Regnskap & Råd As
Juridisk navn:  Regnskap & Råd As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40234231
Postboks 5536 Gamle Leirvegen 77 Fax:
7480 Trondheim 7038 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 899560582
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/1/2013 1
Foretakstype: AS
Revisor: All Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.13%
Resultat  
  
-109.09%
Egenkapital  
  
-12.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.152.000 1.128.000 1.090.000 1.210.000 961.000
Resultat: -46.000 -22.000 86.000 -3.000 14.000
Egenkapital: 255.000 291.000 308.000 244.000 247.000
Regnskap for  Regnskap & Råd As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.152.000 1.128.000 1.090.000 1.210.000 961.000
Driftskostnader -1.200.000 -1.148.000 -1.000.000 -1.206.000 -940.000
Driftsresultat -48.000 -20.000 90.000 4.000 21.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -3.000 -5.000 -7.000 -8.000
Finans 1.000 -2.000 -4.000 -6.000 -8.000
Resultat før skatt -46.000 -22.000 86.000 -3.000 14.000
Skattekostnad 10.000 5.000 -21.000 0 -4.000
Årsresultat -36.000 -17.000 65.000 -4.000 10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.000 40.000 84.000 132.000 196.000
Sum omløpsmidler 455.000 514.000 791.000 629.000 530.000
Sum eiendeler 471.000 554.000 875.000 761.000 726.000
Sum opptjent egenkapital 25.000 61.000 78.000 14.000 17.000
Sum egenkapital 255.000 291.000 308.000 244.000 247.000
Sum langsiktig gjeld 19.000 62.000 104.000 152.000
Sum kortsiktig gjeld 217.000 244.000 504.000 414.000 326.000
Sum gjeld og egenkapital 472.000 554.000 874.000 762.000 725.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.151.000 1.072.000 1.089.000 1.208.000 960.000
Andre inntekter 1.000 56.000 1.000 1.000 1.000
Driftsinntekter 1.152.000 1.128.000 1.090.000 1.210.000 961.000
Varekostnad -17.000 -23.000 -31.000 -33.000 -14.000
Lønninger -723.000 -698.000 -563.000 -728.000 -515.000
Avskrivning -25.000 -49.000 -49.000 -72.000 -79.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -435.000 -378.000 -357.000 -373.000 -332.000
Driftskostnader -1.200.000 -1.148.000 -1.000.000 -1.206.000 -940.000
Driftsresultat -48.000 -20.000 90.000 4.000 21.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -3.000 -5.000 -7.000 -8.000
Finans 1.000 -2.000 -4.000 -6.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -36.000 -17.000 65.000 -4.000 10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 16.000 15.000 10.000 8.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 25.000 74.000 124.000 196.000
Sum varige driftsmidler 25.000 74.000 124.000 196.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.000 40.000 84.000 132.000 196.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 386.000 422.000 346.000 322.000 435.000
Andre fordringer 21.000 14.000 34.000 55.000 45.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 48.000 78.000 410.000 252.000 50.000
Sum omløpsmidler 455.000 514.000 791.000 629.000 530.000
Sum eiendeler 471.000 554.000 875.000 761.000 726.000
Sum opptjent egenkapital 25.000 61.000 78.000 14.000 17.000
Sum egenkapital 255.000 291.000 308.000 244.000 247.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 19.000 62.000 104.000 152.000
Leverandørgjeld 2.000 13.000 39.000 22.000 61.000
Betalbar skatt 0 22.000 14.000 0
Skyldig offentlige avgifter 64.000 121.000 269.000 245.000 184.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 151.000 109.000 174.000 133.000 82.000
Sum kortsiktig gjeld 217.000 244.000 504.000 414.000 326.000
Sum gjeld og egenkapital 472.000 554.000 874.000 762.000 725.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 238.000 270.000 287.000 215.000 204.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.1 1.6 1.5 1.6
Likviditetsgrad 2 2.1 2.1 1.6 1.5 1.6
Soliditet 54.0 52.5 35.2 3 34.1
Resultatgrad -4.2 -1.8 8.3 0.3 2.2
Rentedekningsgrad -48.0 -6.7 1 0.6 2.6
Gjeldsgrad 0.9 0.9 1.8 2.1 1.9
Total kapitalrentabilitet -9.7 -3.4 10.4 0.7 2.9
Signatur
04.07.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex