Regnskap & Datatjenester ANS
Juridisk navn:  Regnskap & Datatjenester ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91562045
Oselia 8 Oselia 8 Fax:
4820 Froland 4820 Froland
Fylke: Kommune:
Agder Froland
Org.nr: 987887974
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/20/2005
Foretakstype: ANS
Utvikling:
Omsetning  
  
-34.69%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-75%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 482.000 738.000 954.000 861.000 880.000
Resultat: -9.000 0 0 0 5.000
Egenkapital: 3.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Regnskap for  Regnskap & Datatjenester ANS
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 482.000 738.000 954.000 861.000 880.000
Driftskostnader -492.000 -738.000 -954.000 -863.000 -880.000
Driftsresultat -9.000 -1.000 0 -2.000 0
Finansinntekter 0 0 0 3.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 3.000 5.000
Resultat før skatt -9.000 0 0 0 5.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 0 0 0 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 419.000 239.000 342.000 563.000 565.000
Sum eiendeler 419.000 239.000 342.000 563.000 565.000
Sum opptjent egenkapital 3.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Sum egenkapital 3.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Sum langsiktig gjeld 0 216.000 297.000 505.000 519.000
Sum kortsiktig gjeld 416.000 11.000 33.000 46.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 419.000 239.000 342.000 563.000 566.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 482.000 738.000 954.000 861.000 880.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 482.000 738.000 954.000 861.000 880.000
Varekostnad 0 0 0 0 -1.000
Lønninger -440.000 -699.000 -895.000 -825.000 -822.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -52.000 -39.000 -59.000 -38.000 -57.000
Driftskostnader -492.000 -738.000 -954.000 -863.000 -880.000
Driftsresultat -9.000 -1.000 0 -2.000 0
Finansinntekter 0 0 0 3.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 3.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 0 0 0 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 186.000 112.000 217.000 255.000 205.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 233.000 127.000 125.000 308.000 360.000
Sum omløpsmidler 419.000 239.000 342.000 563.000 565.000
Sum eiendeler 419.000 239.000 342.000 563.000 565.000
Sum opptjent egenkapital 3.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Sum egenkapital 3.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 216.000 297.000 505.000 519.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 35.000 11.000 33.000 46.000 35.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 381.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 416.000 11.000 33.000 46.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 419.000 239.000 342.000 563.000 566.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.000 228.000 309.000 517.000 530.000
Likviditetsgrad 1 1.0 21.7 10.4 12.2 16.1
Likviditetsgrad 2 1.1 21.8 10.4 12.3 16.2
Soliditet 0.7 5.0 3.5 2.1 2.1
Resultatgrad -1.9 -0.1 0.0 -0.2 0.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 138.7 18.9 27.5 45.9 46.2
Total kapitalrentabilitet -2.1 -0.4 0.0 0.2 0.9
Signatur
07.06.2006
DELTAKERNE HVER FOR SEG
Prokurister
07.06.2006
Deltakerne hver for seg
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2011
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2010
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex