Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rai Rai Entertainment AS
Juridisk navn:  Rai Rai Entertainment AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74218180
Postboks 205 Sentrum Abel Meyers Gate 3A Fax: 74273722
7801 Namsos 7800 Namsos
Fylke: Kommune:
Trøndelag Namsos 
Org.nr: 964677956
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 8/17/1992
Foretakstype: AS
Tidligere navn: buy buy records as
Revisor: E.K. Revisjon As
Regnskapsfører: Økonomihuset Magnussen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-37.69%
Resultat  
  
-516.9%
Egenkapital  
  
-14.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 10.897.000 17.487.000 16.826.000 18.092.000 14.774.000
Resultat: -296.000 71.000 412.000 91.000 636.000
Egenkapital: 1.409.000 1.647.000 1.592.000 1.279.000 1.271.000
Regnskap for  Rai Rai Entertainment AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.897.000 17.487.000 16.826.000 18.092.000 14.774.000
Driftskostnader -11.140.000 -17.375.000 -16.366.000 -17.713.000 -14.063.000
Driftsresultat -242.000 111.000 459.000 380.000 712.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -54.000 -42.000 -49.000 -290.000 -78.000
Finans -54.000 -40.000 -47.000 -289.000 -77.000
Resultat før skatt -296.000 71.000 412.000 91.000 636.000
Skattekostnad 58.000 -16.000 -100.000 -83.000 -167.000
Årsresultat -238.000 55.000 312.000 8.000 469.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.018.000 1.124.000 1.037.000 813.000 1.029.000
Sum omløpsmidler 3.463.000 2.379.000 2.223.000 2.110.000 1.989.000
Sum eiendeler 4.481.000 3.503.000 3.260.000 2.923.000 3.018.000
Sum opptjent egenkapital 1.289.000 1.527.000 1.472.000 1.159.000 1.151.000
Sum egenkapital 1.409.000 1.647.000 1.592.000 1.279.000 1.271.000
Sum langsiktig gjeld 432.000 626.000 811.000 1.014.000 1.262.000
Sum kortsiktig gjeld 2.640.000 1.230.000 858.000 629.000 484.000
Sum gjeld og egenkapital 4.481.000 3.503.000 3.261.000 2.922.000 3.017.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.009.000 16.723.000 16.094.000 17.406.000 13.939.000
Andre inntekter 7.889.000 763.000 732.000 686.000 835.000
Driftsinntekter 10.897.000 17.487.000 16.826.000 18.092.000 14.774.000
Varekostnad -8.007.000 -12.365.000 -11.298.000 -12.419.000 -9.936.000
Lønninger -400.000 -932.000 -1.038.000 -960.000 -572.000
Avskrivning -149.000 -242.000 -172.000 -155.000 -152.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.584.000 -3.836.000 -3.858.000 -4.179.000 -3.403.000
Driftskostnader -11.140.000 -17.375.000 -16.366.000 -17.713.000 -14.063.000
Driftsresultat -242.000 111.000 459.000 380.000 712.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -54.000 -42.000 -49.000 -290.000 -78.000
Finans -54.000 -40.000 -47.000 -289.000 -77.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -238.000 55.000 312.000 8.000 469.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 154.000 96.000 69.000 72.000 67.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 74.000 192.000 259.000 426.000 521.000
Driftsløsøre 42.000 72.000 97.000 27.000 0
Sum varige driftsmidler 116.000 264.000 356.000 454.000 521.000
Sum finansielle anleggsmidler 748.000 763.000 612.000 287.000 442.000
Sum anleggsmidler 1.018.000 1.124.000 1.037.000 813.000 1.029.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 608.000 160.000 516.000 663.000 789.000
Andre fordringer 991.000 363.000 298.000 191.000 89.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.864.000 1.856.000 1.410.000 1.256.000 1.110.000
Sum omløpsmidler 3.463.000 2.379.000 2.223.000 2.110.000 1.989.000
Sum eiendeler 4.481.000 3.503.000 3.260.000 2.923.000 3.018.000
Sum opptjent egenkapital 1.289.000 1.527.000 1.472.000 1.159.000 1.151.000
Sum egenkapital 1.409.000 1.647.000 1.592.000 1.279.000 1.271.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 432.000 626.000 811.000 1.014.000 1.262.000
Leverandørgjeld 1.724.000 150.000 249.000 395.000 218.000
Betalbar skatt 0 0 89.000 36.000
Skyldig offentlige avgifter 46.000 65.000 70.000 50.000 46.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 255.000 398.000 118.000 95.000 185.000
Sum kortsiktig gjeld 2.640.000 1.230.000 858.000 629.000 484.000
Sum gjeld og egenkapital 4.481.000 3.503.000 3.261.000 2.922.000 3.017.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 823.000 1.149.000 1.365.000 1.481.000 1.505.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.9 2.6 3.4 4.1
Likviditetsgrad 2 1.3 1.9 2.6 3.4 4.1
Soliditet 31.4 4 48.8 43.8 42.1
Resultatgrad -2.2 0.6 2.7 2.1 4.8
Rentedekningsgrad -4.5 2.6 9.4 1.3 9.1
Gjeldsgrad 2.2 1.1 1 1.3 1.4
Total kapitalrentabilitet -5.4 3.2 14.1 1 23.6
Signatur
16.09.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER I FELLESSKAP ELLER EN AV LEDERNE
SAMMEN MED ETT STYREMEDLEM.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex