Produksjons Hallen As
Juridisk navn:  Produksjons Hallen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51490400
Vingårdsveien 40 Vingårdsveien 40 Fax:
4373 Egersund 4373 Egersund
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 912672891
Aksjekapital: 31.256 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 10/23/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.29%
Resultat  
  
-137.3%
Egenkapital  
  
-19.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.038.000 2.525.000 2.232.000 3.418.000 3.432.000
Resultat: -279.000 748.000 434.000 1.497.000 1.770.000
Egenkapital: 881.000 1.099.000 515.000 473.000 352.000
Regnskap for  Produksjons Hallen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.038.000 2.525.000 2.232.000 3.418.000 3.432.000
Driftskostnader -2.082.000 -1.429.000 -1.608.000 -1.666.000 -1.399.000
Driftsresultat -44.000 1.096.000 623.000 1.753.000 2.033.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -235.000 -349.000 -191.000 -257.000 -264.000
Finans -234.000 -348.000 -190.000 -256.000 -263.000
Resultat før skatt -279.000 748.000 434.000 1.497.000 1.770.000
Skattekostnad 61.000 -165.000 -99.000 -354.000 -438.000
Årsresultat -218.000 584.000 335.000 1.144.000 1.332.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.398.000 10.793.000 10.084.000 10.327.000 9.935.000
Sum omløpsmidler 1.163.000 2.522.000 2.222.000 2.818.000 1.875.000
Sum eiendeler 11.561.000 13.315.000 12.306.000 13.145.000 11.810.000
Sum opptjent egenkapital 850.000 1.068.000 484.000 442.000 320.000
Sum egenkapital 881.000 1.099.000 515.000 473.000 352.000
Sum langsiktig gjeld 10.247.000 10.700.000 10.999.000 10.476.000 9.355.000
Sum kortsiktig gjeld 433.000 1.516.000 792.000 2.195.000 2.104.000
Sum gjeld og egenkapital 11.561.000 13.315.000 12.306.000 13.144.000 11.810.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.138.000 970.000 1.219.000 1.651.000 1.889.000
Andre inntekter 900.000 1.555.000 1.013.000 1.768.000 1.542.000
Driftsinntekter 2.038.000 2.525.000 2.232.000 3.418.000 3.432.000
Varekostnad -127.000 -217.000 -155.000 -1.000 -85.000
Lønninger -1.060.000 -643.000 -781.000 -947.000 -721.000
Avskrivning -263.000 -262.000 -256.000 -214.000 -155.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -632.000 -307.000 -416.000 -504.000 -438.000
Driftskostnader -2.082.000 -1.429.000 -1.608.000 -1.666.000 -1.399.000
Driftsresultat -44.000 1.096.000 623.000 1.753.000 2.033.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -235.000 -349.000 -191.000 -257.000 -264.000
Finans -234.000 -348.000 -190.000 -256.000 -263.000
Konsernbidrag 0 0 -293.000 -1.022.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -218.000 584.000 335.000 1.144.000 1.332.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 10.250.000 10.573.000 9.756.000 9.907.000 9.641.000
Maskiner anlegg 91.000 170.000 255.000 324.000 261.000
Driftsløsøre 56.000 49.000 73.000 96.000 34.000
Sum varige driftsmidler 10.398.000 10.793.000 10.084.000 10.327.000 9.935.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.398.000 10.793.000 10.084.000 10.327.000 9.935.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 37.000 494.000 249.000 18.000 275.000
Andre fordringer 88.000 17.000 32.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.038.000 2.011.000 1.941.000 2.800.000 1.599.000
Sum omløpsmidler 1.163.000 2.522.000 2.222.000 2.818.000 1.875.000
Sum eiendeler 11.561.000 13.315.000 12.306.000 13.145.000 11.810.000
Sum opptjent egenkapital 850.000 1.068.000 484.000 442.000 320.000
Sum egenkapital 881.000 1.099.000 515.000 473.000 352.000
Sum avsetninger til forpliktelser 159.000 153.000 143.000 131.000 101.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 380.000 1.345.000 1.570.000
Sum langsiktig gjeld 10.247.000 10.700.000 10.999.000 10.476.000 9.355.000
Leverandørgjeld 56.000 993.000 26.000 295.000 31.000
Betalbar skatt 0 154.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 79.000 109.000 96.000 209.000 143.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 299.000 260.000 290.000 347.000 360.000
Sum kortsiktig gjeld 433.000 1.516.000 792.000 2.195.000 2.104.000
Sum gjeld og egenkapital 11.561.000 13.315.000 12.306.000 13.144.000 11.810.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 730.000 1.006.000 1.430.000 623.000 -229.000
Likviditetsgrad 1 2.7 1.7 2.8 1.3 0.9
Likviditetsgrad 2 2.7 1.7 2.8 1.3 0.9
Soliditet 7.6 8.3 4.2 3.6 3
Resultatgrad -2.2 43.4 27.9 51.3 59.2
Rentedekningsgrad -0.2 3.1 3.3 6.8 7.7
Gjeldsgrad 12.1 11.1 22.9 26.8 32.6
Total kapitalrentabilitet -0.4 8.2 5.1 13.3 17.2
Signatur
05.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex