Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Røedstien 7 As
Juridisk navn:  Røedstien 7 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37258800
C/O Skarpnes Eiendom As Industriveien 11 Røedstien 7 Fax: 37258801
4879 Grimstad 4823 Nedenes
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 894516852
Aksjekapital: 946.955 NOK
Etableringsdato: 6/15/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
20.59%
Resultat  
  
148.59%
Egenkapital  
  
20.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.347.000 1.117.000 1.091.000 1.033.000 898.000
Resultat: 619.000 249.000 237.000 274.000 319.000
Egenkapital: 2.800.000 2.317.000 2.123.000 1.948.000 1.747.000
Regnskap for  Røedstien 7 As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.347.000 1.117.000 1.091.000 1.033.000 898.000
Driftskostnader -732.000 -880.000 -856.000 -760.000 -576.000
Driftsresultat 614.000 237.000 236.000 273.000 322.000
Finansinntekter 4.000 12.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -3.000
Finans 4.000 12.000 1.000 1.000 -2.000
Resultat før skatt 619.000 249.000 237.000 274.000 319.000
Skattekostnad -136.000 -55.000 -62.000 -72.000 -85.000
Årsresultat 482.000 195.000 175.000 202.000 234.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.487.000 1.598.000 1.782.000 1.985.000 2.190.000
Sum omløpsmidler 1.241.000 1.546.000 997.000 542.000 565.000
Sum eiendeler 3.728.000 3.144.000 2.779.000 2.527.000 2.755.000
Sum opptjent egenkapital 1.853.000 1.371.000 1.176.000 1.001.000 800.000
Sum egenkapital 2.800.000 2.317.000 2.123.000 1.948.000 1.747.000
Sum langsiktig gjeld 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000
Sum kortsiktig gjeld 548.000 447.000 276.000 199.000 628.000
Sum gjeld og egenkapital 3.728.000 3.145.000 2.779.000 2.527.000 2.755.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 1.016.000 0 0
Andre inntekter 1.347.000 1.117.000 76.000 1.033.000 898.000
Driftsinntekter 1.347.000 1.117.000 1.091.000 1.033.000 898.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -106.000 -205.000 -221.000 -222.000 -221.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -626.000 -675.000 -635.000 -538.000 -355.000
Driftskostnader -732.000 -880.000 -856.000 -760.000 -576.000
Driftsresultat 614.000 237.000 236.000 273.000 322.000
Finansinntekter 4.000 12.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -3.000
Finans 4.000 12.000 1.000 1.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 482.000 195.000 175.000 202.000 234.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 172.000 190.000 169.000 151.000 134.000
Fast eiendom 2.290.000 1.378.000 1.578.000 1.793.000 2.009.000
Maskiner anlegg 25.000 30.000 35.000 41.000 47.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.315.000 1.408.000 1.613.000 1.834.000 2.056.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.487.000 1.598.000 1.782.000 1.985.000 2.190.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 18.000 0 98.000 23.000 67.000
Andre fordringer 7.000 7.000 7.000 23.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 892.000 496.000 480.000
Sum omløpsmidler 1.241.000 1.546.000 997.000 542.000 565.000
Sum eiendeler 3.728.000 3.144.000 2.779.000 2.527.000 2.755.000
Sum opptjent egenkapital 1.853.000 1.371.000 1.176.000 1.001.000 800.000
Sum egenkapital 2.800.000 2.317.000 2.123.000 1.948.000 1.747.000
Sum avsetninger til forpliktelser 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000
Leverandørgjeld 71.000 89.000 25.000 40.000 20.000
Betalbar skatt 118.000 76.000 80.000 90.000 101.000
Skyldig offentlige avgifter 69.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 290.000 282.000 171.000 69.000 507.000
Sum kortsiktig gjeld 548.000 447.000 276.000 199.000 628.000
Sum gjeld og egenkapital 3.728.000 3.145.000 2.779.000 2.527.000 2.755.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 693.000 1.099.000 721.000 343.000 -63.000
Likviditetsgrad 1 2.3 3.5 3.6 2.7 0.9
Likviditetsgrad 2 2.3 3.5 3.6 2.7 0.9
Soliditet 75.1 73.7 76.4 77.1 63.4
Resultatgrad 45.6 21.2 21.6 26.4 35.9
Rentedekningsgrad 107.3
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.3 0.3 0.6
Total kapitalrentabilitet 16.6 7.9 8.5 10.8 11.7
Signatur
28.04.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex