Regnskap Nord As
Juridisk navn:  Regnskap Nord As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75601970
Postboks 230 Storgaten 72 Fax: 75646032
8201 Fauske 8200 Fauske
Fylke: Kommune:
Nordland Fauske
Org.nr: 971050691
Aksjekapital: 1.162.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/31/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Nordnorsk Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.5%
Resultat  
  
112.24%
Egenkapital  
  
114%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.782.000 2.741.000 4.774.000 5.772.000 5.362.000
Resultat: 64.000 -523.000 -801.000 -547.000 -144.000
Egenkapital: 77.000 -550.000 -527.000 275.000 821.000
Regnskap for  Regnskap Nord As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.782.000 2.741.000 4.774.000 5.772.000 5.362.000
Driftskostnader -2.696.000 -3.243.000 -5.566.000 -6.306.000 -5.494.000
Driftsresultat 86.000 -502.000 -792.000 -533.000 -132.000
Finansinntekter 4.000 2.000 14.000 4.000 9.000
Finanskostnader -25.000 -22.000 -23.000 -18.000 -21.000
Finans -21.000 -20.000 -9.000 -14.000 -12.000
Resultat før skatt 64.000 -523.000 -801.000 -547.000 -144.000
Skattekostnad 0 0 1.000 36.000
Årsresultat 64.000 -523.000 -801.000 -546.000 -108.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 327.000 374.000 580.000 787.000 856.000
Sum omløpsmidler 616.000 339.000 427.000 894.000 907.000
Sum eiendeler 943.000 713.000 1.007.000 1.681.000 1.763.000
Sum opptjent egenkapital -1.085.000 -1.150.000 -627.000 175.000 721.000
Sum egenkapital 77.000 -550.000 -527.000 275.000 821.000
Sum langsiktig gjeld 563.000 308.000 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 867.000 700.000 1.227.000 1.406.000 941.000
Sum gjeld og egenkapital 944.000 713.000 1.008.000 1.681.000 1.763.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.782.000 2.741.000 4.774.000 5.771.000 5.362.000
Andre inntekter 0 0 1.000 1.000
Driftsinntekter 2.782.000 2.741.000 4.774.000 5.772.000 5.362.000
Varekostnad -41.000 -16.000 -53.000 -78.000 -109.000
Lønninger -1.747.000 -1.817.000 -3.965.000 -4.510.000 -3.921.000
Avskrivning -48.000 -110.000 -181.000 -201.000 -153.000
Nedskrivning -92.000 0 0 0
Andre driftskostnader -860.000 -1.208.000 -1.367.000 -1.517.000 -1.311.000
Driftskostnader -2.696.000 -3.243.000 -5.566.000 -6.306.000 -5.494.000
Driftsresultat 86.000 -502.000 -792.000 -533.000 -132.000
Finansinntekter 4.000 2.000 14.000 4.000 9.000
Finanskostnader -25.000 -22.000 -23.000 -18.000 -21.000
Finans -21.000 -20.000 -9.000 -14.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 64.000 -523.000 -801.000 -546.000 -108.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 42.000 42.000 134.000 134.000 132.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 281.000 329.000 439.000 621.000 725.000
Sum varige driftsmidler 281.000 329.000 439.000 621.000 725.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 3.000 7.000 32.000 0
Sum anleggsmidler 327.000 374.000 580.000 787.000 856.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 486.000 263.000 293.000 727.000 545.000
Andre fordringer 77.000 7.000 33.000 118.000 179.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 53.000 69.000 101.000 50.000 183.000
Sum omløpsmidler 616.000 339.000 427.000 894.000 907.000
Sum eiendeler 943.000 713.000 1.007.000 1.681.000 1.763.000
Sum opptjent egenkapital -1.085.000 -1.150.000 -627.000 175.000 721.000
Sum egenkapital 77.000 -550.000 -527.000 275.000 821.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 90.000 204.000 144.000 237.000 91.000
Sum langsiktig gjeld 563.000 308.000 0 1.000
Leverandørgjeld 232.000 105.000 89.000 183.000 137.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 319.000 177.000 317.000 353.000 293.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 226.000 213.000 376.000 635.000 420.000
Sum kortsiktig gjeld 867.000 700.000 1.227.000 1.406.000 941.000
Sum gjeld og egenkapital 944.000 713.000 1.008.000 1.681.000 1.763.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -251.000 -361.000 -800.000 -512.000 -34.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.5 0.3 0.6 1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.5 0.3 0.6 1
Soliditet 8.2 -77.1 -52.3 16.4 46.6
Resultatgrad 3.1 -18.3 -16.6 -9.2 -2.5
Rentedekningsgrad 3.4 -22.8 -34.4 -29.6 -6.3
Gjeldsgrad 11.3 -2.3 -2.9 5.1 1.1
Total kapitalrentabilitet 9.5 -70.1 -77.2 -31.5
Signatur
09.04.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.04.2021
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex