Regnskap For Deg As
Juridisk navn:  Regnskap For Deg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Pso Regnskap As Postboks 176 Wilses vei 3 Fax:
1804 Spydeberg 1820 Spydeberg
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 925362646
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/8/2020 1
Foretakstype: AS
Revisor: As Revision
Regnskapsfører: Pso Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 131.000
Resultat: -5.000
Egenkapital: 19.000
Regnskap for  Regnskap For Deg As
Resultat 2020
Driftsinntekter 131.000
Driftskostnader -137.000
Driftsresultat -5.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt -5.000
Skattekostnad
Årsresultat -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 90.000
Sum eiendeler 90.000
Sum opptjent egenkapital -11.000
Sum egenkapital 19.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 71.000
Sum gjeld og egenkapital 90.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 131.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 131.000
Varekostnad
Lønninger -72.000
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -65.000
Driftskostnader -137.000
Driftsresultat -5.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer 35.000
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 55.000
Sum omløpsmidler 90.000
Sum eiendeler 90.000
Sum opptjent egenkapital -11.000
Sum egenkapital 19.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 38.000
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 23.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 10.000
Sum kortsiktig gjeld 71.000
Sum gjeld og egenkapital 90.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.000
Likviditetsgrad 1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3
Soliditet 21.1
Resultatgrad -3.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.7
Total kapitalrentabilitet -5.6
Signatur
26.11.2021
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS LEDER OG ET STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
26.11.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex