Regnskap Kristiansand As
Juridisk navn:  Regnskap Kristiansand As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 4001 Kongsgård Ægirs vei 10 Fax:
4689 Kristiansand S 4632 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 926077538
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 11/16/2020
Foretakstype: AS
Revisor: Agder Revisjon AS
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 303.000
Resultat: 201.000
Egenkapital: 132.000
Regnskap for  Regnskap Kristiansand As
Resultat 2020
Driftsinntekter 303.000
Driftskostnader -102.000
Driftsresultat 201.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 201.000
Skattekostnad -44.000
Årsresultat 157.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 364.000
Sum eiendeler 364.000
Sum opptjent egenkapital 107.000
Sum egenkapital 132.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 232.000
Sum gjeld og egenkapital 363.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 303.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 303.000
Varekostnad
Lønninger -25.000
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -77.000
Driftskostnader -102.000
Driftsresultat 201.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte -50.000
Årsresultat 157.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer 119.000
Andre fordringer 15.000
Sum investeringer 200.000
Kasse, bank 30.000
Sum omløpsmidler 364.000
Sum eiendeler 364.000
Sum opptjent egenkapital 107.000
Sum egenkapital 132.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 49.000
Betalbar skatt 44.000
Skyldig offentlige avgifter 62.000
Utbytte -50.000
Annen kortsiktig gjeld 27.000
Sum kortsiktig gjeld 232.000
Sum gjeld og egenkapital 363.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 132.000
Likviditetsgrad 1 1.6
Likviditetsgrad 2 1.6
Soliditet 36.3
Resultatgrad 66.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.8
Total kapitalrentabilitet 55.2
Signatur
21.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
21.12.2020
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex