Regnskap & Rådgivning Øst As
Juridisk navn:  Regnskap & Rådgivning Øst As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61194490
Sagvollvegen 1 Sagvollvegen 1 Fax: 61194497
2833 Raufoss 2833 Raufoss
Fylke: Kommune:
Innlandet Vestre Toten
Org.nr: 987612479
Aksjekapital: 140.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 12/13/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.17%
Resultat  
  
40.14%
Egenkapital  
  
52.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 15.120.000 14.656.000 12.902.000 10.248.000 10.037.000
Resultat: 1.557.000 1.111.000 943.000 412.000 1.169.000
Egenkapital: 928.000 608.000 1.422.000 1.430.000 1.130.000
Regnskap for  Regnskap & Rådgivning Øst As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 15.120.000 14.656.000 12.902.000 10.248.000 10.037.000
Driftskostnader -13.573.000 -13.545.000 -11.964.000 -9.856.000 -8.876.000
Driftsresultat 1.547.000 1.111.000 938.000 392.000 1.161.000
Finansinntekter 13.000 3.000 9.000 23.000 16.000
Finanskostnader -3.000 -4.000 -5.000 -3.000 -8.000
Finans 10.000 -1.000 4.000 20.000 8.000
Resultat før skatt 1.557.000 1.111.000 943.000 412.000 1.169.000
Skattekostnad -358.000 -244.000 -251.000 -112.000 -308.000
Årsresultat 1.199.000 866.000 692.000 300.000 861.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 78.000 118.000 788.000 812.000 213.000
Sum omløpsmidler 5.856.000 3.891.000 4.172.000 2.916.000 3.049.000
Sum eiendeler 5.934.000 4.009.000 4.960.000 3.728.000 3.262.000
Sum opptjent egenkapital 803.000 487.000 1.282.000 1.290.000 990.000
Sum egenkapital 928.000 608.000 1.422.000 1.430.000 1.130.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.007.000 3.401.000 3.538.000 2.298.000 2.132.000
Sum gjeld og egenkapital 5.935.000 4.010.000 4.960.000 3.728.000 3.262.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.120.000 14.656.000 12.902.000 10.248.000 10.037.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 15.120.000 14.656.000 12.902.000 10.248.000 10.037.000
Varekostnad -329.000 -361.000 -38.000 0 0
Lønninger -10.601.000 -10.671.000 -8.755.000 -6.997.000 -6.350.000
Avskrivning -40.000 -52.000 -68.000 -72.000 -88.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.603.000 -2.461.000 -3.103.000 -2.787.000 -2.438.000
Driftskostnader -13.573.000 -13.545.000 -11.964.000 -9.856.000 -8.876.000
Driftsresultat 1.547.000 1.111.000 938.000 392.000 1.161.000
Finansinntekter 13.000 3.000 9.000 23.000 16.000
Finanskostnader -3.000 -4.000 -5.000 -3.000 -8.000
Finans 10.000 -1.000 4.000 20.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -900.000 -700.000 0 0
Årsresultat 1.199.000 866.000 692.000 300.000 861.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 26.000 26.000 44.000 19.000 50.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 52.000 92.000 144.000 193.000 163.000
Sum varige driftsmidler 52.000 92.000 144.000 193.000 163.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 600.000 600.000 0
Sum anleggsmidler 78.000 118.000 788.000 812.000 213.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.381.000 1.817.000 2.057.000 1.233.000 1.769.000
Andre fordringer 468.000 293.000 510.000 401.000 236.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.008.000 1.782.000 1.605.000 1.281.000 1.043.000
Sum omløpsmidler 5.856.000 3.891.000 4.172.000 2.916.000 3.049.000
Sum eiendeler 5.934.000 4.009.000 4.960.000 3.728.000 3.262.000
Sum opptjent egenkapital 803.000 487.000 1.282.000 1.290.000 990.000
Sum egenkapital 928.000 608.000 1.422.000 1.430.000 1.130.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 455.000 321.000 410.000 550.000 280.000
Betalbar skatt 358.000 244.000 251.000 112.000 308.000
Skyldig offentlige avgifter 1.245.000 1.284.000 1.084.000 858.000 828.000
Utbytte -1.000.000 -900.000 -700.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.948.000 1.051.000 1.093.000 778.000 716.000
Sum kortsiktig gjeld 5.007.000 3.401.000 3.538.000 2.298.000 2.132.000
Sum gjeld og egenkapital 5.935.000 4.010.000 4.960.000 3.728.000 3.262.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 849.000 490.000 634.000 618.000 917.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1.2 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1.2 1.3 1.4
Soliditet 15.6 15.2 28.7 38.4 34.6
Resultatgrad 10.2 7.6 7.3 3.8 11.6
Rentedekningsgrad 515.7 277.8 187.6 130.7 145.1
Gjeldsgrad 5.4 5.6 2.5 1.6 1.9
Total kapitalrentabilitet 26.3 27.8 19.1 11.1 36.1
Signatur
15.04.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
21.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex