Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Røe Terrasse Borettslag
Juridisk navn:  Røe Terrasse Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74073180
Postboks 213 M B Landstads Gate 1 Fax:
7651 Verdal 7650 Verdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Verdal
Org.nr: 986857338
Aksjekapital: 1.000 NOK
Etableringsdato: 4/15/2004
Foretakstype: BRL
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Boligbyggelaget Midt
Utvikling:
Omsetning  
  
9.09%
Resultat  
  
17.43%
Egenkapital  
  
18.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.008.000 924.000 912.000 914.000 806.000
Resultat: 411.000 350.000 346.000 341.000 266.000
Egenkapital: 2.665.000 2.254.000 1.905.000 1.560.000 1.220.000
Regnskap for  Røe Terrasse Borettslag
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.008.000 924.000 912.000 914.000 806.000
Driftskostnader -443.000 -412.000 -396.000 -395.000 -354.000
Driftsresultat 565.000 512.000 516.000 519.000 452.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -155.000 -163.000 -171.000 -179.000 -187.000
Finans -154.000 -162.000 -171.000 -178.000 -186.000
Resultat før skatt 411.000 350.000 346.000 341.000 266.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 411.000 349.000 345.000 340.000 266.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.910.000 10.914.000 10.917.000 10.921.000 10.925.000
Sum omløpsmidler 315.000 197.000 220.000 229.000 171.000
Sum eiendeler 11.225.000 11.111.000 11.137.000 11.150.000 11.096.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 1.219.000
Sum egenkapital 2.665.000 2.254.000 1.905.000 1.560.000 1.220.000
Sum langsiktig gjeld 8.436.000 8.795.000 9.146.000 9.488.000 9.822.000
Sum kortsiktig gjeld 124.000 61.000 87.000 102.000 55.000
Sum gjeld og egenkapital 8.561.000 8.857.000 9.234.000 9.591.000 11.097.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.008.000 924.000 912.000 914.000 806.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.008.000 924.000 912.000 914.000 806.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -40.000 -40.000 -47.000 -18.000 -11.000
Avskrivning -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -399.000 -368.000 -345.000 -373.000 -341.000
Driftskostnader -443.000 -412.000 -396.000 -395.000 -354.000
Driftsresultat 565.000 512.000 516.000 519.000 452.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -155.000 -163.000 -171.000 -179.000 -187.000
Finans -154.000 -162.000 -171.000 -178.000 -186.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 411.000 349.000 345.000 340.000 266.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 10.908.000 10.908.000 10.908.000 10.908.000 10.908.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.000 6.000 9.000 13.000 17.000
Sum varige driftsmidler 10.910.000 10.914.000 10.917.000 10.921.000 10.925.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.910.000 10.914.000 10.917.000 10.921.000 10.925.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 22.000 0 22.000 25.000 9.000
Andre fordringer 39.000 32.000 27.000 37.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 254.000 164.000 171.000 167.000 156.000
Sum omløpsmidler 315.000 197.000 220.000 229.000 171.000
Sum eiendeler 11.225.000 11.111.000 11.137.000 11.150.000 11.096.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 1.219.000
Sum egenkapital 2.665.000 2.254.000 1.905.000 1.560.000 1.220.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.436.000 8.795.000 9.146.000 9.488.000 9.822.000
Leverandørgjeld 89.000 47.000 70.000 77.000 31.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 35.000 14.000 17.000 25.000 24.000
Sum kortsiktig gjeld 124.000 61.000 87.000 102.000 55.000
Sum gjeld og egenkapital 8.561.000 8.857.000 9.234.000 9.591.000 11.097.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 191.000 136.000 133.000 127.000 116.000
Likviditetsgrad 1 2.5 3.2 2.5 2.2 3.1
Likviditetsgrad 2 2.5 3.2 2.5 2.2 3.2
Soliditet 23.7 20.3 17.1 1 11.0
Resultatgrad 56.1 55.4 56.6 56.8 56.1
Rentedekningsgrad 3.6 3.1 3 2.9 2.4
Gjeldsgrad 3.2 3.9 4.8 6.1 8.1
Total kapitalrentabilitet 5 4.6 4.6 4.7 4.1
Signatur
02.11.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
20.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex