Regnskap & Consulting As
Juridisk navn:  Regnskap & Consulting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99113821
Leilighet 217 Gøteborggata 38 Brugata 1 Fax:
0566 Oslo 186 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 918320164
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12/7/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.91%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-11.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 412.000 389.000 161.000 39.000 0
Resultat: -3.000 0 2.000 1.000 0
Egenkapital: 24.000 27.000 27.000 26.000 24.000
Regnskap for  Regnskap & Consulting As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 412.000 389.000 161.000 39.000 0
Driftskostnader -417.000 -389.000 -159.000 -38.000 0
Driftsresultat -4.000 0 2.000 1.000 0
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0 0
Resultat før skatt -3.000 0 2.000 1.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 0 2.000 1.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 9.000 9.000 0 0
Sum omløpsmidler 358.000 256.000 160.000 51.000 30.000
Sum eiendeler 358.000 265.000 169.000 51.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -1.000 3.000 3.000 1.000 0
Sum egenkapital 24.000 27.000 27.000 26.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 334.000 237.000 141.000 25.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 357.000 264.000 168.000 50.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 412.000 389.000 161.000 39.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 412.000 389.000 161.000 39.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -339.000 -288.000 -97.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -78.000 -101.000 -62.000 -38.000 0
Driftskostnader -417.000 -389.000 -159.000 -38.000 0
Driftsresultat -4.000 0 2.000 1.000 0
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 0 2.000 1.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 9.000 9.000 0 0
Sum anleggsmidler 0 9.000 9.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 28.000 3.000 12.000 0
Andre fordringer 0 5.000 5.000 3.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 358.000 223.000 152.000 36.000 30.000
Sum omløpsmidler 358.000 256.000 160.000 51.000 30.000
Sum eiendeler 358.000 265.000 169.000 51.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -1.000 3.000 3.000 1.000 0
Sum egenkapital 24.000 27.000 27.000 26.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 13.000 6.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 44.000 70.000 18.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 290.000 154.000 116.000 25.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 334.000 237.000 141.000 25.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 357.000 264.000 168.000 50.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.000 19.000 19.000 26.000 24.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 2 5
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 2 5
Soliditet 6.7 10.2 16.1 5 8
Resultatgrad 0 1.2 2.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 13.9 8.8 5.2 1 0.3
Total kapitalrentabilitet -0.8 0 1.2 2 0
Signatur
20.05.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex