Ramalama Production AS
Juridisk navn:  Ramalama Production AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22170940
Brenneriveien 11 Brenneriveien 11 Fax:
0182 Oslo 182 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 965710795
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/1/1992 1
Foretakstype: AS
Revisor: Orkla Revisjon As
Regnskapsfører: Pacioli Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.94%
Resultat  
  
83.64%
Egenkapital  
  
37.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.928.000 7.594.000 5.722.000 5.556.000 8.451.000
Resultat: 595.000 324.000 80.000 -196.000 648.000
Egenkapital: 1.711.000 1.247.000 1.004.000 944.000 1.097.000
Regnskap for  Ramalama Production AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.928.000 7.594.000 5.722.000 5.556.000 8.451.000
Driftskostnader -5.335.000 -7.274.000 -5.658.000 -5.754.000 -7.806.000
Driftsresultat 593.000 321.000 65.000 -199.000 646.000
Finansinntekter 3.000 4.000 15.000 4.000 3.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 2.000 4.000 15.000 4.000 3.000
Resultat før skatt 595.000 324.000 80.000 -196.000 648.000
Skattekostnad -131.000 -81.000 -20.000 45.000 -161.000
Årsresultat 464.000 243.000 60.000 -151.000 487.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 108.000 119.000 153.000 137.000 44.000
Sum omløpsmidler 2.622.000 2.090.000 1.667.000 1.374.000 1.911.000
Sum eiendeler 2.730.000 2.209.000 1.820.000 1.511.000 1.955.000
Sum opptjent egenkapital 1.611.000 1.147.000 904.000 844.000 997.000
Sum egenkapital 1.711.000 1.247.000 1.004.000 944.000 1.097.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 21.000
Sum kortsiktig gjeld 1.019.000 961.000 816.000 567.000 837.000
Sum gjeld og egenkapital 2.730.000 2.208.000 1.820.000 1.511.000 1.955.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.928.000 7.594.000 5.722.000 5.242.000 8.945.000
Andre inntekter 0 0 314.000 -494.000
Driftsinntekter 5.928.000 7.594.000 5.722.000 5.556.000 8.451.000
Varekostnad -3.606.000 -4.984.000 -3.845.000 -4.333.000 -5.548.000
Lønninger -268.000 -834.000 -782.000 -513.000 -965.000
Avskrivning -8.000 -8.000 -4.000 -28.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.453.000 -1.448.000 -1.027.000 -880.000 -1.272.000
Driftskostnader -5.335.000 -7.274.000 -5.658.000 -5.754.000 -7.806.000
Driftsresultat 593.000 321.000 65.000 -199.000 646.000
Finansinntekter 3.000 4.000 15.000 4.000 3.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 2.000 4.000 15.000 4.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 464.000 243.000 60.000 -151.000 487.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000 6.000 33.000 53.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 20.000 28.000 36.000 0 28.000
Sum varige driftsmidler 20.000 28.000 36.000 0 28.000
Sum finansielle anleggsmidler 82.000 84.000 84.000 84.000 16.000
Sum anleggsmidler 108.000 119.000 153.000 137.000 44.000
Varebeholdning 42.000 27.000 27.000 121.000 121.000
Kundefordringer 709.000 46.000 188.000 113.000 181.000
Andre fordringer 250.000 77.000 124.000 67.000 39.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.622.000 1.940.000 1.328.000 1.074.000 1.569.000
Sum omløpsmidler 2.622.000 2.090.000 1.667.000 1.374.000 1.911.000
Sum eiendeler 2.730.000 2.209.000 1.820.000 1.511.000 1.955.000
Sum opptjent egenkapital 1.611.000 1.147.000 904.000 844.000 997.000
Sum egenkapital 1.711.000 1.247.000 1.004.000 944.000 1.097.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 21.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 21.000
Leverandørgjeld 62.000 42.000 -26.000 26.000 79.000
Betalbar skatt 130.000 55.000 0 0 93.000
Skyldig offentlige avgifter 46.000 265.000 294.000 82.000 176.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 780.000 600.000 548.000 460.000 489.000
Sum kortsiktig gjeld 1.019.000 961.000 816.000 567.000 837.000
Sum gjeld og egenkapital 2.730.000 2.208.000 1.820.000 1.511.000 1.955.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.603.000 1.129.000 851.000 807.000 1.074.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.2 2 2.4 2.3
Likviditetsgrad 2 2.5 2.1 2 2.2 2.1
Soliditet 62.7 56.5 55.2 62.5 56.1
Resultatgrad 10.0 4.2 1.1 -3.6 7.6
Rentedekningsgrad 593.0
Gjeldsgrad 0.6 0.8 0.8 0.6 0.8
Total kapitalrentabilitet 21.8 14.7 4.4 -12.9 33.2
Signatur
07.10.2020
SIGNATUR
VIKAN STEINAR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex