Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Qvisten Bilberging AS
Juridisk navn:  Qvisten Bilberging AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32070360
Rukkedalsvegen 1 Fax: 32071993
3540 Nesbyen 3540 Nesbyen
Fylke: Kommune:
Viken Nesbyen
Org.nr: 932479915
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 7/8/1981 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor Team As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.26%
Resultat  
  
703.42%
Egenkapital  
  
38.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 42.762.000 37.755.000 41.125.000 41.923.000 37.963.000
Resultat: 1.880.000 234.000 954.000 393.000 142.000
Egenkapital: 1.971.000 1.423.000 1.344.000 580.000 303.000
Regnskap for  Qvisten Bilberging AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 42.762.000 37.755.000 41.125.000 41.923.000 37.963.000
Driftskostnader -40.961.000 -37.588.000 -40.210.000 -41.576.000 -37.766.000
Driftsresultat 1.801.000 167.000 914.000 348.000 198.000
Finansinntekter 121.000 127.000 137.000 144.000 47.000
Finanskostnader -43.000 -59.000 -97.000 -98.000 -104.000
Finans 78.000 68.000 40.000 46.000 -57.000
Resultat før skatt 1.880.000 234.000 954.000 393.000 142.000
Skattekostnad -433.000 -5.000 -190.000 -116.000 0
Årsresultat 1.447.000 230.000 764.000 277.000 142.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 572.000 808.000 941.000 725.000 718.000
Sum omløpsmidler 6.291.000 4.159.000 4.549.000 4.670.000 4.190.000
Sum eiendeler 6.863.000 4.967.000 5.490.000 5.395.000 4.908.000
Sum opptjent egenkapital 1.471.000 923.000 844.000 80.000 -197.000
Sum egenkapital 1.971.000 1.423.000 1.344.000 580.000 303.000
Sum langsiktig gjeld 1.403.000 1.666.000 2.065.000 2.527.000 2.735.000
Sum kortsiktig gjeld 3.490.000 1.878.000 2.083.000 2.289.000 1.871.000
Sum gjeld og egenkapital 6.864.000 4.967.000 5.492.000 5.396.000 4.909.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 42.617.000 37.653.000 41.037.000 41.707.000 37.728.000
Andre inntekter 145.000 102.000 88.000 216.000 235.000
Driftsinntekter 42.762.000 37.755.000 41.125.000 41.923.000 37.963.000
Varekostnad -32.515.000 -29.159.000 -32.303.000 -32.829.000 -29.533.000
Lønninger -4.392.000 -4.254.000 -4.279.000 -4.844.000 -4.710.000
Avskrivning -234.000 -301.000 -180.000 -266.000 -240.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.820.000 -3.874.000 -3.448.000 -3.637.000 -3.283.000
Driftskostnader -40.961.000 -37.588.000 -40.210.000 -41.576.000 -37.766.000
Driftsresultat 1.801.000 167.000 914.000 348.000 198.000
Finansinntekter 121.000 127.000 137.000 144.000 47.000
Finanskostnader -43.000 -59.000 -97.000 -98.000 -104.000
Finans 78.000 68.000 40.000 46.000 -57.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -900.000 0 0 0
Årsresultat 1.447.000 230.000 764.000 277.000 142.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 129.000 129.000 129.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 497.000 731.000 718.000 495.000 415.000
Sum varige driftsmidler 497.000 731.000 847.000 624.000 545.000
Sum finansielle anleggsmidler 75.000 77.000 94.000 101.000 173.000
Sum anleggsmidler 572.000 808.000 941.000 725.000 718.000
Varebeholdning 2.128.000 1.884.000 1.844.000 1.930.000 1.733.000
Kundefordringer 99.000 84.000 238.000 210.000 597.000
Andre fordringer 604.000 808.000 684.000 440.000 209.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.461.000 1.383.000 1.783.000 2.090.000 1.651.000
Sum omløpsmidler 6.291.000 4.159.000 4.549.000 4.670.000 4.190.000
Sum eiendeler 6.863.000 4.967.000 5.490.000 5.395.000 4.908.000
Sum opptjent egenkapital 1.471.000 923.000 844.000 80.000 -197.000
Sum egenkapital 1.971.000 1.423.000 1.344.000 580.000 303.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.403.000 1.666.000 2.065.000 2.527.000 2.735.000
Leverandørgjeld 1.353.000 1.106.000 1.030.000 1.188.000 950.000
Betalbar skatt 433.000 5.000 190.000 116.000 0
Skyldig offentlige avgifter 458.000 394.000 488.000 557.000 512.000
Utbytte -900.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 346.000 372.000 375.000 428.000 408.000
Sum kortsiktig gjeld 3.490.000 1.878.000 2.083.000 2.289.000 1.871.000
Sum gjeld og egenkapital 6.864.000 4.967.000 5.492.000 5.396.000 4.909.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.801.000 2.281.000 2.466.000 2.381.000 2.319.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.2 2.2 2 2.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.3 1.2 1.3
Soliditet 28.7 28.6 24.5 10.7 6.2
Resultatgrad 4.2 0.4 2.2 0.8 0.5
Rentedekningsgrad 41.9 2.8 9.4 3.6 1.9
Gjeldsgrad 2.5 2.5 3.1 8.3 15.2
Total kapitalrentabilitet 28.0 5.9 19.1 9.1 5
Signatur
11.07.2022
STYRETS FORMANN ALENE ELLER 2 STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP
INNEHAR SELSKAPETS SIGNATUR.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex