Praktiva AS
Juridisk navn:  Praktiva AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23114375
Sætreskogveien 4 Sætreskogveien 4 Fax:
1415 Oppegård 1415 Oppegård
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 914715695
Aksjekapital: 530.000 NOK
Etableringsdato: 6/26/1976
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsselskapet Jøntvedt As
Regnskapsfører: Ecit Råd & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.5%
Resultat  
  
18733.33%
Egenkapital  
  
-3.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.344.000 2.201.000 2.171.000 2.114.000 2.025.000
Resultat: 559.000 -3.000 726.000 662.000 487.000
Egenkapital: 11.903.000 12.363.000 12.919.000 12.352.000 11.842.000
Regnskap for  Praktiva AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.344.000 2.201.000 2.171.000 2.114.000 2.025.000
Driftskostnader -1.291.000 -986.000 -758.000 -706.000 -705.000
Driftsresultat 1.054.000 1.215.000 1.413.000 1.408.000 1.319.000
Finansinntekter 2.000 4.000 30.000 1.000
Finanskostnader -494.000 -1.219.000 -690.000 -777.000 -833.000
Finans -494.000 -1.217.000 -686.000 -747.000 -832.000
Resultat før skatt 559.000 -3.000 726.000 662.000 487.000
Skattekostnad -109.000 -153.000 -160.000 -152.000 -114.000
Årsresultat 450.000 -156.000 567.000 510.000 373.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 29.067.000 29.806.000 26.973.000 26.495.000 27.996.000
Sum omløpsmidler 899.000 176.000 968.000 930.000 408.000
Sum eiendeler 29.966.000 29.982.000 27.941.000 27.425.000 28.404.000
Sum opptjent egenkapital 10.923.000 11.383.000 11.939.000 11.372.000 10.862.000
Sum egenkapital 11.903.000 12.363.000 12.919.000 12.352.000 11.842.000
Sum langsiktig gjeld 17.219.000 17.219.000 14.746.000 14.851.000 16.340.000
Sum kortsiktig gjeld 845.000 401.000 276.000 221.000 221.000
Sum gjeld og egenkapital 29.967.000 29.983.000 27.941.000 27.424.000 28.403.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.344.000 2.201.000 2.171.000 2.114.000 2.025.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 2.344.000 2.201.000 2.171.000 2.114.000 2.025.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -100.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.191.000 -986.000 -758.000 -706.000 -705.000
Driftskostnader -1.291.000 -986.000 -758.000 -706.000 -705.000
Driftsresultat 1.054.000 1.215.000 1.413.000 1.408.000 1.319.000
Finansinntekter 2.000 4.000 30.000 1.000
Finanskostnader -494.000 -1.219.000 -690.000 -777.000 -833.000
Finans -494.000 -1.217.000 -686.000 -747.000 -832.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 450.000 -156.000 567.000 510.000 373.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 29.067.000 29.067.000 25.952.000 25.952.000 25.952.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 29.067.000 29.067.000 25.952.000 25.952.000 25.952.000
Sum finansielle anleggsmidler 738.000 1.021.000 543.000 2.044.000
Sum anleggsmidler 29.067.000 29.806.000 26.973.000 26.495.000 27.996.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 34.000 56.000 63.000 1.000
Andre fordringer 2.000 649.000 649.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 865.000 174.000 263.000 218.000 408.000
Sum omløpsmidler 899.000 176.000 968.000 930.000 408.000
Sum eiendeler 29.966.000 29.982.000 27.941.000 27.425.000 28.404.000
Sum opptjent egenkapital 10.923.000 11.383.000 11.939.000 11.372.000 10.862.000
Sum egenkapital 11.903.000 12.363.000 12.919.000 12.352.000 11.842.000
Sum avsetninger til forpliktelser 36.000 45.000 59.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 17.219.000 17.219.000 14.746.000 14.851.000 16.340.000
Leverandørgjeld 35.000 8.000 19.000 4.000 5.000
Betalbar skatt 109.000 169.000 166.000 132.000
Skyldig offentlige avgifter 5.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 696.000 393.000 88.000 51.000 84.000
Sum kortsiktig gjeld 845.000 401.000 276.000 221.000 221.000
Sum gjeld og egenkapital 29.967.000 29.983.000 27.941.000 27.424.000 28.403.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 54.000 -225.000 692.000 709.000 187.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.4 3.5 4.2 1.8
Likviditetsgrad 2 1.1 0.4 3.5 4.2 1.8
Soliditet 39.7 41.2 46.2 4 41.7
Resultatgrad 45.0 55.2 65.1 66.6 65.1
Rentedekningsgrad 2.1 1.0 2 1.8 1.6
Gjeldsgrad 1.5 1.4 1.2 1.2 1.4
Total kapitalrentabilitet 3.5 4.1 5.1 5.2 4.6
Signatur
30.11.2021
SIGNATUR
NORDLIE PER ARNE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex