408.000
Resultat: 1.709.000 1.069.000 800.000 199.000 97.000
Egenkapital: 1.790.000 923.000 293.000 201.000 273.000
Regnskap for  Regnskap & Rådgivning As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.587.000 4.530.000 3.226.000 1.816.000 408.000
Driftskostnader -3.884.000 -3.451.000 -2.392.000 -1.583.000 -310.000
Driftsresultat 1.703.000 1.079.000 835.000 234.000 97.000
Finansinntekter 6.000 2.000 -34.000 0 0
Finanskostnader -13.000 0 -35.000 0
Finans 6.000 -11.000 -34.000 -35.000 0
Resultat før skatt 1.709.000 1.069.000 800.000 199.000 97.000
Skattekostnad -245.000 -238.000 -193.000 -56.000 -24.000
Årsresultat 1.465.000 831.000 607.000 143.000 73.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.320.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.124.000 1.963.000 813.000 754.000 393.000
Sum eiendeler 3.444.000 1.963.000 813.000 754.000 393.000
Sum opptjent egenkapital 1.590.000 723.000 93.000 1.000 73.000
Sum egenkapital 1.790.000 923.000 293.000 201.000 273.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.654.000 1.039.000 520.000 554.000 121.000
Sum gjeld og egenkapital 3.444.000 1.962.000 813.000 755.000 394.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.587.000 4.530.000 3.226.000 1.816.000 408.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.587.000 4.530.000 3.226.000 1.816.000 408.000
Varekostnad -106.000 -137.000 -169.000 0 0
Lønninger -3.406.000 -2.879.000 -1.833.000 -1.206.000 -229.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -372.000 -435.000 -390.000 -377.000 -81.000
Driftskostnader -3.884.000 -3.451.000 -2.392.000 -1.583.000 -310.000
Driftsresultat 1.703.000 1.079.000 835.000 234.000 97.000
Finansinntekter 6.000 2.000 -34.000 0 0
Finanskostnader -13.000 0 -35.000 0
Finans 6.000 -11.000 -34.000 -35.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -200.000 0 -145.000 0
Årsresultat 1.465.000 831.000 607.000 143.000 73.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.320.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.320.000 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 784.000 636.000 397.000 363.000 138.000
Andre fordringer 48.000 13.000 22.000 0 0
Sum investeringer 0 27.000 65.000 0
Kasse, bank 1.292.000 1.313.000 367.000 326.000 255.000
Sum omløpsmidler 2.124.000 1.963.000 813.000 754.000 393.000
Sum eiendeler 3.444.000 1.963.000 813.000 754.000 393.000
Sum opptjent egenkapital 1.590.000 723.000 93.000 1.000 73.000
Sum egenkapital 1.790.000 923.000 293.000 201.000 273.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 598.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 0 0 93.000 0
Betalbar skatt 245.000 238.000 193.000 56.000 24.000
Skyldig offentlige avgifter 480.000 319.000 260.000 135.000 73.000
Utbytte -200.000 0 -145.000 0
Annen kortsiktig gjeld 327.000 282.000 67.000 124.000 24.000
Sum kortsiktig gjeld 1.654.000 1.039.000 520.000 554.000 121.000
Sum gjeld og egenkapital 3.444.000 1.962.000 813.000 755.000 394.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 470.000 924.000 293.000 200.000 272.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.9 1.6 1.4 3.2
Likviditetsgrad 2 1.3 1.9 1.6 1.4 3.2
Soliditet 52.0 4 3 26.6 69.3
Resultatgrad 30.5 23.8 25.9 12.9 23.8
Rentedekningsgrad 8 6.7
Gjeldsgrad 0.9 1.1 1.8 2.8 0.4
Total kapitalrentabilitet 49.6 55.1 98.5 3 24.6
Signatur
09.02.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
09.02.2017
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex