Regnskap 24/7 V/Ole Kristian Bjørnø
Juridisk navn:  Regnskap 24/7 V/Ole Kristian Bjørnø
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32757107
Drammensveien 182 Drammensveien 182 Fax:
3300 Hokksund 3300 Hokksund
Fylke: Kommune:
Viken Øvre Eiker
Org.nr: 998994136
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/11/2012
Foretakstype: ENK
Revisor: Østlandske Revisorer As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.72%
Resultat  
  
16.28%
Egenkapital  
  
60%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.833.000 1.686.000 1.448.000 1.338.000 1.125.000
Resultat: 1.014.000 872.000 659.000 625.000 492.000
Egenkapital: 120.000 75.000 109.000 62.000 44.000
Regnskap for  Regnskap 24/7 V/Ole Kristian Bjørnø
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.833.000 1.686.000 1.448.000 1.338.000 1.125.000
Driftskostnader -821.000 -815.000 -788.000 -713.000 -633.000
Driftsresultat 1.012.000 871.000 659.000 625.000 492.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0
Finans 2.000 0 0 -1.000 0
Resultat før skatt 1.014.000 872.000 659.000 625.000 492.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 1.014.000 872.000 659.000 625.000 492.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 241.000 227.000 273.000 245.000 174.000
Sum eiendeler 241.000 227.000 273.000 245.000 174.000
Sum opptjent egenkapital 120.000 75.000 109.000 62.000 44.000
Sum egenkapital 120.000 75.000 109.000 62.000 44.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 121.000 152.000 164.000 183.000 131.000
Sum gjeld og egenkapital 241.000 227.000 273.000 245.000 175.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.828.000 1.686.000 1.447.000 1.338.000 1.125.000
Andre inntekter 4.000 0 1.000 0 0
Driftsinntekter 1.833.000 1.686.000 1.448.000 1.338.000 1.125.000
Varekostnad -2.000 0 -14.000 -31.000 0
Lønninger -656.000 -632.000 -584.000 -565.000 -482.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -163.000 -183.000 -190.000 -117.000 -151.000
Driftskostnader -821.000 -815.000 -788.000 -713.000 -633.000
Driftsresultat 1.012.000 871.000 659.000 625.000 492.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0
Finans 2.000 0 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.014.000 872.000 659.000 625.000 492.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 146.000 93.000 129.000 139.000 146.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 95.000 134.000 144.000 105.000 28.000
Sum omløpsmidler 241.000 227.000 273.000 245.000 174.000
Sum eiendeler 241.000 227.000 273.000 245.000 174.000
Sum opptjent egenkapital 120.000 75.000 109.000 62.000 44.000
Sum egenkapital 120.000 75.000 109.000 62.000 44.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 0 20.000 12.000 15.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 65.000 101.000 94.000 98.000 73.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 52.000 51.000 49.000 73.000 42.000
Sum kortsiktig gjeld 121.000 152.000 164.000 183.000 131.000
Sum gjeld og egenkapital 241.000 227.000 273.000 245.000 175.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 120.000 75.000 109.000 62.000 43.000
Likviditetsgrad 1 2.0 1.5 1.7 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 2.0 1.5 1.7 1.3 1.3
Soliditet 49.8 3 39.9 25.3 25.1
Resultatgrad 55.2 51.7 45.5 46.7 43.7
Rentedekningsgrad 6
Gjeldsgrad 1.0 2 1.5 3 3
Total kapitalrentabilitet 420.7 383.7 241.4 255.1 281.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex