Rasmussen Auto AS
Juridisk navn:  Rasmussen Auto AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37276018
Strøget 9 - 11 Strøget 9 - 11 Fax: 37276742
4760 Birkeland 4760 Birkeland
Fylke: Kommune:
Agder Birkenes
Org.nr: 960915283
Aksjekapital: 310.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 5/1/1991 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Fastpris Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.79%
Resultat  
  
-256.8%
Egenkapital  
  
-48.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.870.000 6.619.000 5.759.000 6.218.000 5.991.000
Resultat: -323.000 206.000 31.000 77.000 392.000
Egenkapital: 273.000 526.000 368.000 368.000 311.000
Regnskap for  Rasmussen Auto AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.870.000 6.619.000 5.759.000 6.218.000 5.991.000
Driftskostnader -7.165.000 -6.386.000 -5.693.000 -6.112.000 -5.560.000
Driftsresultat -295.000 233.000 65.000 105.000 432.000
Finansinntekter 1..000 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 -28.000 -34.000 -28.000 -41.000
Finans -28.000 -28.000 -34.000 -28.000 -40.000
Resultat før skatt -323.000 206.000 31.000 77.000 392.000
Skattekostnad 71.000 -48.000 -9.000 -20.000 -112.000
Årsresultat -253.000 158.000 22.000 57.000 280.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 514.000 514.000 490.000 369.000 444.000
Sum omløpsmidler 91.000 1.530.000 1.206.000 1.246.000 1.507.000
Sum eiendeler 1.474.000 2.044.000 1.696.000 1.615.000 1.951.000
Sum opptjent egenkapital 0 216.000 58.000 58.000 1.000
Sum egenkapital 273.000 526.000 368.000 368.000 311.000
Sum langsiktig gjeld 256.000 251.000 401.000 320.000 426.000
Sum kortsiktig gjeld 945.000 1.266.000 926.000 926.000 1.213.000
Sum gjeld og egenkapital 1.474.000 2.043.000 1.695.000 1.614.000 1.950.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.778.000 6.600.000 5.759.000 6.218.000 5.991.000
Andre inntekter 93.000 20.000 0 0 0
Driftsinntekter 6.870.000 6.619.000 5.759.000 6.218.000 5.991.000
Varekostnad -2.997.000 -2.526.000 -2.260.000 -2.489.000 -2.345.000
Lønninger -2.731.000 -2.583.000 -2.191.000 -2.420.000 -1.934.000
Avskrivning -86.000 -127.000 -113.000 -82.000 -124.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.352.000 -1.150.000 -1.129.000 -1.121.000 -1.157.000
Driftskostnader -7.165.000 -6.386.000 -5.693.000 -6.112.000 -5.560.000
Driftsresultat -295.000 233.000 65.000 105.000 432.000
Finansinntekter 1..000 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 -28.000 -34.000 -28.000 -41.000
Finans -28.000 -28.000 -34.000 -28.000 -40.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -22.000 0 -390.000
Årsresultat -253.000 158.000 22.000 57.000 280.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 90.000 19.000 20.000 19.000 11.000
Fast eiendom 444.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 533.000 495.000 470.000 350.000 432.000
Sum varige driftsmidler 444.000 495.000 470.000 350.000 432.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 514.000 514.000 490.000 369.000 444.000
Varebeholdning 400.000 327.000 361.000 546.000 406.000
Kundefordringer 418.000 589.000 536.000 536.000 457.000
Andre fordringer 32.000 63.000 78.000 72.000 139.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 91.000 551.000 231.000 92.000 505.000
Sum omløpsmidler 91.000 1.530.000 1.206.000 1.246.000 1.507.000
Sum eiendeler 1.474.000 2.044.000 1.696.000 1.615.000 1.951.000
Sum opptjent egenkapital 0 216.000 58.000 58.000 1.000
Sum egenkapital 273.000 526.000 368.000 368.000 311.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 207.000 0 0 22.000 0
Sum langsiktig gjeld 256.000 251.000 401.000 320.000 426.000
Leverandørgjeld 206.000 502.000 395.000 212.000 250.000
Betalbar skatt 0 47.000 11.000 27.000 76.000
Skyldig offentlige avgifter 239.000 433.000 205.000 247.000 261.000
Utbytte 0 0 -22.000 0 -390.000
Annen kortsiktig gjeld 294.000 284.000 294.000 417.000 237.000
Sum kortsiktig gjeld 945.000 1.266.000 926.000 926.000 1.213.000
Sum gjeld og egenkapital 1.474.000 2.043.000 1.695.000 1.614.000 1.950.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 264.000 280.000 320.000 294.000
Likviditetsgrad 1 1 1.3 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1 0.9 0.8 1.0
Soliditet 25.7 21.7 22.8 15.9
Resultatgrad 3.5 1.1 1.7 7.2
Rentedekningsgrad 8.3 1.9 3.8 10.6
Gjeldsgrad 2.9 3.6 3.4 5.3
Total kapitalrentabilitet 11.4 3.8 6.5 22.2
Signatur
15.01.2018
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.01.2018
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex