Regnskap Og Consulent Compagniet As
Juridisk navn:  Regnskap Og Consulent Compagniet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97105012
Postboks 1124 Vangsveien 10 Fax:
1803 Askim 1814 Askim
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 998097673
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 2/21/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Krogh Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.15%
Resultat  
  
-14.14%
Egenkapital  
  
69.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.375.000 7.220.000 3.256.000 3.321.000 3.048.000
Resultat: 674.000 785.000 258.000 222.000 216.000
Egenkapital: 920.000 544.000 493.000 396.000 264.000
Regnskap for  Regnskap Og Consulent Compagniet As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.375.000 7.220.000 3.256.000 3.321.000 3.048.000
Driftskostnader -6.703.000 -6.438.000 -2.998.000 -3.101.000 -2.833.000
Driftsresultat 672.000 782.000 257.000 221.000 215.000
Finansinntekter 5.000 7.000 0 1.000 0
Finanskostnader -2.000 -3.000 0 0 0
Finans 3.000 4.000 0 1.000 0
Resultat før skatt 674.000 785.000 258.000 222.000 216.000
Skattekostnad -149.000 -173.000 -60.000 -54.000 -55.000
Årsresultat 525.000 612.000 197.000 168.000 161.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 120.000 133.000 111.000 83.000 100.000
Sum omløpsmidler 2.390.000 1.987.000 911.000 911.000 750.000
Sum eiendeler 2.510.000 2.120.000 1.022.000 994.000 850.000
Sum opptjent egenkapital 855.000 480.000 428.000 331.000 199.000
Sum egenkapital 920.000 544.000 493.000 396.000 264.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.591.000 1.576.000 529.000 599.000 587.000
Sum gjeld og egenkapital 2.511.000 2.121.000 1.022.000 995.000 851.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.402.000 7.190.000 3.246.000 3.296.000 3.048.000
Andre inntekter -27.000 30.000 10.000 25.000 0
Driftsinntekter 7.375.000 7.220.000 3.256.000 3.321.000 3.048.000
Varekostnad -64.000 -31.000 0 0
Lønninger -5.020.000 -4.624.000 -2.196.000 -2.286.000 -2.228.000
Avskrivning -22.000 -33.000 -13.000 -22.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.661.000 -1.717.000 -758.000 -793.000 -584.000
Driftskostnader -6.703.000 -6.438.000 -2.998.000 -3.101.000 -2.833.000
Driftsresultat 672.000 782.000 257.000 221.000 215.000
Finansinntekter 5.000 7.000 0 1.000 0
Finanskostnader -2.000 -3.000 0 0 0
Finans 3.000 4.000 0 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 525.000 612.000 197.000 168.000 161.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 9.000 0 2.000 5.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 38.000 35.000 31.000 52.000
Sum varige driftsmidler 16.000 38.000 35.000 31.000 52.000
Sum finansielle anleggsmidler 95.000 95.000 74.000 48.000 48.000
Sum anleggsmidler 120.000 133.000 111.000 83.000 100.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 667.000 712.000 428.000 335.000 298.000
Andre fordringer 103.000 110.000 46.000 59.000 59.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.621.000 1.165.000 438.000 517.000 393.000
Sum omløpsmidler 2.390.000 1.987.000 911.000 911.000 750.000
Sum eiendeler 2.510.000 2.120.000 1.022.000 994.000 850.000
Sum opptjent egenkapital 855.000 480.000 428.000 331.000 199.000
Sum egenkapital 920.000 544.000 493.000 396.000 264.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 90.000 67.000 42.000 91.000 94.000
Betalbar skatt 158.000 164.000 57.000 58.000 55.000
Skyldig offentlige avgifter 662.000 468.000 231.000 231.000 223.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 681.000 877.000 199.000 218.000 215.000
Sum kortsiktig gjeld 1.591.000 1.576.000 529.000 599.000 587.000
Sum gjeld og egenkapital 2.511.000 2.121.000 1.022.000 995.000 851.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 799.000 411.000 382.000 312.000 163.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 1.7 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 1.5 1.3 1.7 1.5 1.3
Soliditet 36.6 25.7 48.2 39.8 3
Resultatgrad 9.1 10.8 7.9 6.7 7.1
Rentedekningsgrad 336.0 260.7
Gjeldsgrad 1.7 2.9 1.1 1.5 2.2
Total kapitalrentabilitet 27.0 37.2 25.1 22.3 25.3
Signatur
25.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex