Rørheims Bilruter As
Juridisk navn:  Rørheims Bilruter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51712050
Nedre Strandgate 10 Finnøyvegen 387 Fax: 51712060
4005 Stavanger 4160 Finnøy
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 932528096
Aksjekapital: 702.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 3/30/1982
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Ryfylke AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
122.21%
Resultat  
  
124.54%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 9.464.000 4.259.000 3.986.000 3.724.000 3.793.000
Resultat: 2.416.000 1.076.000 736.000 644.000 297.000
Egenkapital: 702.000 702.000 1.254.000 766.000 1.067.000
Regnskap for  Rørheims Bilruter As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 9.464.000 4.259.000 3.986.000 3.724.000 3.793.000
Driftskostnader -7.028.000 -3.175.000 -3.240.000 -3.073.000 -3.492.000
Driftsresultat 2.436.000 1.085.000 745.000 652.000 301.000
Finansinntekter 19.000 0 1.000 0
Finanskostnader -39.000 -8.000 -10.000 -9.000 -4.000
Finans -20.000 -8.000 -10.000 -8.000 -4.000
Resultat før skatt 2.416.000 1.076.000 736.000 644.000 297.000
Skattekostnad -528.000 -237.000 -162.000 -145.000 -67.000
Årsresultat 1.888.000 839.000 574.000 499.000 231.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.479.000 1.015.000 1.387.000 988.000 1.447.000
Sum omløpsmidler 2.631.000 1.800.000 700.000 1.236.000 847.000
Sum eiendeler 5.110.000 2.815.000 2.087.000 2.224.000 2.294.000
Sum opptjent egenkapital 488.000 0 290.000
Sum egenkapital 702.000 702.000 1.254.000 766.000 1.067.000
Sum langsiktig gjeld 435.000 64.000 92.000 103.000 154.000
Sum kortsiktig gjeld 3.973.000 2.049.000 742.000 1.355.000 1.073.000
Sum gjeld og egenkapital 5.110.000 2.815.000 2.088.000 2.224.000 2.294.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.464.000 4.206.000 593.000 521.000 610.000
Andre inntekter 53.000 3.394.000 3.203.000 3.183.000
Driftsinntekter 9.464.000 4.259.000 3.986.000 3.724.000 3.793.000
Varekostnad -41.000 -310.000 -182.000 -186.000 0
Lønninger -3.913.000 -1.275.000 -1.366.000 -1.319.000 -1.659.000
Avskrivning -632.000 -372.000 -340.000 -401.000 -335.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.442.000 -1.218.000 -1.352.000 -1.167.000 -1.498.000
Driftskostnader -7.028.000 -3.175.000 -3.240.000 -3.073.000 -3.492.000
Driftsresultat 2.436.000 1.085.000 745.000 652.000 301.000
Finansinntekter 19.000 0 1.000 0
Finanskostnader -39.000 -8.000 -10.000 -9.000 -4.000
Finans -20.000 -8.000 -10.000 -8.000 -4.000
Konsernbidrag -85.000 0 0
Utbytte -1.888.000 -1.391.000 0 -800.000 -600.000
Årsresultat 1.888.000 839.000 574.000 499.000 231.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 2.479.000 1.014.000 1.386.000 987.000 1.446.000
Sum varige driftsmidler 2.479.000 1.014.000 1.386.000 987.000 1.446.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 2.479.000 1.015.000 1.387.000 988.000 1.447.000
Varebeholdning 50.000 50.000 0 0 0
Kundefordringer 219.000 98.000 107.000 78.000 50.000
Andre fordringer 371.000 135.000 206.000 129.000 143.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.838.000 1.415.000 388.000 1.029.000 654.000
Sum omløpsmidler 2.631.000 1.800.000 700.000 1.236.000 847.000
Sum eiendeler 5.110.000 2.815.000 2.087.000 2.224.000 2.294.000
Sum opptjent egenkapital 488.000 0 290.000
Sum egenkapital 702.000 702.000 1.254.000 766.000 1.067.000
Sum avsetninger til forpliktelser 66.000 64.000 92.000 103.000 154.000
Gjeld til kredittinstitutt 100.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 435.000 64.000 92.000 103.000 154.000
Leverandørgjeld 859.000 71.000 154.000 48.000 74.000
Betalbar skatt 526.000 264.000 159.000 196.000 46.000
Skyldig offentlige avgifter 205.000 82.000 76.000 80.000 102.000
Utbytte -1.888.000 -1.391.000 0 -800.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 495.000 241.000 253.000 231.000 251.000
Sum kortsiktig gjeld 3.973.000 2.049.000 742.000 1.355.000 1.073.000
Sum gjeld og egenkapital 5.110.000 2.815.000 2.088.000 2.224.000 2.294.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.342.000 -249.000 -42.000 -119.000 -226.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.9 0.9 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 0.6 0.9 0.9 0.9 0.8
Soliditet 13.7 24.9 60.1 34.4 46.5
Resultatgrad 25.7 25.5 18.7 17.5 7.9
Rentedekningsgrad 62.5 135.6 74.5 72.4 75.3
Gjeldsgrad 6.3 3.0 0.7 1.9 1.1
Total kapitalrentabilitet 48.0 38.5 35.7 29.4 13.1
Signatur
26.08.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
SIGNATUR
Prokurister
26.08.2022
Daglig leder alene. styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex