Produksjonsselskapet Brutus AS
Juridisk navn:  Produksjonsselskapet Brutus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22697021
Colletts Gate 29B Colletts Gate 29B Fax: 22697021
0169 Oslo 169 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 876685922
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/31/1996
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Saga Regnskap Asker Og Bærum As
Utvikling:
Omsetning  
  
32.72%
Resultat  
  
57.38%
Egenkapital  
  
-20.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 215.000 162.000 526.000 559.000 525.000
Resultat: -78.000 -183.000 32.000 113.000 145.000
Egenkapital: 266.000 336.000 519.000 494.000 408.000
Regnskap for  Produksjonsselskapet Brutus AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 215.000 162.000 526.000 559.000 525.000
Driftskostnader -292.000 -344.000 -494.000 -446.000 -380.000
Driftsresultat -78.000 -183.000 32.000 113.000 145.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 0
Resultat før skatt -78.000 -183.000 32.000 113.000 145.000
Skattekostnad 7.000 0 -7.000 -27.000 -36.000
Årsresultat -70.000 -183.000 25.000 86.000 109.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 266.000 339.000 526.000 491.000 449.000
Sum eiendeler 266.000 339.000 526.000 491.000 449.000
Sum opptjent egenkapital 166.000 236.000 419.000 394.000 308.000
Sum egenkapital 266.000 336.000 519.000 494.000 408.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 7.000 -2.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 266.000 338.000 526.000 492.000 450.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 215.000 162.000 526.000 559.000 525.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 215.000 162.000 526.000 559.000 525.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -228.000 -285.000 -399.000 -342.000 -228.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -64.000 -59.000 -95.000 -104.000 -152.000
Driftskostnader -292.000 -344.000 -494.000 -446.000 -380.000
Driftsresultat -78.000 -183.000 32.000 113.000 145.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -70.000 -183.000 25.000 86.000 109.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 14.000 0
Andre fordringer 7.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 259.000 339.000 526.000 478.000 449.000
Sum omløpsmidler 266.000 339.000 526.000 491.000 449.000
Sum eiendeler 266.000 339.000 526.000 491.000 449.000
Sum opptjent egenkapital 166.000 236.000 419.000 394.000 308.000
Sum egenkapital 266.000 336.000 519.000 494.000 408.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 0 0 3.000
Betalbar skatt 0 7.000 27.000 36.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 -30.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 7.000 -2.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 266.000 338.000 526.000 492.000 450.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 266.000 337.000 519.000 493.000 407.000
Likviditetsgrad 1 169.5 75.1 -245.5 10.7
Likviditetsgrad 2 169.5 75.1 -245.5 10.7
Soliditet 100.0 99.4 98.7 100.4 90.7
Resultatgrad -36.3 6.1 20.2 27.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.1
Total kapitalrentabilitet -29.3 -54.1 6.1 23.2 32.2
Signatur
15.10.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.10.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex