Best Western Raftevolds Hotel
Juridisk navn:  Raftevold Hotel As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57879999
Mjølstadnesvegen 24 Mjølstadnesvegen 24 Fax: 57879606
6092 Fosnavåg 6092 Fosnavåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 839141432
Aksjekapital: 378.059 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 7/1/1985 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-62.44%
Resultat  
  
-163.05%
Egenkapital  
  
-21.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.398.000 11.709.000 14.094.000 14.382.000 12.262.000
Resultat: -6.529.000 -2.482.000 -288.000 1.166.000 -759.000
Egenkapital: -2.210.000 -1.822.000 660.000 948.000 937.000
Regnskap for  Best Western Raftevolds Hotel
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.398.000 11.709.000 14.094.000 14.382.000 12.262.000
Driftskostnader -10.915.000 -14.019.000 -14.280.000 -12.800.000 -12.183.000
Driftsresultat -6.516.000 -2.310.000 -185.000 1.581.000 79.000
Finansinntekter 1.000 3.000 25.000 25.000 7.000
Finanskostnader -13.000 -175.000 -129.000 -440.000 -845.000
Finans -12.000 -172.000 -104.000 -415.000 -838.000
Resultat før skatt -6.529.000 -2.482.000 -288.000 1.166.000 -759.000
Skattekostnad 575.000 0 0 -267.000 0
Årsresultat -5.954.000 -2.482.000 -288.000 899.000 -759.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.138.000 4.171.000 2.215.000 2.748.000 8.781.000
Sum omløpsmidler 3.735.000 730.000 2.042.000 7.783.000 1.441.000
Sum eiendeler 4.873.000 4.901.000 4.257.000 10.531.000 10.222.000
Sum opptjent egenkapital -5.986.000 -2.102.000 380.000 668.000 637.000
Sum egenkapital -2.210.000 -1.822.000 660.000 948.000 937.000
Sum langsiktig gjeld 5.072.000 2.741.000 7.628.000 7.692.000
Sum kortsiktig gjeld 7.082.000 1.651.000 856.000 1.955.000 1.592.000
Sum gjeld og egenkapital 4.872.000 4.901.000 4.257.000 10.531.000 10.221.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.281.000 11.520.000 13.723.000 13.977.000 12.127.000
Andre inntekter 118.000 189.000 372.000 405.000 135.000
Driftsinntekter 4.398.000 11.709.000 14.094.000 14.382.000 12.262.000
Varekostnad -848.000 -2.629.000 -3.058.000 -2.960.000 -2.653.000
Lønninger -3.158.000 -6.019.000 -5.929.000 -5.990.000 -5.396.000
Avskrivning -371.000 -506.000 -449.000 -480.000 -341.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.538.000 -4.865.000 -4.844.000 -3.370.000 -3.793.000
Driftskostnader -10.915.000 -14.019.000 -14.280.000 -12.800.000 -12.183.000
Driftsresultat -6.516.000 -2.310.000 -185.000 1.581.000 79.000
Finansinntekter 1.000 3.000 25.000 25.000 7.000
Finanskostnader -13.000 -175.000 -129.000 -440.000 -845.000
Finans -12.000 -172.000 -104.000 -415.000 -838.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -5.954.000 -2.482.000 -288.000 899.000 -759.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 25.000 2.892.000 948.000 1.197.000 6.443.000
Maskiner anlegg 0 0 0 54.000
Driftsløsøre 850.000 1.247.000 1.255.000 1.539.000 1.767.000
Sum varige driftsmidler 876.000 4.139.000 2.203.000 2.736.000 8.264.000
Sum finansielle anleggsmidler 262.000 32.000 12.000 12.000 517.000
Sum anleggsmidler 1.138.000 4.171.000 2.215.000 2.748.000 8.781.000
Varebeholdning 142.000 156.000 266.000 253.000 258.000
Kundefordringer 22.000 232.000 220.000 60.000 252.000
Andre fordringer 415.000 60.000 401.000 5.338.000 756.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 541.000 282.000 1.154.000 2.133.000 175.000
Sum omløpsmidler 3.735.000 730.000 2.042.000 7.783.000 1.441.000
Sum eiendeler 4.873.000 4.901.000 4.257.000 10.531.000 10.222.000
Sum opptjent egenkapital -5.986.000 -2.102.000 380.000 668.000 637.000
Sum egenkapital -2.210.000 -1.822.000 660.000 948.000 937.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.072.000 2.741.000 7.628.000 7.692.000
Leverandørgjeld 6.670.000 389.000 176.000 666.000 833.000
Betalbar skatt 0 0 267.000 0
Skyldig offentlige avgifter 97.000 251.000 220.000 252.000 196.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 315.000 1.011.000 460.000 771.000 563.000
Sum kortsiktig gjeld 7.082.000 1.651.000 856.000 1.955.000 1.592.000
Sum gjeld og egenkapital 4.872.000 4.901.000 4.257.000 10.531.000 10.221.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.347.000 -921.000 1.186.000 5.828.000 -151.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.4 2.4 4 0.9
Likviditetsgrad 2 0.5 0.3 2.1 3.9 0.7
Soliditet -45.4 -37.2 15.5 9 9.2
Resultatgrad -148.2 -19.7 -1.3 1 0.6
Rentedekningsgrad -501.2 -13.2 -1.4 3.6 0.1
Gjeldsgrad -3.2 -3.7 5.5 10.1 9.9
Total kapitalrentabilitet -133.7 -47.1 -3.8 15.3 0.8
Signatur
16.02.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.08.2013
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex