Produksjon Senteret As
Juridisk navn:  Produksjon Senteret As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Frednesøya 21 Frednesøya 21 Fax:
3933 Porsgrunn 3933 Porsgrunn
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 920641989
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/5/2018 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.09%
Resultat  
  
40.91%
Egenkapital  
  
5.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 1.054.000 1.099.000 696.000
Resultat: 93.000 66.000 6.000
Egenkapital: 1.329.000 1.256.000 1.205.000
Regnskap for  Produksjon Senteret As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 1.054.000 1.099.000 696.000
Driftskostnader -737.000 -749.000 -488.000
Driftsresultat 317.000 350.000 208.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -224.000 -285.000 -202.000
Finans -224.000 -285.000 -202.000
Resultat før skatt 93.000 66.000 6.000
Skattekostnad -20.000 -15.000 -1.000
Årsresultat 72.000 51.000 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.882.000 9.348.000 9.814.000
Sum omløpsmidler 1.119.000 901.000 744.000
Sum eiendeler 10.001.000 10.249.000 10.558.000
Sum opptjent egenkapital 129.000 56.000 5.000
Sum egenkapital 1.329.000 1.256.000 1.205.000
Sum langsiktig gjeld 8.244.000 8.617.000 8.968.000
Sum kortsiktig gjeld 429.000 376.000 385.000
Sum gjeld og egenkapital 10.002.000 10.249.000 10.558.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 1.054.000 1.099.000 696.000
Driftsinntekter 1.054.000 1.099.000 696.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -466.000 -466.000 -334.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -271.000 -283.000 -154.000
Driftskostnader -737.000 -749.000 -488.000
Driftsresultat 317.000 350.000 208.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -224.000 -285.000 -202.000
Finans -224.000 -285.000 -202.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 72.000 51.000 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 8.882.000 9.348.000 9.814.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 8.882.000 9.348.000 9.814.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 8.882.000 9.348.000 9.814.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 647.000 349.000 364.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 472.000 553.000 381.000
Sum omløpsmidler 1.119.000 901.000 744.000
Sum eiendeler 10.001.000 10.249.000 10.558.000
Sum opptjent egenkapital 129.000 56.000 5.000
Sum egenkapital 1.329.000 1.256.000 1.205.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.000 16.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.244.000 8.617.000 8.968.000
Leverandørgjeld 43.000 87.000 64.000
Betalbar skatt 27.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 119.000 53.000 65.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 240.000 236.000 256.000
Sum kortsiktig gjeld 429.000 376.000 385.000
Sum gjeld og egenkapital 10.002.000 10.249.000 10.558.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 690.000 525.000 359.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.4 1.9
Likviditetsgrad 2 2.6 2.4 1.9
Soliditet 13.3 12.3 11.4
Resultatgrad 30.1 31.8 29.9
Rentedekningsgrad 1.4 1.2 1
Gjeldsgrad 6.5 7.2 7.8
Total kapitalrentabilitet 3.2 3.4 2
Signatur
22.03.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex