Progress Trading AS
Juridisk navn:  Progress Trading AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22554580
C/O Økonomi I System As Husebysletta 9 Bygdøy Allé 47A Fax: 22550222
3414 Lierstranda 265 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 934194616
Aksjekapital: 10.917.784 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/24/1983
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Økonomi I System As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-35.42%
Egenkapital  
  
-19.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.716.000 2.657.000 4.722.000 16.222.000 2.665.000
Egenkapital: 24.825.000 30.755.000 28.098.000 23.376.000 37.178.000
Regnskap for  Progress Trading AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -443.000 -445.000 -474.000 -430.000 -315.000
Driftsresultat -443.000 -446.000 -474.000 -430.000 -315.000
Finansinntekter 5.385.000 3.695.000 8.118.000 17.850.000 7.392.000
Finanskostnader -3.227.000 -592.000 -2.921.000 -1.196.000 -4.413.000
Finans 2.158.000 3.103.000 5.197.000 16.654.000 2.979.000
Resultat før skatt 1.716.000 2.657.000 4.722.000 16.222.000 2.665.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.716.000 2.657.000 4.722.000 16.222.000 2.665.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 40.715.000 50.204.000 52.510.000 49.372.000 47.346.000
Sum omløpsmidler 2.115.000 1.654.000 2.760.000 1.635.000 3.756.000
Sum eiendeler 42.830.000 51.858.000 55.270.000 51.007.000 51.102.000
Sum opptjent egenkapital 13.795.000 19.725.000 17.068.000 12.346.000 -3.876.000
Sum egenkapital 24.825.000 30.755.000 28.098.000 23.376.000 37.178.000
Sum langsiktig gjeld 17.957.000 21.062.000 27.140.000 27.585.000 6.437.000
Sum kortsiktig gjeld 48.000 41.000 31.000 46.000 7.487.000
Sum gjeld og egenkapital 42.830.000 51.858.000 55.269.000 51.007.000 51.102.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -29.000 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000
Avskrivning -81.000 -81.000 -81.000 -81.000 -81.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -333.000 -335.000 -364.000 -320.000 -205.000
Driftskostnader -443.000 -445.000 -474.000 -430.000 -315.000
Driftsresultat -443.000 -446.000 -474.000 -430.000 -315.000
Finansinntekter 5.385.000 3.695.000 8.118.000 17.850.000 7.392.000
Finanskostnader -3.227.000 -592.000 -2.921.000 -1.196.000 -4.413.000
Finans 2.158.000 3.103.000 5.197.000 16.654.000 2.979.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.716.000 2.657.000 4.722.000 16.222.000 2.665.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 122.000 203.000 284.000 366.000 447.000
Sum varige driftsmidler 122.000 203.000 284.000 366.000 447.000
Sum finansielle anleggsmidler 40.593.000 50.001.000 52.225.000 49.006.000 46.899.000
Sum anleggsmidler 40.715.000 50.204.000 52.510.000 49.372.000 47.346.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 62.000 12.000 22.000 9.000 9.000
Sum investeringer 0 509.000 885.000 409.000 11.000
Kasse, bank 2.052.000 1.133.000 1.268.000 879.000 1.622.000
Sum omløpsmidler 2.115.000 1.654.000 2.760.000 1.635.000 3.756.000
Sum eiendeler 42.830.000 51.858.000 55.270.000 51.007.000 51.102.000
Sum opptjent egenkapital 13.795.000 19.725.000 17.068.000 12.346.000 -3.876.000
Sum egenkapital 24.825.000 30.755.000 28.098.000 23.376.000 37.178.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 7.392.000
Sum langsiktig gjeld 17.957.000 21.062.000 27.140.000 27.585.000 6.437.000
Leverandørgjeld 43.000 36.000 26.000 40.000 30.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 59.000
Sum kortsiktig gjeld 48.000 41.000 31.000 46.000 7.487.000
Sum gjeld og egenkapital 42.830.000 51.858.000 55.269.000 51.007.000 51.102.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.067.000 1.613.000 2.729.000 1.589.000 -3.731.000
Likviditetsgrad 1 44.1 40.3 8 35.5 0.5
Likviditetsgrad 2 44.1 40.3 8 35.5 0.6
Soliditet 5 59.3 50.8 45.8 72.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.8 -0.2 -0.4 1.6
Gjeldsgrad 0.7 0.7 1 1.2 0.4
Total kapitalrentabilitet 11.5 6.3 13.8 34.2 13.8
Signatur
20.05.2020
STYRET I FELLESSKAP.
SIGNATUR
Prokurister
22.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex