Psykiatri Larvik AS
Juridisk navn:  Psykiatri Larvik AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33181244
Olavs gate 7 Olavs gate 7 Fax:
3256 Larvik 3256 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 968356100
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 12/22/1993
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Helseregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.6%
Resultat  
  
-27%
Egenkapital  
  
-2.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.126.000 2.378.000 2.215.000 2.291.000 2.146.000
Resultat: 1.052.000 1.441.000 1.188.000 1.298.000 1.103.000
Egenkapital: 8.019.000 8.216.000 7.361.000 6.466.000 5.949.000
Regnskap for  Psykiatri Larvik AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.126.000 2.378.000 2.215.000 2.291.000 2.146.000
Driftskostnader -1.124.000 -1.039.000 -1.036.000 -1.031.000 -1.061.000
Driftsresultat 1.001.000 1.338.000 1.179.000 1.260.000 1.084.000
Finansinntekter 52.000 104.000 27.000 39.000 18.000
Finanskostnader -1.000 0 -18.000 0 0
Finans 51.000 104.000 9.000 39.000 18.000
Resultat før skatt 1.052.000 1.441.000 1.188.000 1.298.000 1.103.000
Skattekostnad -228.000 -306.000 -253.000 -782.000 -254.000
Årsresultat 823.000 1.135.000 936.000 516.000 848.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.141.000 3.161.000 3.180.000 3.200.000 3.219.000
Sum omløpsmidler 5.712.000 5.977.000 5.068.000 4.193.000 3.189.000
Sum eiendeler 8.853.000 9.138.000 8.248.000 7.393.000 6.408.000
Sum opptjent egenkapital 7.919.000 8.116.000 7.261.000 6.366.000 5.849.000
Sum egenkapital 8.019.000 8.216.000 7.361.000 6.466.000 5.949.000
Sum langsiktig gjeld 451.000 451.000 451.000 471.000 0
Sum kortsiktig gjeld 384.000 471.000 437.000 456.000 459.000
Sum gjeld og egenkapital 8.854.000 9.138.000 8.249.000 7.393.000 6.408.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.050.000 2.257.000 2.086.000 2.173.000 2.027.000
Andre inntekter 76.000 121.000 129.000 117.000 119.000
Driftsinntekter 2.126.000 2.378.000 2.215.000 2.291.000 2.146.000
Varekostnad -3.000 0 -1.000 -1.000 -3.000
Lønninger -780.000 -783.000 -785.000 -788.000 -776.000
Avskrivning -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -322.000 -237.000 -231.000 -223.000 -263.000
Driftskostnader -1.124.000 -1.039.000 -1.036.000 -1.031.000 -1.061.000
Driftsresultat 1.001.000 1.338.000 1.179.000 1.260.000 1.084.000
Finansinntekter 52.000 104.000 27.000 39.000 18.000
Finanskostnader -1.000 0 -18.000 0 0
Finans 51.000 104.000 9.000 39.000 18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 823.000 1.135.000 936.000 516.000 848.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.126.000 3.146.000 3.165.000 3.185.000 3.204.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Sum varige driftsmidler 3.141.000 3.161.000 3.180.000 3.200.000 3.219.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.141.000 3.161.000 3.180.000 3.200.000 3.219.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 16.000 12.000 7.000 7.000 11.000
Andre fordringer 3.000 22.000 16.000 47.000 43.000
Sum investeringer 170.000 164.000 120.000 138.000 122.000
Kasse, bank 5.523.000 5.779.000 4.925.000 4.001.000 3.013.000
Sum omløpsmidler 5.712.000 5.977.000 5.068.000 4.193.000 3.189.000
Sum eiendeler 8.853.000 9.138.000 8.248.000 7.393.000 6.408.000
Sum opptjent egenkapital 7.919.000 8.116.000 7.261.000 6.366.000 5.849.000
Sum egenkapital 8.019.000 8.216.000 7.361.000 6.466.000 5.949.000
Sum avsetninger til forpliktelser 451.000 451.000 451.000 471.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 451.000 451.000 451.000 471.000 0
Leverandørgjeld 8.000 4.000 0 2.000 14.000
Betalbar skatt 229.000 307.000 273.000 311.000 273.000
Skyldig offentlige avgifter 56.000 57.000 59.000 59.000 56.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 91.000 104.000 104.000 84.000 115.000
Sum kortsiktig gjeld 384.000 471.000 437.000 456.000 459.000
Sum gjeld og egenkapital 8.854.000 9.138.000 8.249.000 7.393.000 6.408.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.328.000 5.506.000 4.631.000 3.737.000 2.730.000
Likviditetsgrad 1 14.9 12.7 11.6 9.2 6.9
Likviditetsgrad 2 14.9 12.7 11.6 9.2 6.9
Soliditet 90.6 89.9 89.2 87.5 92.8
Resultatgrad 47.1 56.3 53.2 5 50.5
Rentedekningsgrad 1.001.0 65.5
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 11.9 15.8 14.6 17.6 17.2
Signatur
08.07.2013
STYRETS FORMANN OG DAGLIG LEDER
HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex