Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Proplan AS
Juridisk navn:  Proplan AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 81500715
Vassbotnen 19 Vassbotnen 19 Fax: 81500716
4033 Stavanger 4033 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 959472823
Aksjekapital: 1.175.000 NOK
Antall ansatte: 79
Etableringsdato: 12/17/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Erga Revisjon AS
Regnskapsfører: Proplan Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.28%
Resultat  
  
-1.15%
Egenkapital  
  
-10.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 90.148.000 96.184.000 94.123.000 86.819.000 89.037.000
Resultat: 8.113.000 8.207.000 6.397.000 8.135.000 9.549.000
Egenkapital: 3.180.000 3.541.000 3.412.000 3.513.000 3.251.000
Regnskap for  Proplan AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 90.148.000 96.184.000 94.123.000 86.819.000 89.037.000
Driftskostnader -82.150.000 -88.274.000 -87.910.000 -78.831.000 -79.876.000
Driftsresultat 7.998.000 7.910.000 6.214.000 7.989.000 9.161.000
Finansinntekter 124.000 304.000 188.000 152.000 394.000
Finanskostnader -9.000 -7.000 -5.000 -6.000 -5.000
Finans 115.000 297.000 183.000 146.000 389.000
Resultat før skatt 8.113.000 8.207.000 6.397.000 8.135.000 9.549.000
Skattekostnad -1.785.000 -1.805.000 -1.285.000 -1.722.000 -2.154.000
Årsresultat 6.328.000 6.402.000 5.112.000 6.413.000 7.395.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 232.000 133.000 386.000 260.000 335.000
Sum omløpsmidler 32.656.000 35.230.000 36.759.000 34.869.000 32.098.000
Sum eiendeler 32.888.000 35.363.000 37.145.000 35.129.000 32.433.000
Sum opptjent egenkapital 2.005.000 2.366.000 2.237.000 2.338.000 2.076.000
Sum egenkapital 3.180.000 3.541.000 3.412.000 3.513.000 3.251.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 73.000
Sum kortsiktig gjeld 29.708.000 31.822.000 33.732.000 31.616.000 29.109.000
Sum gjeld og egenkapital 32.888.000 35.363.000 37.144.000 35.129.000 32.433.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 90.148.000 96.184.000 92.539.000 85.852.000 88.529.000
Andre inntekter 0 1.584.000 967.000 509.000
Driftsinntekter 90.148.000 96.184.000 94.123.000 86.819.000 89.037.000
Varekostnad -10.018.000 -14.282.000 -15.508.000 -9.209.000 -12.964.000
Lønninger -62.081.000 -65.559.000 -63.987.000 -61.803.000 -58.826.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.051.000 -8.433.000 -8.415.000 -7.819.000 -8.086.000
Driftskostnader -82.150.000 -88.274.000 -87.910.000 -78.831.000 -79.876.000
Driftsresultat 7.998.000 7.910.000 6.214.000 7.989.000 9.161.000
Finansinntekter 124.000 304.000 188.000 152.000 394.000
Finanskostnader -9.000 -7.000 -5.000 -6.000 -5.000
Finans 115.000 297.000 183.000 146.000 389.000
Konsernbidrag -6.688.000 -5.804.000 -4.589.000 -5.685.000 -3.375.000
Utbytte -470.000 -623.000 -466.000 -4.200.000
Årsresultat 6.328.000 6.402.000 5.112.000 6.413.000 7.395.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 224.000 122.000 290.000 204.000 131.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 8.000 11.000 96.000 56.000 204.000
Sum anleggsmidler 232.000 133.000 386.000 260.000 335.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 11.957.000 15.112.000 18.786.000 14.706.000 14.156.000
Andre fordringer 539.000 1.082.000 1.301.000 1.663.000 257.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 20.160.000 19.036.000 16.672.000 18.500.000 6.980.000
Sum omløpsmidler 32.656.000 35.230.000 36.759.000 34.869.000 32.098.000
Sum eiendeler 32.888.000 35.363.000 37.145.000 35.129.000 32.433.000
Sum opptjent egenkapital 2.005.000 2.366.000 2.237.000 2.338.000 2.076.000
Sum egenkapital 3.180.000 3.541.000 3.412.000 3.513.000 3.251.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 73.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 5.960.000 7.481.000 4.500.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 73.000
Leverandørgjeld 4.403.000 9.167.000 10.324.000 7.779.000 2.437.000
Betalbar skatt 0 0 0 2.000
Skyldig offentlige avgifter 8.501.000 7.388.000 8.506.000 7.509.000 8.650.000
Utbytte -470.000 -623.000 -466.000 -4.200.000
Annen kortsiktig gjeld 16.805.000 14.798.000 8.319.000 8.382.000 9.319.000
Sum kortsiktig gjeld 29.708.000 31.822.000 33.732.000 31.616.000 29.109.000
Sum gjeld og egenkapital 32.888.000 35.363.000 37.144.000 35.129.000 32.433.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.948.000 3.408.000 3.027.000 3.253.000 2.989.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Soliditet 9.7 1 9.2 1 1
Resultatgrad 8.9 8.2 6.6 9.2 10.3
Rentedekningsgrad 888.7 1 1242.8 1331.5 1832.2
Gjeldsgrad 9.3 9 9.9 9 9
Total kapitalrentabilitet 24.7 23.2 17.2 23.2 29.5
Signatur
29.11.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex