Regnskap Norge
Juridisk navn:  Regnskap Norge
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23356900
Postboks 99 Sentrum Støperigata 2 Fax: 23356920
0101 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 871278342
Aksjekapital: 68.503 NOK
Antall ansatte: 43
Etableringsdato: 5/9/1969 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Oseberg Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.97%
Resultat  
  
84.06%
Egenkapital  
  
9.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 24.074.000 23.608.000 22.840.000 21.917.000 21.491.000
Resultat: 6.926.000 3.763.000 1.739.000 6.678.000 6.682.000
Egenkapital: 81.641.000 74.715.000 68.503.000 66.764.000 60.086.000
Regnskap for  Regnskap Norge
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 24.074.000 23.608.000 22.840.000 21.917.000 21.491.000
Driftskostnader -19.835.000 -23.805.000 -21.932.000 -20.027.000 -20.154.000
Driftsresultat 4.240.000 -197.000 909.000 1.889.000 1.337.000
Finansinntekter 3.300.000 4.002.000 856.000 4.794.000 5.421.000
Finanskostnader -614.000 -43.000 -25.000 -7.000 -75.000
Finans 2.686.000 3.959.000 831.000 4.787.000 5.346.000
Resultat før skatt 6.926.000 3.763.000 1.739.000 6.678.000 6.682.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 6.926.000 3.763.000 1.739.000 6.678.000 6.682.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.844.000 5.198.000 39.539.000 30.859.000 32.477.000
Sum omløpsmidler 86.584.000 80.474.000 35.200.000 43.685.000 35.755.000
Sum eiendeler 91.428.000 85.672.000 74.739.000 74.544.000 68.232.000
Sum opptjent egenkapital 81.641.000 0 0 0 60.086.000
Sum egenkapital 81.641.000 74.715.000 68.503.000 66.764.000 60.086.000
Sum langsiktig gjeld 480.000 1.982.000 3.565.000 5.098.000
Sum kortsiktig gjeld 9.787.000 10.476.000 4.254.000 4.215.000 3.048.000
Sum gjeld og egenkapital 91.428.000 85.671.000 74.739.000 74.544.000 68.232.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.074.000 23.608.000 22.840.000 21.917.000 21.491.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 24.074.000 23.608.000 22.840.000 21.917.000 21.491.000
Varekostnad -4.179.000 -5.983.000 0 0 0
Lønninger -9.917.000 -10.680.000 -9.167.000 -7.943.000 -9.829.000
Avskrivning -328.000 -313.000 -313.000 -313.000 -136.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.411.000 -6.829.000 -12.452.000 -11.771.000 -10.189.000
Driftskostnader -19.835.000 -23.805.000 -21.932.000 -20.027.000 -20.154.000
Driftsresultat 4.240.000 -197.000 909.000 1.889.000 1.337.000
Finansinntekter 3.300.000 4.002.000 856.000 4.794.000 5.421.000
Finanskostnader -614.000 -43.000 -25.000 -7.000 -75.000
Finans 2.686.000 3.959.000 831.000 4.787.000 5.346.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 6.926.000 3.763.000 1.739.000 6.678.000 6.682.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 1.200.000 1.513.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 309.000 636.000 887.000 0 0
Sum varige driftsmidler 309.000 636.000 887.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.536.000 4.562.000 38.652.000 29.659.000 30.964.000
Sum anleggsmidler 4.844.000 5.198.000 39.539.000 30.859.000 32.477.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 199.000 361.000 566.000 592.000 102.000
Andre fordringer 786.000 1.825.000 819.000 1.579.000 338.000
Sum investeringer 40.868.000 38.980.000 0 0 0
Kasse, bank 32.243.000 29.674.000 30.960.000 40.223.000 30.610.000
Sum omløpsmidler 86.584.000 80.474.000 35.200.000 43.685.000 35.755.000
Sum eiendeler 91.428.000 85.672.000 74.739.000 74.544.000 68.232.000
Sum opptjent egenkapital 81.641.000 0 0 0 60.086.000
Sum egenkapital 81.641.000 74.715.000 68.503.000 66.764.000 60.086.000
Sum avsetninger til forpliktelser 480.000 1.982.000 3.565.000 5.098.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 480.000 1.982.000 3.565.000 5.098.000
Leverandørgjeld 998.000 2.948.000 2.005.000 2.009.000 1.918.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.836.000 3.856.000 1.087.000 1.021.000 385.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.954.000 3.673.000 1.162.000 1.185.000 746.000
Sum kortsiktig gjeld 9.787.000 10.476.000 4.254.000 4.215.000 3.048.000
Sum gjeld og egenkapital 91.428.000 85.671.000 74.739.000 74.544.000 68.232.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 76.797.000 69.998.000 30.946.000 39.470.000 32.707.000
Likviditetsgrad 1 8.8 7.7 8.3 10.4 11.7
Likviditetsgrad 2 8.8 7.7 8.3 10.4 11.7
Soliditet 89.3 87.2 91.7 89.6 88.1
Resultatgrad 17.6 -0.8 4 8.6 6.2
Rentedekningsgrad 6.9 -4.6 36.4 269.9 17.8
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 8.2 4.4 2.4 9 9.9
Prokurister
21.09.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex