Rainbow Studio AS
Juridisk navn:  Rainbow Studio AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23233280
Postboks 169 Torshov Sandakerveien 24 C - D6 Fax: 23233281
0413 Oslo 473 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 935247071
Aksjekapital: 3.300.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/7/1984 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Veiby Akonto As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.25%
Resultat  
  
-14.91%
Egenkapital  
  
7%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.549.000 1.670.000 1.520.000 1.674.000 2.677.000
Resultat: -1.071.000 -932.000 -946.000 -1.262.000 -558.000
Egenkapital: -1.713.000 -1.842.000 -1.582.000 -1.058.000 -231.000
Regnskap for  Rainbow Studio AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.549.000 1.670.000 1.520.000 1.674.000 2.677.000
Driftskostnader -2.522.000 -2.505.000 -2.344.000 -2.833.000 -3.169.000
Driftsresultat -973.000 -835.000 -823.000 -1.160.000 -491.000
Finansinntekter 0 7.000 7.000
Finanskostnader -98.000 -96.000 -123.000 -109.000 -74.000
Finans -98.000 -96.000 -123.000 -102.000 -67.000
Resultat før skatt -1.071.000 -932.000 -946.000 -1.262.000 -558.000
Skattekostnad -379.000 -177.000 265.000 114.000
Årsresultat -1.071.000 -1.311.000 -1.123.000 -998.000 -444.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.231.000 793.000 895.000 1.223.000 663.000
Sum omløpsmidler 127.000 89.000 87.000 116.000 1.129.000
Sum eiendeler 1.358.000 882.000 982.000 1.339.000 1.792.000
Sum opptjent egenkapital -5.013.000 -3.942.000 -2.632.000 -1.508.000 -511.000
Sum egenkapital -1.713.000 -1.842.000 -1.582.000 -1.058.000 -231.000
Sum langsiktig gjeld 1.438.000 1.439.000 1.077.000 1.366.000 1.708.000
Sum kortsiktig gjeld 1.634.000 1.286.000 1.487.000 1.032.000 315.000
Sum gjeld og egenkapital 1.359.000 883.000 982.000 1.340.000 1.792.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.531.000 1.619.000 1.520.000 1.624.000 2.658.000
Andre inntekter 19.000 51.000 0 50.000 20.000
Driftsinntekter 1.549.000 1.670.000 1.520.000 1.674.000 2.677.000
Varekostnad -42.000 -79.000 -33.000 0 -4.000
Lønninger -812.000 -753.000 -750.000 -1.054.000 -1.561.000
Avskrivning -361.000 -248.000 -151.000 -396.000 -153.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.307.000 -1.425.000 -1.410.000 -1.383.000 -1.451.000
Driftskostnader -2.522.000 -2.505.000 -2.344.000 -2.833.000 -3.169.000
Driftsresultat -973.000 -835.000 -823.000 -1.160.000 -491.000
Finansinntekter 0 7.000 7.000
Finanskostnader -98.000 -96.000 -123.000 -109.000 -74.000
Finans -98.000 -96.000 -123.000 -102.000 -67.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -1.071.000 -1.311.000 -1.123.000 -998.000 -444.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 379.000 556.000 291.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.231.000 793.000 516.000 667.000 371.000
Sum varige driftsmidler 1.231.000 793.000 516.000 667.000 371.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.231.000 793.000 895.000 1.223.000 663.000
Varebeholdning 0 0 1.000
Kundefordringer 30.000 76.000 77.000 42.000 71.000
Andre fordringer 55.000 5.000 1.000 56.000 155.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 43.000 8.000 9.000 18.000 903.000
Sum omløpsmidler 127.000 89.000 87.000 116.000 1.129.000
Sum eiendeler 1.358.000 882.000 982.000 1.339.000 1.792.000
Sum opptjent egenkapital -5.013.000 -3.942.000 -2.632.000 -1.508.000 -511.000
Sum egenkapital -1.713.000 -1.842.000 -1.582.000 -1.058.000 -231.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.438.000 1.439.000 1.077.000 1.366.000 1.708.000
Leverandørgjeld 1.143.000 1.040.000 1.238.000 630.000 50.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 44.000 54.000 86.000 35.000 98.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 447.000 192.000 163.000 368.000 166.000
Sum kortsiktig gjeld 1.634.000 1.286.000 1.487.000 1.032.000 315.000
Sum gjeld og egenkapital 1.359.000 883.000 982.000 1.340.000 1.792.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.507.000 -1.197.000 -1.400.000 -916.000 814.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.1 0.1 3.6
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.1 3.6
Soliditet -126.0 -208.6 -161.1 -12.9
Resultatgrad -62.8 -50.0 -54.1 -69.3 -18.3
Rentedekningsgrad -9.9 -8.7 -6.7 -10.6 -6.6
Gjeldsgrad -1.8 -1.5 -1.6 -2.3 -8.8
Total kapitalrentabilitet -71.6 -94.6 -83.8
Signatur
17.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
17.09.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex