Røldal Geitostysteri As
Juridisk navn:  Røldal Geitostysteri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53645225
Nygårdvegen 40 Nygårdvegen 40 Fax: 53641607
4262 Avaldsnes 4262 Avaldsnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 978687709
Aksjekapital: 735.000 NOK
Etableringsdato: 11/17/1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tysvær Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-94.53%
Resultat  
  
-209.18%
Egenkapital  
  
-10.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 21.000 384.000 243.000 69.000 269.000
Resultat: -107.000 98.000 22.000 -210.000 -38.000
Egenkapital: -1.101.000 -994.000 -1.092.000 -1.114.000 -904.000
Regnskap for  Røldal Geitostysteri As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 21.000 384.000 243.000 69.000 269.000
Driftskostnader -112.000 -257.000 -201.000 -255.000 -283.000
Driftsresultat -90.000 126.000 42.000 -186.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -17.000 -28.000 -20.000 -24.000 -23.000
Finans -17.000 -28.000 -20.000 -24.000 -23.000
Resultat før skatt -107.000 98.000 22.000 -210.000 -38.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -107.000 98.000 22.000 -210.000 -38.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 337.000 373.000 408.000 440.000 477.000
Sum omløpsmidler 88.000 81.000 101.000 62.000 160.000
Sum eiendeler 425.000 454.000 509.000 502.000 637.000
Sum opptjent egenkapital -1.836.000 -1.729.000 -1.827.000 -1.849.000 -1.639.000
Sum egenkapital -1.101.000 -994.000 -1.092.000 -1.114.000 -904.000
Sum langsiktig gjeld 788.000 918.000 1.067.000 1.162.000 1.266.000
Sum kortsiktig gjeld 738.000 530.000 535.000 455.000 275.000
Sum gjeld og egenkapital 425.000 454.000 510.000 503.000 637.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.000 384.000 243.000 69.000 269.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 21.000 384.000 243.000 69.000 269.000
Varekostnad -8.000 -62.000 -39.000 -35.000 -135.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -68.000 -159.000 -126.000 -146.000 -135.000
Driftskostnader -112.000 -257.000 -201.000 -255.000 -283.000
Driftsresultat -90.000 126.000 42.000 -186.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -17.000 -28.000 -20.000 -24.000 -23.000
Finans -17.000 -28.000 -20.000 -24.000 -23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -107.000 98.000 22.000 -210.000 -38.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 337.000 373.000 408.000 440.000 476.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 337.000 373.000 408.000 440.000 476.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 2.000
Sum anleggsmidler 337.000 373.000 408.000 440.000 477.000
Varebeholdning 66.000 70.000 92.000 55.000 105.000
Kundefordringer 3.000 6.000 4.000 0 11.000
Andre fordringer 16.000 2.000 1.000 4.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 3.000 4.000 4.000 43.000
Sum omløpsmidler 88.000 81.000 101.000 62.000 160.000
Sum eiendeler 425.000 454.000 509.000 502.000 637.000
Sum opptjent egenkapital -1.836.000 -1.729.000 -1.827.000 -1.849.000 -1.639.000
Sum egenkapital -1.101.000 -994.000 -1.092.000 -1.114.000 -904.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 788.000 918.000 1.067.000 1.162.000 1.266.000
Leverandørgjeld 34.000 64.000 77.000 64.000 82.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 21.000 0 0 2.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 704.000 445.000 458.000 391.000 192.000
Sum kortsiktig gjeld 738.000 530.000 535.000 455.000 275.000
Sum gjeld og egenkapital 425.000 454.000 510.000 503.000 637.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -650.000 -449.000 -434.000 -393.000 -115.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0 0 0 0.6
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.2
Soliditet -259.1 -218.9 -214.1 -221.5 -141.9
Resultatgrad -428.6 32.8 17.3 -269.6 -5.2
Rentedekningsgrad -5.3 4.5 2.1 -7.8 -0.6
Gjeldsgrad -1.4 -1.5 -1.5 -1.5 -1.7
Total kapitalrentabilitet -21.2 27.8 8.2 -2.2
Signatur
07.02.2020
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
07.02.2020
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex