Q-Meieriene AS
Juridisk navn:  Q-Meieriene AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55100000
Postboks 7360 Sandbrekkevegen 91 Fax: 61225819
5020 Bergen 5225 Nesttun
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 982423767
Aksjekapital: 59.900.000 NOK
Antall ansatte: 323
Etableringsdato: 7/1/2000 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.2%
Resultat  
  
-0.45%
Egenkapital  
  
31.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.056.232.000 1.849.182.000 1.818.747.000 1.612.377.000 1.386.954.000
Resultat: 138.652.000 139.281.000 110.261.000 86.387.000 57.542.000
Egenkapital: 451.340.000 343.069.000 234.445.000 148.098.000 151.058.000
Regnskap for  Q-Meieriene AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.056.232.000 1.849.182.000 1.818.747.000 1.612.377.000 1.386.954.000
Driftskostnader -1.915.333.000 -1.710.874.000 -1.706.877.000 -1.525.453.000 -1.331.005.000
Driftsresultat 140.898.000 138.308.000 111.870.000 86.924.000 55.949.000
Finansinntekter 10.834.000 4.704.000 1.434.000 1.001.000 4.640.000
Finanskostnader -13.081.000 -3.732.000 -3.043.000 -1.537.000 -3.047.000
Finans -2.247.000 972.000 -1.609.000 -536.000 1.593.000
Resultat før skatt 138.652.000 139.281.000 110.261.000 86.387.000 57.542.000
Skattekostnad -30.380.000 -30.657.000 -23.914.000 -19.427.000 -13.019.000
Årsresultat 108.271.000 108.624.000 86.347.000 66.960.000 44.524.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 857.600.000 580.645.000 365.945.000 306.880.000 301.574.000
Sum omløpsmidler 210.871.000 175.771.000 170.621.000 210.194.000 191.420.000
Sum eiendeler 1.068.471.000 756.416.000 536.566.000 517.074.000 492.994.000
Sum opptjent egenkapital 364.835.000 256.564.000 147.940.000 61.592.000 64.552.000
Sum egenkapital 451.340.000 343.069.000 234.445.000 148.098.000 151.058.000
Sum langsiktig gjeld 319.068.000 12.452.000 11.983.000 10.819.000 17.896.000
Sum kortsiktig gjeld 298.063.000 400.895.000 290.138.000 358.157.000 324.041.000
Sum gjeld og egenkapital 1.068.472.000 756.417.000 536.567.000 517.074.000 492.995.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.056.232.000 1.849.182.000 1.818.647.000 1.612.310.000 1.386.954.000
Andre inntekter 0 100.000 67.000 0
Driftsinntekter 2.056.232.000 1.849.182.000 1.818.747.000 1.612.377.000 1.386.954.000
Varekostnad -1.426.450.000 -1.253.205.000 -1.235.289.000 -1.073.558.000 -942.927.000
Lønninger -248.348.000 -228.074.000 -210.058.000 -187.473.000 -175.753.000
Avskrivning -58.335.000 -44.117.000 -37.717.000 -49.756.000 -32.017.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -182.200.000 -185.478.000 -223.813.000 -214.666.000 -180.308.000
Driftskostnader -1.915.333.000 -1.710.874.000 -1.706.877.000 -1.525.453.000 -1.331.005.000
Driftsresultat 140.898.000 138.308.000 111.870.000 86.924.000 55.949.000
Finansinntekter 10.834.000 4.704.000 1.434.000 1.001.000 4.640.000
Finanskostnader -13.081.000 -3.732.000 -3.043.000 -1.537.000 -3.047.000
Finans -2.247.000 972.000 -1.609.000 -536.000 1.593.000
Konsernbidrag 0 0 -69.920.000 -102.202.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 108.271.000 108.624.000 86.347.000 66.960.000 44.524.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 88.063.000 89.134.000 91.705.000 91.080.000 92.925.000
Maskiner anlegg 741.535.000 470.989.000 250.267.000 190.629.000 185.897.000
Driftsløsøre 23.580.000 15.350.000 18.150.000 18.628.000 15.465.000
Sum varige driftsmidler 853.178.000 575.473.000 360.122.000 300.338.000 294.287.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.422.000 5.172.000 5.822.000 6.542.000 7.287.000
Sum anleggsmidler 857.600.000 580.645.000 365.945.000 306.880.000 301.574.000
Varebeholdning 77.600.000 61.304.000 54.363.000 55.864.000 20.946.000
Kundefordringer 104.685.000 104.514.000 101.293.000 100.242.000 84.018.000
Andre fordringer 22.549.000 9.520.000 11.147.000 4.466.000 5.831.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 210.871.000 175.771.000 170.621.000 210.194.000 191.420.000
Sum eiendeler 1.068.471.000 756.416.000 536.566.000 517.074.000 492.994.000
Sum opptjent egenkapital 364.835.000 256.564.000 147.940.000 61.592.000 64.552.000
Sum egenkapital 451.340.000 343.069.000 234.445.000 148.098.000 151.058.000
Sum avsetninger til forpliktelser 19.068.000 12.452.000 11.983.000 10.819.000 17.896.000
Gjeld til kredittinstitutt 12.222.000 14.868.000 1.721.000 104.469.000 112.935.000
Sum langsiktig gjeld 319.068.000 12.452.000 11.983.000 10.819.000 17.896.000
Leverandørgjeld 107.459.000 111.753.000 116.720.000 113.835.000 90.780.000
Betalbar skatt 22.625.000 25.693.000 18.252.000 440.000 -2.718.000
Skyldig offentlige avgifter 13.208.000 11.621.000 9.886.000 9.601.000 9.522.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 142.550.000 236.959.000 143.560.000 129.811.000 113.522.000
Sum kortsiktig gjeld 298.063.000 400.895.000 290.138.000 358.157.000 324.041.000
Sum gjeld og egenkapital 1.068.472.000 756.417.000 536.567.000 517.074.000 492.995.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -87.192.000 -225.124.000 -119.517.000 -147.963.000 -132.621.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.4 0.6 0.6 0.6
Likviditetsgrad 2 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5
Soliditet 42.2 45.4 43.7 28.6 30.6
Resultatgrad 6.9 7.5 6.2 5.4 4
Rentedekningsgrad 10.8 37.1 36.8 56.6 18.4
Gjeldsgrad 1.4 1.2 1.3 2.5 2.3
Total kapitalrentabilitet 14.2 18.9 21.1 1 12.3
Signatur
25.06.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
25.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex