Ragn Sells AS
Juridisk navn:  Ragn Sells AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22800800
Postboks 453 Solheimveien 101 Fax: 67910101
1471 Lørenskog 1473 Lørenskog
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 952187627
Aksjekapital: 30.000.000 NOK
Antall ansatte: 413
Etableringsdato: 6/2/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.08%
Resultat  
  
97.91%
Egenkapital  
  
15.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.880.565.000 1.723.977.000 1.573.522.000 1.552.805.000 1.474.702.000
Resultat: 128.719.000 65.038.000 56.479.000 36.737.000 79.549.000
Egenkapital: 584.982.000 505.720.000 459.744.000 410.322.000 395.016.000
Regnskap for  Ragn Sells AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.880.565.000 1.723.977.000 1.573.522.000 1.552.805.000 1.474.702.000
Driftskostnader -1.790.472.000 -1.685.278.000 -1.545.668.000 -1.514.211.000 -1.428.991.000
Driftsresultat 90.093.000 38.699.000 27.853.000 38.593.000 45.711.000
Finansinntekter 51.675.000 44.829.000 44.459.000 32.598.000 47.418.000
Finanskostnader -13.048.000 -18.490.000 -15.834.000 -34.454.000 -13.581.000
Finans 38.627.000 26.339.000 28.625.000 -1.856.000 33.837.000
Resultat før skatt 128.719.000 65.038.000 56.479.000 36.737.000 79.549.000
Skattekostnad -21.751.000 -10.309.000 -7.057.000 -10.184.000 -13.232.000
Årsresultat 106.968.000 54.729.000 49.422.000 26.553.000 66.316.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 890.135.000 803.513.000 784.713.000 755.453.000 738.036.000
Sum omløpsmidler 357.869.000 330.873.000 267.453.000 288.152.000 275.324.000
Sum eiendeler 1.248.004.000 1.134.386.000 1.052.166.000 1.043.605.000 1.013.360.000
Sum opptjent egenkapital 554.982.000 475.720.000 429.744.000 380.322.000 365.016.000
Sum egenkapital 584.982.000 505.720.000 459.744.000 410.322.000 395.016.000
Sum langsiktig gjeld 199.754.000 232.850.000 270.960.000 281.234.000 274.595.000
Sum kortsiktig gjeld 463.268.000 395.816.000 321.462.000 352.048.000 343.750.000
Sum gjeld og egenkapital 1.248.004.000 1.134.386.000 1.052.166.000 1.043.604.000 1.013.361.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.855.759.000 1.689.043.000 1.547.151.000 1.529.933.000 1.454.021.000
Andre inntekter 24.806.000 34.934.000 26.370.000 22.872.000 20.681.000
Driftsinntekter 1.880.565.000 1.723.977.000 1.573.522.000 1.552.805.000 1.474.702.000
Varekostnad -1.044.061.000 -983.236.000 -888.823.000 -879.191.000 -814.774.000
Lønninger -319.753.000 -294.411.000 -280.676.000 -275.129.000 -274.653.000
Avskrivning -87.401.000 -90.586.000 -90.635.000 -88.235.000 -87.827.000
Nedskrivning -6.564.000 -9.351.000 0 0 0
Andre driftskostnader -332.693.000 -307.694.000 -285.534.000 -271.656.000 -251.737.000
Driftskostnader -1.790.472.000 -1.685.278.000 -1.545.668.000 -1.514.211.000 -1.428.991.000
Driftsresultat 90.093.000 38.699.000 27.853.000 38.593.000 45.711.000
Finansinntekter 51.675.000 44.829.000 44.459.000 32.598.000 47.418.000
Finanskostnader -13.048.000 -18.490.000 -15.834.000 -34.454.000 -13.581.000
Finans 38.627.000 26.339.000 28.625.000 -1.856.000 33.837.000
Konsernbidrag 0 -1.247.000 0
Utbytte -10.000.000 -10.000.000 0 -10.000.000 -10.000.000
Årsresultat 106.968.000 54.729.000 49.422.000 26.553.000 66.316.000
Balanse detaljer          
Goodwill 24.511.000 37.665.000 45.281.000 61.949.000 73.595.000
Sum Immatrielle midler 38.819.000 44.597.000 47.406.000 66.964.000 79.348.000
Fast eiendom 338.160.000 348.816.000 301.582.000 314.458.000 292.567.000
Maskiner anlegg 312.358.000 266.846.000 313.719.000 258.020.000 257.306.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 650.518.000 615.662.000 615.301.000 572.478.000 549.873.000
Sum finansielle anleggsmidler 200.798.000 143.254.000 122.006.000 116.010.000 108.815.000
Sum anleggsmidler 890.135.000 803.513.000 784.713.000 755.453.000 738.036.000
Varebeholdning 5.899.000 7.026.000 6.358.000 8.485.000 8.156.000
Kundefordringer 232.336.000 201.239.000 186.925.000 184.326.000 190.255.000
Andre fordringer 40.971.000 48.213.000 31.263.000 52.241.000 52.714.000
Sum investeringer 108.000 108.000 108.000 108.000 108.000
Kasse, bank 620.000 1.637.000 8.415.000 33.785.000 3.820.000
Sum omløpsmidler 357.869.000 330.873.000 267.453.000 288.152.000 275.324.000
Sum eiendeler 1.248.004.000 1.134.386.000 1.052.166.000 1.043.605.000 1.013.360.000
Sum opptjent egenkapital 554.982.000 475.720.000 429.744.000 380.322.000 365.016.000
Sum egenkapital 584.982.000 505.720.000 459.744.000 410.322.000 395.016.000
Sum avsetninger til forpliktelser 22.700.000 7.886.000 6.698.000 5.568.000
Gjeld til kredittinstitutt 79.980.000 97.442.000 91.013.000 83.268.000 116.373.000
Sum langsiktig gjeld 199.754.000 232.850.000 270.960.000 281.234.000 274.595.000
Leverandørgjeld 156.918.000 132.175.000 122.592.000 122.509.000 112.013.000
Betalbar skatt 24.134.000 12.543.000 4.167.000 8.680.000 11.169.000
Skyldig offentlige avgifter 28.847.000 33.756.000 24.206.000 28.014.000 17.395.000
Utbytte -10.000.000 -10.000.000 0 -10.000.000 -10.000.000
Annen kortsiktig gjeld 163.389.000 109.900.000 79.483.000 99.578.000 76.799.000
Sum kortsiktig gjeld 463.268.000 395.816.000 321.462.000 352.048.000 343.750.000
Sum gjeld og egenkapital 1.248.004.000 1.134.386.000 1.052.166.000 1.043.604.000 1.013.361.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -105.399.000 -64.943.000 -54.009.000 -63.896.000 -68.426.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Soliditet 46.9 44.6 43.7 39.3 3
Resultatgrad 4.8 2.2 1.8 2.5 3.1
Rentedekningsgrad 6.9 2.1 1.8 1.1 3.4
Gjeldsgrad 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6
Total kapitalrentabilitet 11.4 7.4 6.9 6.8 9.2
Signatur
11.07.2022
STYRETS LEDER ALENE. TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
11.07.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex