Porsgrunn Golfsim As
Juridisk navn:  Porsgrunn Golfsim As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gartnerløkka 25 Gartnerløkka 25 Fax:
3913 Porsgrunn 3913 Porsgrunn
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 914038359
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/20/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12.99%
Resultat  
  
359.68%
Egenkapital  
  
254.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 374.000 331.000 318.000 243.000 265.000
Resultat: 161.000 -62.000 58.000 4.000 -45.000
Egenkapital: 91.000 -59.000 14.000 -57.000 -59.000
Regnskap for  Porsgrunn Golfsim As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 374.000 331.000 318.000 243.000 265.000
Driftskostnader -213.000 -392.000 -258.000 -238.000 -310.000
Driftsresultat 161.000 -60.000 59.000 5.000 -45.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 -2.000 0
Finans -2.000 -1.000 -2.000 0
Resultat før skatt 161.000 -62.000 58.000 4.000 -45.000
Skattekostnad -10.000 -11.000 -14.000 -2.000 10.000
Årsresultat 151.000 -74.000 44.000 2.000 -35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 11.000 25.000 27.000
Sum omløpsmidler 161.000 26.000 89.000 89.000 103.000
Sum eiendeler 161.000 26.000 100.000 114.000 130.000
Sum opptjent egenkapital 77.000 -73.000 0 -71.000 -73.000
Sum egenkapital 91.000 -59.000 14.000 -57.000 -59.000
Sum langsiktig gjeld 41.000 61.000 91.000 141.000
Sum kortsiktig gjeld 70.000 44.000 26.000 81.000 48.000
Sum gjeld og egenkapital 161.000 26.000 101.000 115.000 130.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 374.000 331.000 318.000 243.000 265.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 374.000 331.000 318.000 243.000 265.000
Varekostnad -66.000 -25.000 -36.000 -56.000 -43.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -147.000 -367.000 -222.000 -182.000 -267.000
Driftskostnader -213.000 -392.000 -258.000 -238.000 -310.000
Driftsresultat 161.000 -60.000 59.000 5.000 -45.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 -2.000 0
Finans -2.000 -1.000 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 151.000 -74.000 44.000 2.000 -35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 11.000 25.000 27.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 11.000 25.000 27.000
Varebeholdning 1.000 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 4.000
Andre fordringer 0 12.000 25.000 39.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 160.000 26.000 77.000 64.000 61.000
Sum omløpsmidler 161.000 26.000 89.000 89.000 103.000
Sum eiendeler 161.000 26.000 100.000 114.000 130.000
Sum opptjent egenkapital 77.000 -73.000 0 -71.000 -73.000
Sum egenkapital 91.000 -59.000 14.000 -57.000 -59.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 41.000 61.000 91.000 141.000
Leverandørgjeld 1.000 13.000 0 34.000 44.000
Betalbar skatt 10.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 58.000 31.000 26.000 19.000 4.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 28.000 0
Sum kortsiktig gjeld 70.000 44.000 26.000 81.000 48.000
Sum gjeld og egenkapital 161.000 26.000 101.000 115.000 130.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 91.000 -18.000 63.000 8.000 55.000
Likviditetsgrad 1 2.3 0.6 3.4 1.1 2.1
Likviditetsgrad 2 2.3 0.6 3.4 1.1 2.1
Soliditet 56.5 -226.9 13.9 -49.6 -45.4
Resultatgrad 43.0 -18.1 18.6 2.1
Rentedekningsgrad 5 2.5
Gjeldsgrad 0.8 -1.4 6.2 -3.2
Total kapitalrentabilitet 100.0 -230.8 58.4 4.3 -34.6
Signatur
02.07.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
15.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex