Produksjonsveien 12 As
Juridisk navn:  Produksjonsveien 12 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69381770
Produksjonsveien 12 Produksjonsveien 12 Fax:
1618 Fredrikstad 1618 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 998174236
Aksjekapital: 75.000 NOK
Etableringsdato: 2/23/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.4%
Resultat  
  
-11.54%
Egenkapital  
  
5.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.726.000 5.647.000 5.456.000 5.370.000 5.224.000
Resultat: 3.074.000 3.475.000 3.378.000 3.032.000 2.731.000
Egenkapital: 23.240.000 22.041.000 20.631.000 19.304.000 14.691.000
Regnskap for  Produksjonsveien 12 As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.726.000 5.647.000 5.456.000 5.370.000 5.224.000
Driftskostnader -2.277.000 -1.677.000 -1.713.000 -1.668.000 -1.667.000
Driftsresultat 3.449.000 3.970.000 3.744.000 3.703.000 3.557.000
Finansinntekter 9.000 19.000 10.000 7.000 4.000
Finanskostnader -384.000 -514.000 -376.000 -678.000 -830.000
Finans -375.000 -495.000 -366.000 -671.000 -826.000
Resultat før skatt 3.074.000 3.475.000 3.378.000 3.032.000 2.731.000
Skattekostnad -676.000 -764.000 -750.000 -700.000 -653.000
Årsresultat 2.398.000 2.710.000 2.628.000 2.332.000 2.078.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.825.000 32.430.000 33.894.000 35.358.000 36.822.000
Sum omløpsmidler 1.189.000 1.264.000 420.000 3.070.000 804.000
Sum eiendeler 32.014.000 33.694.000 34.314.000 38.428.000 37.626.000
Sum opptjent egenkapital 10.499.000 9.300.000 7.889.000 6.562.000 4.230.000
Sum egenkapital 23.240.000 22.041.000 20.631.000 19.304.000 14.691.000
Sum langsiktig gjeld 6.593.000 9.324.000 11.353.000 17.387.000 21.964.000
Sum kortsiktig gjeld 2.182.000 2.329.000 2.330.000 1.738.000 970.000
Sum gjeld og egenkapital 32.016.000 33.695.000 34.314.000 38.429.000 37.626.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 5.726.000 5.647.000 5.456.000 5.370.000 5.224.000
Driftsinntekter 5.726.000 5.647.000 5.456.000 5.370.000 5.224.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -1.605.000 -1.464.000 -1.464.000 -1.464.000 -1.464.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -672.000 -213.000 -249.000 -204.000 -203.000
Driftskostnader -2.277.000 -1.677.000 -1.713.000 -1.668.000 -1.667.000
Driftsresultat 3.449.000 3.970.000 3.744.000 3.703.000 3.557.000
Finansinntekter 9.000 19.000 10.000 7.000 4.000
Finanskostnader -384.000 -514.000 -376.000 -678.000 -830.000
Finans -375.000 -495.000 -366.000 -671.000 -826.000
Konsernbidrag 0 -1.300.000 0 0
Utbytte -1.199.000 -1.300.000 0 0 0
Årsresultat 2.398.000 2.710.000 2.628.000 2.332.000 2.078.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 30.825.000 32.430.000 33.894.000 35.358.000 36.822.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 30.825.000 32.430.000 33.894.000 35.358.000 36.822.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 30.825.000 32.430.000 33.894.000 35.358.000 36.822.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 35.000 36.000 34.000 35.000 33.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.154.000 1.228.000 386.000 36.000 771.000
Sum omløpsmidler 1.189.000 1.264.000 420.000 3.070.000 804.000
Sum eiendeler 32.014.000 33.694.000 34.314.000 38.428.000 37.626.000
Sum opptjent egenkapital 10.499.000 9.300.000 7.889.000 6.562.000 4.230.000
Sum egenkapital 23.240.000 22.041.000 20.631.000 19.304.000 14.691.000
Sum avsetninger til forpliktelser 493.000 574.000 603.000 637.000 731.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.593.000 9.324.000 11.353.000 17.387.000 21.964.000
Leverandørgjeld 0 30.000 0 0
Betalbar skatt 757.000 794.000 784.000 1.514.000 632.000
Skyldig offentlige avgifter 225.000 235.000 216.000 223.000 323.000
Utbytte -1.199.000 -1.300.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 1.300.000 2.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 2.182.000 2.329.000 2.330.000 1.738.000 970.000
Sum gjeld og egenkapital 32.016.000 33.695.000 34.314.000 38.429.000 37.626.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -993.000 -1.065.000 -1.910.000 1.332.000 -166.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.5 0.2 1.8 0.8
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.2 1.8 0.8
Soliditet 72.6 65.4 60.1 50.2 3
Resultatgrad 60.2 70.3 68.6 6 68.1
Rentedekningsgrad 9.0 7.7 1 5.5 4.3
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.7 1 1.6
Total kapitalrentabilitet 10.8 11.8 10.9 9.7 9.5
Signatur
23.11.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
23.11.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
CHRISTINE NÆSS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex