Ramah Fabrikker AS
Juridisk navn:  Ramah Fabrikker AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91192374
Postboks 178 Hønsveien 62 Fax:
1371 Asker 1384 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 937148224
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/15/1985
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-87.61%
Resultat  
  
-1209.52%
Egenkapital  
  
-19.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 42.000 339.000 426.000 513.000 1.334.000
Resultat: -275.000 -21.000 -110.000 -15.000 663.000
Egenkapital: 845.000 1.053.000 1.070.000 1.148.000 1.151.000
Regnskap for  Ramah Fabrikker AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 42.000 339.000 426.000 513.000 1.334.000
Driftskostnader -345.000 -373.000 -536.000 -527.000 -671.000
Driftsresultat -303.000 -34.000 -110.000 -15.000 662.000
Finansinntekter 30.000 15.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Finans 28.000 13.000 0 0 0
Resultat før skatt -275.000 -21.000 -110.000 -15.000 663.000
Skattekostnad 67.000 5.000 32.000 11.000 -157.000
Årsresultat -208.000 -16.000 -78.000 -3.000 506.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 282.000 329.000 885.000 1.018.000 1.151.000
Sum omløpsmidler 1.067.000 1.306.000 914.000 936.000 1.029.000
Sum eiendeler 1.349.000 1.635.000 1.799.000 1.954.000 2.180.000
Sum opptjent egenkapital 745.000 953.000 970.000 1.048.000 1.051.000
Sum egenkapital 845.000 1.053.000 1.070.000 1.148.000 1.151.000
Sum langsiktig gjeld 220.000 296.000 389.000 424.000 496.000
Sum kortsiktig gjeld 283.000 287.000 341.000 383.000 534.000
Sum gjeld og egenkapital 1.348.000 1.636.000 1.800.000 1.955.000 2.181.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 42.000 339.000 426.000 513.000 1.334.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 42.000 339.000 426.000 513.000 1.334.000
Varekostnad 0 0 2.000 -29.000
Lønninger -179.000 -182.000 -242.000 -240.000 -242.000
Avskrivning -47.000 -68.000 -133.000 -133.000 -129.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -119.000 -123.000 -161.000 -156.000 -271.000
Driftskostnader -345.000 -373.000 -536.000 -527.000 -671.000
Driftsresultat -303.000 -34.000 -110.000 -15.000 662.000
Finansinntekter 30.000 15.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Finans 28.000 13.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -150.000
Årsresultat -208.000 -16.000 -78.000 -3.000 506.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 26.000 27.000 28.000 29.000 30.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 257.000 303.000 858.000 990.000 1.122.000
Sum varige driftsmidler 282.000 329.000 885.000 1.018.000 1.151.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 282.000 329.000 885.000 1.018.000 1.151.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 2.000
Andre fordringer 3.000 6.000 4.000 0 0
Sum investeringer 637.000 0 0 0 0
Kasse, bank 426.000 1.300.000 910.000 936.000 1.028.000
Sum omløpsmidler 1.067.000 1.306.000 914.000 936.000 1.029.000
Sum eiendeler 1.349.000 1.635.000 1.799.000 1.954.000 2.180.000
Sum opptjent egenkapital 745.000 953.000 970.000 1.048.000 1.051.000
Sum egenkapital 845.000 1.053.000 1.070.000 1.148.000 1.151.000
Sum avsetninger til forpliktelser 77.000 144.000 149.000 181.000 202.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 220.000 296.000 389.000 424.000 496.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 10.000 19.000
Skyldig offentlige avgifter 64.000 75.000 100.000 99.000 102.000
Utbytte 0 0 0 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 219.000 212.000 241.000 274.000 263.000
Sum kortsiktig gjeld 283.000 287.000 341.000 383.000 534.000
Sum gjeld og egenkapital 1.348.000 1.636.000 1.800.000 1.955.000 2.181.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 784.000 1.019.000 573.000 553.000 495.000
Likviditetsgrad 1 3.8 4.6 2.7 2.4 1.9
Likviditetsgrad 2 3.8 4.6 2.7 2.4 1.9
Soliditet 62.7 64.4 59.4 58.7 52.8
Resultatgrad -721.4 -25.8 -2.9 49.6
Rentedekningsgrad -151.5 -7.5 3
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.7 0.7 0.9
Total kapitalrentabilitet -20.3 -1.2 -0.7 30.4
Signatur
28.12.2011
CLAUS GUSTAV WINSNES BERG
Prokurister
28.12.2011
PROKURA HVER FOR SEG:
CLAUS GUSTAV WINSNES BERG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex