Psykiatriklinikken As
Juridisk navn:  Psykiatriklinikken As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 125 Storgata 12A Fax:
4952 Risør 4950 Risør
Fylke: Kommune:
Agder Risør
Org.nr: 913729226
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 5/9/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sky Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.09%
Resultat  
  
22.3%
Egenkapital  
  
-83.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.182.000 2.275.000 2.048.000 2.097.000 1.976.000
Resultat: -108.000 -139.000 -64.000 189.000 -11.000
Egenkapital: -238.000 -130.000 9.000 73.000 -101.000
Regnskap for  Psykiatriklinikken As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.182.000 2.275.000 2.048.000 2.097.000 1.976.000
Driftskostnader -2.250.000 -2.385.000 -2.102.000 -1.908.000 -1.988.000
Driftsresultat -69.000 -111.000 -54.000 189.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -39.000 -29.000 -9.000 0 0
Finans -39.000 -29.000 -9.000 0 0
Resultat før skatt -108.000 -139.000 -64.000 189.000 -11.000
Skattekostnad 0 0 0 -15.000 0
Årsresultat -108.000 -139.000 -64.000 173.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 391.000 564.000 738.000 269.000 124.000
Sum omløpsmidler 32.000 33.000 2.000 3.000 73.000
Sum eiendeler 423.000 597.000 740.000 272.000 197.000
Sum opptjent egenkapital -256.000 -148.000 -9.000 55.000 -119.000
Sum egenkapital -238.000 -130.000 9.000 73.000 -101.000
Sum langsiktig gjeld 171.000 205.000 426.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 489.000 523.000 305.000 199.000 298.000
Sum gjeld og egenkapital 422.000 598.000 740.000 272.000 197.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.093.000 1.199.000 1.006.000 1.083.000 989.000
Andre inntekter 1.089.000 1.076.000 1.042.000 1.013.000 987.000
Driftsinntekter 2.182.000 2.275.000 2.048.000 2.097.000 1.976.000
Varekostnad 0 -50.000 -46.000 -4.000 -6.000
Lønninger -1.414.000 -1.511.000 -1.542.000 -1.419.000 -1.521.000
Avskrivning -174.000 -180.000 -55.000 -65.000 -34.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -662.000 -644.000 -459.000 -420.000 -427.000
Driftskostnader -2.250.000 -2.385.000 -2.102.000 -1.908.000 -1.988.000
Driftsresultat -69.000 -111.000 -54.000 189.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -39.000 -29.000 -9.000 0 0
Finans -39.000 -29.000 -9.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -108.000 -139.000 -64.000 173.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 10.000 20.000 20.000 30.000
Sum Immatrielle midler 0 10.000 20.000 20.000 30.000
Fast eiendom 383.000 524.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 24.000 718.000 249.000 94.000
Sum varige driftsmidler 384.000 548.000 718.000 249.000 94.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.000 7.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 391.000 564.000 738.000 269.000 124.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 33.000 0 1.000 8.000
Andre fordringer 25.000 0 0 2.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.000 0 2.000 0 48.000
Sum omløpsmidler 32.000 33.000 2.000 3.000 73.000
Sum eiendeler 423.000 597.000 740.000 272.000 197.000
Sum opptjent egenkapital -256.000 -148.000 -9.000 55.000 -119.000
Sum egenkapital -238.000 -130.000 9.000 73.000 -101.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 202.000 195.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 171.000 205.000 426.000 0 0
Leverandørgjeld 58.000 40.000 21.000 22.000 21.000
Betalbar skatt 0 0 0 15.000 0
Skyldig offentlige avgifter 55.000 64.000 64.000 30.000 154.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 174.000 223.000 220.000 131.000 123.000
Sum kortsiktig gjeld 489.000 523.000 305.000 199.000 298.000
Sum gjeld og egenkapital 422.000 598.000 740.000 272.000 197.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -457.000 -490.000 -303.000 -196.000 -225.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0 0 0.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0 0 0.2
Soliditet -56.4 -21.7 1.2 26.8 -51.3
Resultatgrad -3.2 -4.9 -2.6 9 -0.6
Rentedekningsgrad -1.8 -3.8
Gjeldsgrad -2.8 -5.6 81.2 2.7
Total kapitalrentabilitet -16.4 -18.6 -7.3 69.5 -5.6
Signatur
04.11.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex