Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Programmerings Service AS
Juridisk navn:  Programmerings Service AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95812060
c/o Målfrid Fuglås Sunnlandsskrenten 48 Giskehagen 45 Fax: 22309372
7032 Trondheim 376 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 955498348
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/15/1989
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.99%
Resultat  
  
59.38%
Egenkapital  
  
-72.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 392.000 363.000 624.000 454.000 636.000
Resultat: 204.000 128.000 197.000 237.000 257.000
Egenkapital: 268.000 991.000 895.000 943.000 764.000
Regnskap for  Programmerings Service AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 392.000 363.000 624.000 454.000 636.000
Driftskostnader -191.000 -237.000 -429.000 -219.000 -382.000
Driftsresultat 202.000 125.000 195.000 235.000 255.000
Finansinntekter 1.000 3.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 3.000 2.000 2.000 2.000
Resultat før skatt 204.000 128.000 197.000 237.000 257.000
Skattekostnad -47.000 -33.000 -45.000 -58.000 -65.000
Årsresultat 157.000 95.000 152.000 179.000 192.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.000 31.000 40.000 18.000 14.000
Sum omløpsmidler 325.000 1.021.000 926.000 1.007.000 859.000
Sum eiendeler 334.000 1.052.000 966.000 1.025.000 873.000
Sum opptjent egenkapital 168.000 0 0 843.000 664.000
Sum egenkapital 268.000 991.000 895.000 943.000 764.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 66.000 61.000 70.000 81.000 109.000
Sum gjeld og egenkapital 334.000 1.052.000 965.000 1.024.000 873.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 392.000 363.000 624.000 454.000 636.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 392.000 363.000 624.000 454.000 636.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -11.000 -149.000 0 0
Avskrivning -22.000 -32.000 -10.000 -13.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -169.000 -194.000 -270.000 -206.000 -382.000
Driftskostnader -191.000 -237.000 -429.000 -219.000 -382.000
Driftsresultat 202.000 125.000 195.000 235.000 255.000
Finansinntekter 1.000 3.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 3.000 2.000 2.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 157.000 95.000 152.000 179.000 192.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 9.000 31.000 40.000 18.000 14.000
Sum varige driftsmidler 9.000 31.000 40.000 18.000 14.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.000 31.000 40.000 18.000 14.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 38.000 0 0 88.000
Andre fordringer 8.000 14.000 7.000 17.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 317.000 969.000 919.000 989.000 770.000
Sum omløpsmidler 325.000 1.021.000 926.000 1.007.000 859.000
Sum eiendeler 334.000 1.052.000 966.000 1.025.000 873.000
Sum opptjent egenkapital 168.000 0 0 843.000 664.000
Sum egenkapital 268.000 991.000 895.000 943.000 764.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 17.000 0 4.000 28.000
Betalbar skatt 47.000 33.000 45.000 59.000 65.000
Skyldig offentlige avgifter 5.000 0 0 1.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 19.000 5.000 25.000 19.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 66.000 61.000 70.000 81.000 109.000
Sum gjeld og egenkapital 334.000 1.052.000 965.000 1.024.000 873.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 259.000 960.000 856.000 926.000 750.000
Likviditetsgrad 1 4.9 16.7 13.2 12.4 7.9
Likviditetsgrad 2 4.9 16.7 13.2 12.4 7.9
Soliditet 80.2 94.2 92.7 92.1 87.5
Resultatgrad 51.5 34.4 31.3 51.8 40.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 60.8 12.2 20.4 23.1 29.4
Signatur
26.02.2016
STYRETS FORMANN OG TOMAS GUNNARSSON HVER SEG.
Prokurister
26.02.2016
Styrets formann.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex