Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Byggmakker Hønefoss
Juridisk navn:  Proffsenteret AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32144660
Postboks 1128 Flattum Hensmoveien 28 Fax: 32144661
3503 Hønefoss 3516 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 993057924
Aksjekapital: 2.999.000 NOK
Antall ansatte: 30
Etableringsdato: 8/10/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Ir Revisjon Ringerike As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.52%
Resultat  
  
1097.27%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 82.382.000 88.125.000 97.995.000 95.023.000 92.893.000
Resultat: 1.317.000 110.000 7.336.000 4.639.000 5.858.000
Egenkapital: 16.776.000 16.776.000 16.827.000 14.132.000 12.485.000
Regnskap for  Byggmakker Hønefoss
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 82.382.000 88.125.000 97.995.000 95.023.000 92.893.000
Driftskostnader -78.856.000 -86.657.000 -90.731.000 -90.258.000 -86.945.000
Driftsresultat 3.526.000 1.469.000 7.264.000 4.766.000 5.948.000
Finansinntekter 0 79.000 99.000 136.000 90.000
Finanskostnader -2.209.000 -1.437.000 -27.000 -264.000 -180.000
Finans -2.209.000 -1.358.000 72.000 -128.000 -90.000
Resultat før skatt 1.317.000 110.000 7.336.000 4.639.000 5.858.000
Skattekostnad -398.000 -161.000 -1.941.000 -1.342.000 -1.854.000
Årsresultat 919.000 -51.000 5.395.000 3.297.000 4.004.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 62.050.000 63.745.000 2.373.000 1.723.000 1.958.000
Sum omløpsmidler 23.221.000 23.129.000 26.589.000 24.237.000 23.255.000
Sum eiendeler 85.271.000 86.874.000 28.962.000 25.960.000 25.213.000
Sum opptjent egenkapital 13.777.000 13.777.000 13.828.000 11.133.000 9.486.000
Sum egenkapital 16.776.000 16.776.000 16.827.000 14.132.000 12.485.000
Sum langsiktig gjeld 53.520.000 55.548.000 417.000 835.000 1.276.000
Sum kortsiktig gjeld 14.975.000 14.550.000 11.718.000 10.993.000 11.451.000
Sum gjeld og egenkapital 85.271.000 86.874.000 28.962.000 25.960.000 25.212.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 82.092.000 87.784.000 97.794.000 94.763.000 92.619.000
Andre inntekter 290.000 341.000 201.000 260.000 275.000
Driftsinntekter 82.382.000 88.125.000 97.995.000 95.023.000 92.893.000
Varekostnad -57.216.000 -66.039.000 -70.127.000 -68.460.000 -64.627.000
Lønninger -11.908.000 -11.892.000 -12.242.000 -12.290.000 -11.630.000
Avskrivning -1.943.000 -725.000 -480.000 -493.000 -452.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.789.000 -8.001.000 -7.882.000 -9.015.000 -10.236.000
Driftskostnader -78.856.000 -86.657.000 -90.731.000 -90.258.000 -86.945.000
Driftsresultat 3.526.000 1.469.000 7.264.000 4.766.000 5.948.000
Finansinntekter 0 79.000 99.000 136.000 90.000
Finanskostnader -2.209.000 -1.437.000 -27.000 -264.000 -180.000
Finans -2.209.000 -1.358.000 72.000 -128.000 -90.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -919.000 0 -2.700.000 -1.650.000 -2.000.000
Årsresultat 919.000 -51.000 5.395.000 3.297.000 4.004.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 53.000 11.000 0
Fast eiendom 55.204.000 55.980.000 1.102.000 186.000 0
Maskiner anlegg 2.198.000 2.505.000 218.000 259.000 350.000
Driftsløsøre 4.585.000 5.197.000 887.000 1.105.000 1.383.000
Sum varige driftsmidler 61.987.000 63.682.000 2.207.000 1.549.000 1.733.000
Sum finansielle anleggsmidler 63.000 63.000 113.000 163.000 225.000
Sum anleggsmidler 62.050.000 63.745.000 2.373.000 1.723.000 1.958.000
Varebeholdning 12.933.000 11.499.000 12.313.000 12.395.000 12.460.000
Kundefordringer 7.087.000 5.581.000 7.552.000 5.680.000 5.447.000
Andre fordringer 2.834.000 5.567.000 5.552.000 5.761.000 4.970.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 366.000 482.000 1.172.000 402.000 378.000
Sum omløpsmidler 23.221.000 23.129.000 26.589.000 24.237.000 23.255.000
Sum eiendeler 85.271.000 86.874.000 28.962.000 25.960.000 25.213.000
Sum opptjent egenkapital 13.777.000 13.777.000 13.828.000 11.133.000 9.486.000
Sum egenkapital 16.776.000 16.776.000 16.827.000 14.132.000 12.485.000
Sum avsetninger til forpliktelser 320.000 108.000 0 0 24.000
Gjeld til kredittinstitutt 5.044.000 3.217.000 0 741.000 1.454.000
Sum langsiktig gjeld 53.520.000 55.548.000 417.000 835.000 1.276.000
Leverandørgjeld 4.980.000 8.918.000 3.715.000 4.096.000 2.650.000
Betalbar skatt 185.000 0 1.986.000 1.376.000 1.882.000
Skyldig offentlige avgifter 2.249.000 1.096.000 1.295.000 1.069.000 1.546.000
Utbytte -919.000 0 -2.700.000 -1.650.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.598.000 1.319.000 2.023.000 2.061.000 1.919.000
Sum kortsiktig gjeld 14.975.000 14.550.000 11.718.000 10.993.000 11.451.000
Sum gjeld og egenkapital 85.271.000 86.874.000 28.962.000 25.960.000 25.212.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.246.000 8.579.000 14.871.000 13.244.000 11.804.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.6 2.3 2.2 2.0
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 1.2 1.1 1.0
Soliditet 19.7 19.3 58.1 54.4 49.5
Resultatgrad 4.3 1.7 7.4 5 6.4
Rentedekningsgrad 1.6 1 2 18.1 33.5
Gjeldsgrad 4.1 4.2 0.7 0.8 1.0
Total kapitalrentabilitet 4.1 1.8 25.4 18.9 23.9
Signatur
07.07.2017
STYRETS LEDER OG TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex