Regnskap & Kontorservice
Juridisk navn:  Regnskap & Kontorservice
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75778690
V/eva Nikolaisen Fax: 75778720
8285 Leines 8285 Leines
Fylke: Kommune:
Nordland Steigen
Org.nr: 870418892
Aksjekapital: 386 NOK
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.97%
Resultat  
  
-11.46%
Egenkapital  
  
9.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 416.000 478.000 549.000 557.000 653.000
Resultat: 224.000 253.000 312.000 344.000 383.000
Egenkapital: 2.110.000 1.922.000 1.739.000 1.532.000 1.346.000
Regnskap for  Regnskap & Kontorservice
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 416.000 478.000 549.000 557.000 653.000
Driftskostnader -198.000 -234.000 -236.000 -214.000 -276.000
Driftsresultat 218.000 244.000 313.000 343.000 377.000
Finansinntekter 7.000 11.000 0 1.000 7.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 6.000 10.000 -1.000 0 6.000
Resultat før skatt 224.000 253.000 312.000 344.000 383.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 224.000 253.000 312.000 344.000 383.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum omløpsmidler 2.112.000 1.933.000 1.763.000 1.549.000 1.352.000
Sum eiendeler 2.114.000 1.935.000 1.765.000 1.551.000 1.354.000
Sum opptjent egenkapital 2.110.000 1.922.000 1.739.000 1.532.000 1.346.000
Sum egenkapital 2.110.000 1.922.000 1.739.000 1.532.000 1.346.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 12.000 26.000 19.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 2.114.000 1.934.000 1.765.000 1.551.000 1.354.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 416.000 478.000 549.000 557.000 653.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 416.000 478.000 549.000 557.000 653.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -198.000 -234.000 -236.000 -214.000 -276.000
Driftskostnader -198.000 -234.000 -236.000 -214.000 -276.000
Driftsresultat 218.000 244.000 313.000 343.000 377.000
Finansinntekter 7.000 11.000 0 1.000 7.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 6.000 10.000 -1.000 0 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 224.000 253.000 312.000 344.000 383.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 76.000 92.000 63.000 90.000 123.000
Andre fordringer 3.000 0 5.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.036.000 1.837.000 1.700.000 1.454.000 1.221.000
Sum omløpsmidler 2.112.000 1.933.000 1.763.000 1.549.000 1.352.000
Sum eiendeler 2.114.000 1.935.000 1.765.000 1.551.000 1.354.000
Sum opptjent egenkapital 2.110.000 1.922.000 1.739.000 1.532.000 1.346.000
Sum egenkapital 2.110.000 1.922.000 1.739.000 1.532.000 1.346.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld -5.000 1.000 17.000 7.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 11.000 8.000 12.000 8.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 12.000 26.000 19.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 2.114.000 1.934.000 1.765.000 1.551.000 1.354.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.108.000 1.921.000 1.737.000 1.530.000 1.344.000
Likviditetsgrad 1 528.0 161.1 67.8 81.5 1
Likviditetsgrad 2 528.0 161.1 67.8 81.5 1
Soliditet 99.8 99.4 98.5 98.8 99.4
Resultatgrad 52.4 5 5 61.6 57.7
Rentedekningsgrad 218.0 2 3 3 3
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 10.6 13.2 17.7 22.2 28.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex