Psykiatrispesialisten Nazari As
Juridisk navn:  Psykiatrispesialisten Nazari As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Huitfeldts gate 45 Huitfeldts gate 45 Fax:
0253 Oslo 253 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 921711042
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/1/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Eco Finans As
Utvikling:
Omsetning  
  
294.31%
Resultat  
  
235.09%
Egenkapital  
  
314.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 2.705.000 686.000 0
Resultat: 1.967.000 587.000 0
Egenkapital: 2.021.000 488.000 30.000
Regnskap for  Psykiatrispesialisten Nazari As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 2.705.000 686.000 0
Driftskostnader -738.000 -99.000 0
Driftsresultat 1.967.000 587.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0
Finans -1.000 0 0
Resultat før skatt 1.967.000 587.000 0
Skattekostnad -433.000 -129.000 0
Årsresultat 1.534.000 458.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 2.568.000 618.000 30.000
Sum eiendeler 2.568.000 618.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 1.991.000 458.000 0
Sum egenkapital 2.021.000 488.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 546.000 130.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.567.000 618.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.705.000 686.000 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 2.705.000 686.000 0
Varekostnad 0 0
Lønninger -627.000 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -111.000 -99.000 0
Driftskostnader -738.000 -99.000 0
Driftsresultat 1.967.000 587.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0
Finans -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 1.534.000 458.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 2.568.000 618.000 30.000
Sum omløpsmidler 2.568.000 618.000 30.000
Sum eiendeler 2.568.000 618.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 1.991.000 458.000 0
Sum egenkapital 2.021.000 488.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 1.000 1.000 0
Betalbar skatt 433.000 129.000 0
Skyldig offentlige avgifter 61.000 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 51.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 546.000 130.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.567.000 618.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.022.000 488.000 30.000
Likviditetsgrad 1 4.7 4.8
Likviditetsgrad 2 4.7 4.8 0
Soliditet 78.7 7 1
Resultatgrad 72.7 85.6
Rentedekningsgrad 1.967.0
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0
Total kapitalrentabilitet 76.6 9 0
Prokurister
11.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex