Rauma Bygg AS
Juridisk navn:  Rauma Bygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71227450
c/o Veidekke Entreprenør as Postboks 6005, Postterminalen Øran Vest Fax:
5892 Bergen 6300 Åndalsnes
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Rauma
Org.nr: 828303422
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/20/1976
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-14.87%
Egenkapital  
  
20.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 600.000 600.000 552.000 552.000 540.000
Resultat: 395.000 464.000 474.000 471.000 389.000
Egenkapital: 1.809.000 1.502.000 1.510.000 2.979.000 2.632.000
Regnskap for  Rauma Bygg AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 600.000 600.000 552.000 552.000 540.000
Driftskostnader -207.000 -154.000 -110.000 -103.000 -169.000
Driftsresultat 393.000 446.000 441.000 449.000 371.000
Finansinntekter 1.000 18.000 33.000 22.000 18.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 18.000 33.000 22.000 18.000
Resultat før skatt 395.000 464.000 474.000 471.000 389.000
Skattekostnad -87.000 -102.000 -119.000 -124.000 -109.000
Årsresultat 308.000 362.000 354.000 347.000 280.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.163.000 1.837.000 1.926.000 1.387.000 1.440.000
Sum omløpsmidler 5.000 177.000 1.547.000 1.724.000 1.306.000
Sum eiendeler 2.168.000 2.014.000 3.473.000 3.111.000 2.746.000
Sum opptjent egenkapital 1.402.000 1.410.000 2.879.000 2.532.000
Sum egenkapital 1.809.000 1.502.000 1.510.000 2.979.000 2.632.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 359.000 513.000 1.963.000 132.000 114.000
Sum gjeld og egenkapital 459.000 2.015.000 3.473.000 3.111.000 2.746.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 552.000 540.000
Andre inntekter 600.000 600.000 552.000 0 0
Driftsinntekter 600.000 600.000 552.000 552.000 540.000
Varekostnad 12.000 -12.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -132.000 -91.000 -34.000 -32.000 -38.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -75.000 -75.000 -64.000 -71.000 -131.000
Driftskostnader -207.000 -154.000 -110.000 -103.000 -169.000
Driftsresultat 393.000 446.000 441.000 449.000 371.000
Finansinntekter 1.000 18.000 33.000 22.000 18.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 18.000 33.000 22.000 18.000
Konsernbidrag -370.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 308.000 362.000 354.000 347.000 280.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 235.000 232.000 229.000 251.000 272.000
Fast eiendom 1.759.000 1.606.000 1.697.000 1.136.000 1.168.000
Maskiner anlegg 170.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.929.000 1.606.000 1.697.000 1.136.000 1.168.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.163.000 1.837.000 1.926.000 1.387.000 1.440.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 5.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 177.000 1.547.000 1.724.000 1.306.000
Sum omløpsmidler 5.000 177.000 1.547.000 1.724.000 1.306.000
Sum eiendeler 2.168.000 2.014.000 3.473.000 3.111.000 2.746.000
Sum opptjent egenkapital 1.402.000 1.410.000 2.879.000 2.532.000
Sum egenkapital 1.809.000 1.502.000 1.510.000 2.979.000 2.632.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 475.000 1.920.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 40.000 40.000 42.000 0 0
Betalbar skatt 90.000 0 1.000 102.000 86.000
Skyldig offentlige avgifter -3.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 229.000 0 0 30.000 28.000
Sum kortsiktig gjeld 359.000 513.000 1.963.000 132.000 114.000
Sum gjeld og egenkapital 459.000 2.015.000 3.473.000 3.111.000 2.746.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -354.000 -336.000 -416.000 1.592.000 1.192.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.8 13.1 11.5
Likviditetsgrad 2 0.3 0.8 13.1 11.5
Soliditet 83.4 74.5 43.5 95.8 95.8
Resultatgrad 65.5 74.3 79.9 81.3 68.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.3 1.3 0 0
Total kapitalrentabilitet 18.2 2 13.6 15.1 14.2
Signatur
14.06.2019
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
14.06.2019
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex