Rauma Industribygg AS
Juridisk navn:  Rauma Industribygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71231300
Eikremsvingen 1 Eikremsvingen 1 Fax: 71231301
6422 Molde 6422 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 985907315
Aksjekapital: 5.460.000 NOK
Etableringsdato: 7/8/2003 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.67%
Resultat  
  
-21.61%
Egenkapital  
  
-0.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.425.000 4.500.000 5.531.000 5.343.000 5.261.000
Resultat: 2.049.000 2.614.000 3.198.000 2.984.000 2.416.000
Egenkapital: 7.778.000 7.825.000 7.825.000 7.825.000 7.825.000
Regnskap for  Rauma Industribygg AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.425.000 4.500.000 5.531.000 5.343.000 5.261.000
Driftskostnader -2.129.000 -1.604.000 -1.985.000 -1.988.000 -2.471.000
Driftsresultat 2.296.000 2.896.000 3.546.000 3.355.000 2.789.000
Finansinntekter 66.000 84.000 72.000 159.000 187.000
Finanskostnader -313.000 -366.000 -420.000 -529.000 -561.000
Finans -247.000 -282.000 -348.000 -370.000 -374.000
Resultat før skatt 2.049.000 2.614.000 3.198.000 2.984.000 2.416.000
Skattekostnad -451.000 -575.000 -735.000 -716.000 -604.000
Årsresultat 1.598.000 2.039.000 2.462.000 2.268.000 1.812.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.385.000 13.625.000 14.315.000 15.061.000 15.867.000
Sum omløpsmidler 3.527.000 4.455.000 4.888.000 6.329.000 8.232.000
Sum eiendeler 18.912.000 18.080.000 19.203.000 21.390.000 24.099.000
Sum opptjent egenkapital 1.786.000 1.833.000 1.833.000 1.833.000 1.833.000
Sum egenkapital 7.778.000 7.825.000 7.825.000 7.825.000 7.825.000
Sum langsiktig gjeld 5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.500.000 9.500.000
Sum kortsiktig gjeld 5.635.000 3.754.000 3.878.000 5.065.000 6.774.000
Sum gjeld og egenkapital 18.913.000 18.079.000 19.203.000 21.390.000 24.099.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 4.425.000 4.500.000 5.531.000 5.343.000 5.261.000
Driftsinntekter 4.425.000 4.500.000 5.531.000 5.343.000 5.261.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -831.000 -691.000 -746.000 -806.000 -876.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.298.000 -913.000 -1.239.000 -1.182.000 -1.595.000
Driftskostnader -2.129.000 -1.604.000 -1.985.000 -1.988.000 -2.471.000
Driftsresultat 2.296.000 2.896.000 3.546.000 3.355.000 2.789.000
Finansinntekter 66.000 84.000 72.000 159.000 187.000
Finanskostnader -313.000 -366.000 -420.000 -529.000 -561.000
Finans -247.000 -282.000 -348.000 -370.000 -374.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.598.000 2.039.000 2.462.000 2.268.000 1.812.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 0 0 0 0
Fast eiendom 15.372.000 13.615.000 14.295.000 15.030.000 15.825.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 21.000 32.000 42.000
Sum varige driftsmidler 15.372.000 13.625.000 14.315.000 15.061.000 15.867.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.385.000 13.625.000 14.315.000 15.061.000 15.867.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 469.000 576.000 1.728.000 1.611.000
Andre fordringer 332.000 774.000 2.586.000 2.348.000 42.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.195.000 3.212.000 1.726.000 2.253.000 6.579.000
Sum omløpsmidler 3.527.000 4.455.000 4.888.000 6.329.000 8.232.000
Sum eiendeler 18.912.000 18.080.000 19.203.000 21.390.000 24.099.000
Sum opptjent egenkapital 1.786.000 1.833.000 1.833.000 1.833.000 1.833.000
Sum egenkapital 7.778.000 7.825.000 7.825.000 7.825.000 7.825.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.500.000 9.500.000
Leverandørgjeld 762.000 713.000 463.000 463.000 424.000
Betalbar skatt 0 0 0 601.000
Skyldig offentlige avgifter 37.000 0 215.000 121.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.873.000 3.004.000 3.416.000 4.387.000 5.628.000
Sum kortsiktig gjeld 5.635.000 3.754.000 3.878.000 5.065.000 6.774.000
Sum gjeld og egenkapital 18.913.000 18.079.000 19.203.000 21.390.000 24.099.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.108.000 701.000 1.010.000 1.264.000 1.458.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.2 1.3 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.6 1.2 1.3 1.2 1.2
Soliditet 41.1 43.3 40.7 36.6 32.5
Resultatgrad 51.9 64.4 64.1 62.8 5
Rentedekningsgrad 7.3 7.9 8.4 6.3 5
Gjeldsgrad 1.4 1.3 1.5 1.7 2.1
Total kapitalrentabilitet 12.5 16.5 18.8 16.4 12.3
Signatur
01.03.2021
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex