Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rådgivende Biologer As
Juridisk navn:  Rådgivende Biologer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55310278
Edvard Griegs vei 3D Edvard Griegs vei 3D Fax: 55316275
5059 Bergen 5059 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 843667082
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 40
Etableringsdato: 6/19/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.88%
Resultat  
  
135.15%
Egenkapital  
  
30.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 45.583.000 41.109.000 34.015.000 36.409.000 26.861.000
Resultat: 3.840.000 1.633.000 244.000 4.982.000 1.882.000
Egenkapital: 8.719.000 6.706.000 6.436.000 6.236.000 3.424.000
Regnskap for  Rådgivende Biologer As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 45.583.000 41.109.000 34.015.000 36.409.000 26.861.000
Driftskostnader -41.696.000 -39.437.000 -33.738.000 -31.412.000 -24.965.000
Driftsresultat 3.887.000 1.672.000 277.000 4.997.000 1.897.000
Finansinntekter 3.000 5.000 2.000 -15.000 3.000
Finanskostnader -49.000 -44.000 -35.000 0 -18.000
Finans -46.000 -39.000 -33.000 -15.000 -15.000
Resultat før skatt 3.840.000 1.633.000 244.000 4.982.000 1.882.000
Skattekostnad -827.000 -365.000 -44.000 -1.170.000 -430.000
Årsresultat 3.013.000 1.268.000 201.000 3.812.000 1.451.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.941.000 2.769.000 2.518.000 1.793.000 1.120.000
Sum omløpsmidler 18.799.000 16.729.000 12.137.000 14.053.000 9.781.000
Sum eiendeler 21.740.000 19.498.000 14.655.000 15.846.000 10.901.000
Sum opptjent egenkapital 8.319.000 6.306.000 6.036.000 5.836.000 3.024.000
Sum egenkapital 8.719.000 6.706.000 6.436.000 6.236.000 3.424.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 16.000 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 13.022.000 12.790.000 8.203.000 9.609.000 7.477.000
Sum gjeld og egenkapital 21.741.000 19.498.000 14.655.000 15.847.000 10.901.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 44.647.000 40.315.000 33.612.000 36.131.000 26.432.000
Andre inntekter 937.000 795.000 403.000 278.000 429.000
Driftsinntekter 45.583.000 41.109.000 34.015.000 36.409.000 26.861.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -28.768.000 -26.665.000 -23.449.000 -21.580.000 -17.412.000
Avskrivning -815.000 -801.000 -605.000 -389.000 -291.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.113.000 -11.971.000 -9.684.000 -9.443.000 -7.262.000
Driftskostnader -41.696.000 -39.437.000 -33.738.000 -31.412.000 -24.965.000
Driftsresultat 3.887.000 1.672.000 277.000 4.997.000 1.897.000
Finansinntekter 3.000 5.000 2.000 -15.000 3.000
Finanskostnader -49.000 -44.000 -35.000 0 -18.000
Finans -46.000 -39.000 -33.000 -15.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 0 -1.000.000 -800.000
Årsresultat 3.013.000 1.268.000 201.000 3.812.000 1.451.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 0 0 0 8.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.937.000 2.769.000 2.518.000 1.677.000 996.000
Sum varige driftsmidler 2.937.000 2.769.000 2.518.000 1.677.000 996.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 116.000 116.000
Sum anleggsmidler 2.941.000 2.769.000 2.518.000 1.793.000 1.120.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 6.763.000 6.118.000 5.986.000 7.522.000 5.167.000
Andre fordringer 91.000 90.000 140.000 96.000 96.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 11.945.000 10.521.000 6.011.000 6.436.000 4.518.000
Sum omløpsmidler 18.799.000 16.729.000 12.137.000 14.053.000 9.781.000
Sum eiendeler 21.740.000 19.498.000 14.655.000 15.846.000 10.901.000
Sum opptjent egenkapital 8.319.000 6.306.000 6.036.000 5.836.000 3.024.000
Sum egenkapital 8.719.000 6.706.000 6.436.000 6.236.000 3.424.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 16.000 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 16.000 2.000 0
Leverandørgjeld 489.000 1.169.000 294.000 345.000 306.000
Betalbar skatt 834.000 378.000 0 1.041.000 49.000
Skyldig offentlige avgifter 3.816.000 3.744.000 3.678.000 2.815.000 2.558.000
Utbytte -1.000.000 0 0 -1.000.000 -800.000
Annen kortsiktig gjeld 6.883.000 6.499.000 4.231.000 4.409.000 3.764.000
Sum kortsiktig gjeld 13.022.000 12.790.000 8.203.000 9.609.000 7.477.000
Sum gjeld og egenkapital 21.741.000 19.498.000 14.655.000 15.847.000 10.901.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.777.000 3.939.000 3.934.000 4.444.000 2.304.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.5 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 1.5 1.5 1.3
Soliditet 40.1 34.4 43.9 39.4 31.4
Resultatgrad 8.5 4.1 0.8 13.7 7.1
Rentedekningsgrad 79.3 3 7.9 105.4
Gjeldsgrad 1.5 1.9 1.3 1.5 2.2
Total kapitalrentabilitet 17.9 8.6 1.9 31.4 17.4
Signatur
19.01.2022
SELSKAPET TEGNES AV STYREFORMANN OG ET STYREMEDLEM.
Prokurister
19.01.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex